WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова політика і інструменти її реалізації - Курсова робота

Фінансова політика і інструменти її реалізації - Курсова робота

компетентності посадових осіб, які займаються реалізацією податкової політики.
За допомогою податків держава має регулювати процеси виробництва, розподілу, перерозподілу та споживання ВВП, збалансованості економічних інтересів та вилучення частини новоствореної вартості до бюджетів усіх рівнів і цільових фондів.
За своєю природою податки виконують фіскальну, стимулюючу, регулюючу і контрольну функції. Не претендуючи на однозначність у поглядах на зміст податків, зауважимо, що нині діюча система податків і зборів не виконує повною мірою жодної з цих функцій, а єдиний механізм виконання доходів бюджету як такий у суспільстві ще не сформований. Діюча система оподаткування потребує радикальних змін. В основу її побудови слід покласти стабільні, реальні та стимулюючі методи й форми реалізації економічних відносин, які б сприяли розвитку ініціативи та підприємництва, стабілізації економіки і фінансового становища держави.
На виконання Указу Президента України від ЗІ липня 1996 р. № 621 "Про заходи щодо реформування податкової політики" Кабінет Міністрів підготував пакет законодавчих актів щодо вирішення першочергових завдань із реформування податкової політики і зниження податкового тягаря на товаровиробника, які подані на розгляд Верховної Ради.
У цьому пакеті - пропозиції щодо вдосконалення порядку справляння податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку, акцизного збору, місцевих податків і зборів, податку із власників транспортних засобів, машин і механізмів.
На розгляді у Верховній Раді України знаходяться законопроекти "Про податок на нерухоме майно (нерухомість)", "Про забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва та збалансування доходів і видатків бюджету", "Про здійснення платежів на території України та порядок забезпечення податкових зобов'язань" і деякі інші проекти. У законопроектах пропонується:
- зменшити податкове навантаження на суб'єкти підприємницької діяльності в першу чергу за рахунок скорочення відрахувань від фонду оплати праці до державних цільових фондів (Пенсійного фонду, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Фонду сприяння зайнятості населення); - скасувати відрахування до ряду інших фондів;
- визначитися з новими підходами в оподаткуванні прибутку підприємств і доходів громадян;
- розширити податкову базушляхом значного скорочення пільг у процесі оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб, сплати податку на додану вартість та деяких інших видів пільг.
Поряд із цим передбачається здійснити реструктуризацію заборгованості підприємств та організацій перед бюджетом, яка виникла останніми роками, а саме:
- суму заборгованості, що виникла до ЗІ грудня 1993 р., списати у зв'язку із закінченням строку позовної давності;
- суму податкових зобов'язань, що виникла з 1 січня 1994 р. до ЗІ грудня 1995 р. включно, реструктуризувати шляхом розстрочення сплати суми заборгованості строком на 120 місяців зі сплатою рівними частинами щоквартально;
- суму податкових зобов'язань, що виникла з 1 січня 1996 р. до ЗО листопада 1996 р. включно, реструктуризувати шляхом розстрочення сплати суми заборгованості строком на 60 місяців зі сплатою рівними частинами щомісячно.
Податкова реформа передбачає усунення причин, що гальмують розвиток підприємницької діяльності всіх форм власності, заохочення інвестицій в економіку України, реальне збалансування бюджету, зміцнення податкової та бюджетної дисципліни.
Реформування податкової політики проходить досить складно. І це невипадково. Цьому є об'єктивні та суб'єктивні причини. На нашу думку, нині основним завданням є те, що кількісні показники податкової системи мають поступитись якісним шляхом скорочення кількості податків, зборів і обов'язкових платежів та запровадження системи врегульованих, науково обгрунтованих, оптимальних форм і методів податкового впливу, регулювання підприємницької діяльності через якісно нові, найвпливовіші, а головне, ефективні та стимулюючі податкові важелі. Податкова політика має бути жорсткою, але справедливою, стабільною, зрозумілою та привабливою. Вона має виступати провідним стимулюючим фактором у стабілізації виробництва, забезпечувати повне, якісне і своєчасне виконання доходів бюджетів усіх рівнів.
Податкова реформа, яка проводиться в Україні, - це відкритий крок держави до розуміння усіма суб'єктами підприємницької діяльності свого обов'язку та відповідальності перед суспільством щодо податкових зобов'язань. Зменшення податкового навантаження має сприяти легалізації "тіньових" доходів і потоків фінансових ресурсів та збільшенню надходжень до бюджету. Податки мають сплачувати усі суб'єкти підприємницької діяльності, а не лише ті, де ведеться облік. Це - об'єктивний закон економічного розвитку.
Проведення реформи - це робота не одного фінансового року. Можливо, доцільніше приймати законодавчі акти з питань оподаткування і реформування податкової системи поступово. Це унеможливило б негативні наслідки, пов'язані з процесами реалізації податкової політики і формування ринкового середовища.
Використана література :
1. Кравченко В. Фінансові проблеми місцевих органів влади в України. /'Фінанси України'.- 1995. - № 1. - с.61.
2. Васильченко З. Доходи бюджету в системі управління економікою. /'Фінанси України'.- 1997. - № 6.
3. Кузьменко Н. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні (на прикладі Чернівецької області). /'Фінанси України'.- 1996. - № 9.
4. Огонь С. Фінансова політика і доходи бюджету України /'Фінанси України'.- 1996. - № 8.
5. Бескид Й. Вдосконалення бюджетного процесу /'Фінанси України'.- 1996. - № 9.
6. Чирка Д. Особливості збалансування місцевих бюджетів /'Фінанси України'.- 1996. - № 9.
7. Слухай С. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин /'Фінанси України'.- 1996. - № 12.
8. Короневський В. Основні принципи формування зведеного бюджету України в 1997 році /'Фінанси України'.- 1996. - № 10.
9. Редькін О. Кокшаров О. Деякі оцінки практики обслуговування державного боргу в Україні /'Фінанси України'.- 1997. - № 5.
10. Огонь С. Податкова політика і доходи бюджетів України /'Фінанси України'.- 1997. - № 5.
11. Шевчук В. Фіскальна політика : необхідність збалансованого бюджету /'Фінанси України'.- 1997. - № 5
12. Буковинський С. Фінансова стабілізація як основа фінансової політики /'Фінанси України'.- 1997. - № 4.
13. Львочкін С. Проблема державного боргу (на прикладі США) /'Фінанси України'.- 1997. - № 4.
14. Пол А. Самюелсон Вільям Д. Нордгауз Economics. - Київ: 'Основи'. - 1995
15. Вахненко Т. До питання про бюджетну класифікацію /'Фінанси України'.- 1996. - № 8.

 
 

Цікаве

Загрузка...