WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування та використання фінансів в акціонерному товаристві - Курсова робота

Формування та використання фінансів в акціонерному товаристві - Курсова робота

самофінансування Р (62,2+3407,3)/4597,0 0,75
5 Коефіцієнт незалежності Кн 4597,0/5407,7*100% 0,85
6 Коефіцієнт інвестування (власнихджерел) Кі 4597,0/4174,7*100% 1,10
7 Коефіцієнт маневреності Км 789,7/4597,0*100% 0,17
8 Рентабельність активів Р(активів) 3407,3/5407,7*100% 0,63
9 Рентабельність поточних активів Р(пот.акт.) 3407,3/4174,7*100% 0,82
10 Рентабельність власного капіталу Р(вл.кап.) 3407,3/4597,0*100% 0,74
11 Рентабельність реалізованої продукції Р(р.прод.) 3407,3/21578,7*100% 0,16
Таблиця 6
Розрахункова таблиця за 1998 рік
№ Назва коефіцієнту Позначення Розрахунок Результат
1 2 3 4 5
1 Коефіцієнт фінансової стійкості Кс 4110,3/670,8 6,13
2 Коефіцієнт самофінансування Ксф (827,8+101,3)/670,8 1,39
Продовження таблиці 6
1 2 3 4 5
3 Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування К (827,8+101,3)/4110,3 0,23
4 Рентабельність процесу самофінансування Р (101,3+3614,2)/4110,3 0,90
5 Коефіцієнт незалежності Кн 4110,3/4781,1*100% 0,86
6 Коефіцієнт інвестування (власних джерел) Кі 4110,3/3779,5*100% 1,09
7 Коефіцієнт маневреності Км 575,0/4110,3*100% 0,14
8 Рентабельність активів Р(активів) 3614,2/4781,1*100% 0,76
9 Рентабельність поточних активів Р(пот.акт.) 3614,2/3779,5*100% 0,96
10 Рентабельність власного капіталу Р(вл.кап.) 3614,2/4110,3*100% 0,88
11 Рентабельність реалізованої продукції Р(р.прод.) 3614,2/25149,5*100% 0,14
Висновок
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.
Фінанси акціонерних товариств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.
В ході курсової роботи ми розглянули більш детально джерела формування фінансових ресурсів акціонерного товариства та їх використання на прикладі київського дослідного хлібозавода. Підводячи підсумок всьому написаному можна зробити такі висновки про фінансово-економічну діяльність акціонерного товариства: кінцевий фінансовий результат залежить від багатьох чинників і показників, деякі з них впливають на фінансові надходження негативно, а деякі позитивно.
Так, незважаючи на досить великий приріст виторгу від реалізаціх продукції прибуток збільшився на менш значну величину. Це пояснюється перш за все не внутрішніми, а зовнішними причинами, насамперед системою оподаткування. Хоча не дивлячись на це дослідний хлібозавод знаходиться на п"ятому місці в місті Києві за величиною отриманого прибутку серед всіх хлібозаводів, а їх, як відомо дванадцять. Що стосується загальних показників роботи заводу, то вони більш-менш сталі: не відбувається плинність кадрів, не зменшується потужність виробництва, поліпшується соціальний добробут працюючих і т.д. Проаналізувавши процес надходження і використання фінансових ресурсів, ми прийшли до висновку про те що акціонерне товариство не прибігає до використання позикових коштів, не отримає ні яких дотацій з боку держави, а єдиним короткостроковим пасивом має кредиторську заборгованість. Джерелами фінансових коштів залишаються лише прибуток від реалізації продукції та амортизаційні відрахування. Ці ж джерела використовуються акціонерним товариством і для фінансування розширеного відтворення, капітальних вкладень, фондів нагромадження і споживання. Отже можна зробити висновок, що акціонерне товариство існує і розвивається виключно за власні кошти. Проте не дивлячись на досить сприятливий стан хлібозаводу він аж ніяк не захищений від всілякого роду проблем, які можуть виникнути в будь-який момент, а для цього потрібно розроблювати і впроваджувати ряд запобігаючих цілей.
Правлінню хлібозаводу, на мою думку, можна запропонувати такі шляхи по удосконаленню господарської діяльності:
1) Використання стратегії гнучкого реагування на зміну попиту і пропозиції на ринку хлібобулочної продукції, тобто своєчасне збільшення або оновлення асортименту продукції;
2) Покращення смакових характеристик продукції та впровадження технологій, які продовжують термін зберігання продукції. Насамперед це стосується пакування хліба в поліетиленову плівку;
3) Розробка системи використати їх на розширене відтворення та розробку нових технологій; швидкого збуту продукції, яка дозволить швидко отримувати "живі" гроші та одразу
4) Своєчасна заміна старого та зношеного устаткування;
Запропоновані шляхи, на мою думку, змогли б дещо змінити фінансовий стан дослідного хлібозаводу та збільшити обсяг фінансових надходжень, проте це вже не так і легко, оскільки на це потрібен час і знову ж такі досить значні кошти.
Використана література:
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", від 28.12.94 в редакції від 29.12.98.
2. Закон України "Про підприємство" від 25 листопада 1998 року
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91.
4. Указ Президента України №447 "Про випуск державних облігацій національних ресурсів", від 12.10.93 (втратив чинність".
5. Указ Президента України №912/95, №1923/98 "Про облігації зовнішньої державної позики в Україні (1995 року)", від 5.10.95, і від 10.07.98
6. Постанова КМУ №586-94"Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1995 року" (а також №78-96 - 1996, №2-97 - 97, №1500-97 - 98, №1-99 - 99 років).
7. Балабанов И.Т. "Основи финансового менеджмента"// Москва 1994р.,с.381 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. "Методика финансового анализа"// Москва "Инфра-М" - 1995 г.
8. Баланси и додатки до балансів за 1997 і 1998 роки.
9. Заїнчковський А.О. "Економіка підприємств харчової промисловості"// Київ "Урожай" - 1998 р.
10. Звіти про фінансові результати за 1997 і 1998 роки.
11. Кісельов А.П. "Основи бізнесу"// Київ "Вища школа", 1998р,
12. Климко Г.Н. "Основи економічної теорії"// Київ "Знання" - 1997 р.
13. Колчина Н.В. "Финансы предприятия"// Москва "Финансы" - 1998 г.
14. Коробов В.А. "Финансы предприятия"// Москва "Инфра" - 1997 г.
15. Кэмпбелл Р. Макконнелл Стэнли Л. Брю "Экономикс" т.2 // Москва "Республика" - 1995 г.
16. Леонов Д.А., Федоренко А.В. "Податкове стимулювання інвестицій, або як це робиться в Україні"//Українська інвестиційна газета, 6.04.99.
17. Нікбахт Е. Гроппеллі А. "Фінанси"// Київ "Основи" - 1992 р.
18. Обухов Н.П. "Кредитный рынок и денежная политика"// Москва "Финансы" - 1995 г.
19. Симонов В.В. "Кредитная система и государственное регулирование"// Москва "Деньги и кредит" 1992г,

 
 

Цікаве

Загрузка...