WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова політика і інструменти її реалізації - Курсова робота

Фінансова політика і інструменти її реалізації - Курсова робота

частка бюджетного фінансування, яка покладена сьогодні на Державний бюджет (понад 70%), має поступово скорочуватись і стане, на наш погляд, в межах 50 відсотків видатків зведеного бюджету. Зазначене вище потребує внесення змін досистеми закріплених та регулюючих доходів, їх переліку, змісту та форм реалізації. Все частіше постає питання щодо статусу місцевих податків та зборів. У бюджетній класифікації було б доцільно виділити три і руни доходів: регулюючі, закріплені та міоцені платежі і збори. Зміст і роль зазначених доходів має відповідати економічним перетворенням та стимулювати розвиток суспільно-економічних інтересів, насамперед інтересів підприємств та окремих територій. Кожна територія мас бути поставлена в умови зацікавленості та пошуку резерпін, збільшення доходів і, насамперед, за рахунок місцевих резервів.
Прийнятий пункт 9 Постанови Верховної Ради України про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" свідчить про актуальність даної проблеми, яку необхідно вирішувати. Одночасно слід зауважити - запропоновані підходи і розрахунки щодо зацікавленості місцевих Рад шляхом залишення 50 відсотків суми надходжень податку на додану вартість, акцизного збору та податку на прибуток підприємств, які перебувають у загальнодержавній власності, понад розміри контингентів, врахованих у нормативах відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, досить складні і не завжди сприятимуть пошуку додаткових надходжень до бюджету. Це пов'язано насамперед з тим, що з метою забезпечення виконання доходів бюджету необхідно стимулювати виробництво, підприємства та організації, які виконують зобов'язання та своєчасно сплачують платежі до бюджету і цільових фондів.
У цьому напрямку зроблено важливий крок. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. "Про причини невиконання доходної частини бюджету та заходи удосконалення законодавства і підвищення відповідальності керівників усіх рівнів за дотримання бюджетної дисципліни" доручено Міністерству економіки і Міністерству фінансів до 1 жовтня 1996 року подати Кабінетові Міністрів України проект порядку розроблення суб'єктами підприємницької діяльності державної форми власності фінансових планів, передбачивши обов'язковість планування прибутку, його розподілу і платежів до бюджету та пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавства з цього питання.
Підготовка пропозицій і документів Кабінету Міністрів із зазначених питань та введення нових показників оцінки підприємницької діяльності сприятиме покращенню фінансово-економічної роботи, а також налагодженню дієвого контролю за станом виконання доходів бюджету. Зазначеною Постановою Кабінету Міністрів істотно посилюється відповідальність за виконання доходів бюджету України.
Важливим результатом фінансової політики та спрацювання законодавства є виконання доходної частини бюджетів усіх рівнів.
Протягом 1995 року до зведеного бюджету України надійшло 2092,8 трлн.крб. усіх податків, зборів, відрахувань до цільових фондів (табл. 1), що становить 90,1 відсотків до запланованих. Таким чином у структурі валового внутрішнього продукту доходи бюджету становлять майже 40 відсотків. Державний бюджету України у частині доходів виконано в сумі 1243,3 трлн.крб., або на 86,3 відсотків до затверджених надходжень.
Як свідчать дані табл. 1, головними джерелами надходжень залишаються податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств і прибутковий податок з громадян. На їх частку припадає 52,3 відсотка, або відповідно 21,6; 23,1; 7,6 до загальної суми доходів зведеного бюджету України. Якщо враховувати, що надходження у фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і Пенсійний фонд складають 518,6 трлн.крб., або 24.8 відсотків, то зазначені вище платежі становлять 1613,8 трлн.крб., або 77,1 відсотків у структурі-зведеного бюджету України.
Практика справляння податків і виконання доходів зведеного бюджету засвідчує продовження кризових явищ у суспільстві, в результаті чого податок на додану вартість виконано на 95,0 відсотків та акцизний збір - на 87,8 відсотків. Втрати бюджету за цими непрямими податками склали 201,2 трлн.крб., в тому числі за рахунок зниження обсягів виробництва -81,9 трлн.крб., затримки прийняття законопроекту з питань справляння податку на додану вартість -- 95.0 трлн.крб., погіршення рівня платіжної дисципліни платників податків - 24.3 трлн. карбованців.
Таблиця 1 Структури доходів зведеного бюджету України за 1995 рік
(млрд.крб.)
№ п/п Найменування платежів По прогнозу Фактично надійшло % до Прогнозу
Сума %
1 Податок на додану вартість 475407,9 451732,7 21, 95,0
2 Податок на прибуток підприємства і організацій 452488,2 483395,1 23, 106,8
3 Акцизний збір 45662,9 40100,6 1,9 87,8
4 Плата за землю 69483,7 63460 3,0 91,3
5 Плата за спеціальне використання надр 2011,3 1741,6 0,1 86,6
6 Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів 2587,7 2224.5 0,1 86,0
7 Рентна плата за нафту і природний газ та різниця в цінах на газ 122148,0 71851,6 3,4 58,8
8 Прибутковий податок з громадян 154281,1 160071,3 7,7 103,8
9 Податок з власників транспортних засобів 6353,7 5379,9 0,3 84,7
Таблиця 1
(продовження)
Фактично
№ п/п Найменування платежів По прогнозу надійшло % до прогнозу
Сума %
10 Плата за спеціальне використання 707 5 636,8 0,0 90,0
лісових ресурсів
11 Державне мито 14643 8534,4 0,4 58,3
12 Надходження від зовнішньоекономічної діяльності 55205,8 42937,9 2,1 77,8
ІЗ Відрахування на геологорозвідувальні роботи 20395,3 10218,1 0,5 50,1
14 Податок на промисел 336,5 253 0,0 75,2
Надходження коштів від
15 приватизації майна державних 91199,4 7467,1 0,4 8,2
Підприємств
16 Внески до бюджету сум під перевищення фонду споживання 25000,0 1370,2 0,1 5,5
Плата за сертифікати на право
17 здійснення торгівлі алкогольними 5000,0 4091,3 0,2 81,8
напоями та тютюновими виробами
Внески підприємств та
господарських організацій до
18 Фонду для здійснення заходів по 117481,9 102^,7 4,9 87,3
ліквідації наслідків Чорнобильської
Катастрофи
Надходження відрахувань віл
19 перевищення поточних доходів над 60802,5 0,0 0,0
видатками Національного банку
Надходження коштів під
20 Державного комітету по 56300,0 18925,1 0,9 33,6
матеріальних резервах
Місцеві податки і збори, що
21 встановлюються місцсиііми Ра.^імі- 11000 12501,7 0,6 113,7
народних депутатів
Надходження від реалізації
22 дорогоцінних металів з Державного фонду металів і дорогоцінного 700,0 219,9 0,0 31,4
Каміння
23 Надходження вільних залишків позабюджетних

 
 

Цікаве

Загрузка...