WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний дефіцит - Курсова робота

Бюджетний дефіцит - Курсова робота

зведеного бюджету, у % до ВВП -13,8 -5,1 -8,9 -6,6 -4,9 -6,6 -2 -1 1,1
фінансування бюджетного дефіциту НБУ (кредити та ОВДП), у % до ВВП 6,55 7,89 10,97 5,4 2,62 2,68 5,69 1,89 1,75
Розподіл кредитних ресурсів монетарної системи: 100 100 100 100 100 100 100 100 100
частка кредитування уряду, % 35,80 9,39 31,64 47,15 49,62 50,83 60,85 61,02 60,00
частка кредитування економіки, % 64,20 90,61 68,36 52,85 50,38 49,17 39,15 38,98 40,00
Попередні роки характеризувалися завищеними обсягами дохідної частини бюджету, яких економіка не бажала сплачувати. Нерівноправність умов для платників податків, одні з яких мали як галузеві, так і штучні пільги, а інші повинні були сплачувати податки за двох, сприяла поширенню бартеризації і взаємозаліків, кризі неплатежів, низькій податковій дисципліні, зростанню недоїмки, що, у свою чергу, викликало необхідність збільшувати бюджетні ресурси через запозичення (тобто бюджетний дефіцит), що призвело до зростання обсягу бюджетних коштів, спрямованих на обслуговування та погашення державних боргів. Тут є прорахунки як уряду, так і Верховної Ради України (табл. 5).
Таблиця 5
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Реальний ВВП, у % до ВВП 1992 року 100 85,8 66,15 58,08 52,27 50,70 49,84 49,34 50,33
Рівень бартеризації, % від загального обсягу операцій 42,4 42,5 40,8 39,7
Доходи зведеного бюджету, у % до ВВП 24,39 33,47 35,62 30,27 28,24 30,12 27,84 25,55 21,62
У т.ч. готівкові надходження до зведеного бюджету, % 80,79 81,45 95,48 97,22
Обсяг взаємозаліків у зведеному бюджеті, млн. грн. 5400,15 5362,62 1500 900
Обсяг взаємозаліків у зведеному бюджеті, у % до доходів зведеного бюджету 19,21 18,55 4,52 2,78
Податкова недоїмка до доходів зведеного бюджету кумулятивне, млн. грн. 52,7 545 1364,6 2327,17 10301,7 14000 17000
Податкова недоїмка до доходів зведеного бюджету кумулятивне, у % до ВВП 0,438 1,00 1,674 2,493 9,918 10,786 11,371
Приріст податкової недоїмки до доходів зведеного бюджету, у % до ВВП 0,438 0,90 1,01 1,03 7,68 2,85 2,01
Обслуговування та погашення зовнішнього державного боргу, у % до експорту товарів і послуг 1 2,4 7,3 5,7 5,7 8,3 10,2 17,9
Природною реакцією на зовнішні й внутрішні шокові економічні явища 1997-1998 років у розвинутих країнах було зменшення державного споживання, збільшення безробіття. Однак Україна пішла іншим шляхом, поставивши за головну мету захист вітчизняного виробника через надання податкових пільг і звільнень, уведення багатьох вільних економічних зон, реструктуризацію і списання податкової заборгованості, що тільки руйнувало новостворене слабке конкурентне середовище.
Такі заходи не привели до позитивного результату: реальний ВВП і далі знижується, обсяги виробництва падають, зростає кількість збиткових підприємств, взаємні неплатежі та бартерний обмін між підприємствами, поширюються очікування податкової амністії і нових звільнень, тому зростає і недоїмка за належними до бюджету платежами. Стан виконання бюджету погіршується: залишається небезпечним рівень бюджетної заборгованості із заробітної плати й соціальних виплат, критичним є стан розрахунків бюджетних організацій за спожиту енергію, товари і послуги. Борги бюджетних установ створюють перешкоди у виконанні вітчизняними підприємствами зовнішніх зобов'язань перед постачальниками газу, нафти й іншої імпортної продукції, що також не поліпшує іміджу держави (табл. 6).
Таблиця 6
1997 1998 1999 2000
Дефіцит зведеного бюджету, у % до ВВП -6,6 -2 -1 1,1
Фінансування бюджетного дефіциту НБУ (кредити і купівля ОВДП), у % до ВВП 2,68 5,69 1,89 1,75
Видатки зведеного бюджету, у % до ВВП 35,71 29,37 26,00 21,61
Реальний випуск валової продукції, % 98,8 97,4 99,2 103,1
Кількість збиткових підприємств, % від загальної кількості
(на 01.03.99) 53,4 52 53,6 54,3
Рівень бартеризації, у % до загального обсягу операцій 42,4 42,5 40,8 39,7
Обсяг реструктуризованих і списаних податкових боргів перед бюджетом, млн. грн. 1876,2 277,3 7478 -
Рівень безробіття, у % до чисельності населення 2,33 3,69 5,95 7,3
Податкова недоїмка до бюджету (кумулятивної, млн. грн. 2327,17 10301,74 14000 17000
Приріст недоїмки надходжень до бюджету за рік, у % до ВВП 1,03 7,68 2,85 2,01
Заборгованість із заробітної плати і соціальних виплат бюджетних установ, млн. грн. 2613,8 2899 2100 -
Заборгованість за енергоносії бюджетних установ, у % до ВВП 3,64 5,34 3,1 -
Якщо ми ставимо за мету економічне зростання, перелом довгострокових негативних тенденцій економічного розвитку, це потребує впровадження жорсткої непопулярної бюджетної політики. Передусім бюджет повинен базуватися на реально існуючих ресурсах: обсяг видатків, які може собі дозволити держава, залежить від можливого рівня реальних доходів і можливостей фінансування дефіциту бюджету. Завищені показники ресурсів однозначно ведуть до зростання державного боргу у будь-яких його проявах. Як результат такої політики - процентні платежі за боргом витісняють усі інші бюджетні платежі, в тому числі виплати заробітної плати і соціальні трансферти.
Позичати дешеві кредитні кошти практично неможливо - внутрішній кредитний ринок зруйновано вимушеною конверсією, крім того, жорстка монетарна політика обмежує пропозицію грошей, відповідно і можливості кредитування як бюджету, так і реального сектора економіки. Зовнішні ринки капіталу для країн із перехідною економікою майже закриті (великі процентні ставки за ризик інвестування), за винятком "підтримуючого" фінансування від міжнародних фінансових організацій (МВФ, Світовий банк. Європейський Союз тощо).
Якщо бюджет 2000 року складати в умовах, які існували в поточному році, то розрив між можливимобсягом доходів і видатками (розрахованими за принципами, що покладені в основу лімітів) становитиме 5,5 млрд. грн., що потребуватиме глобального перегляду структури бюджетних видатків, тобто всіх програм, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. (табл. 7).
Таблиця 7
1997 1998 1999 2000
Обслуговування державного боргу, у % до видатків державного бюджету 12,97 13,11 15,27 13,43
Обслуговування та погашення державного боргу, у % до видатків державного бюджету 32,77 68.80 37,06 68.45
Обслуговування державного боргу, у % до ВВП 3.21 2,32 2,68 2,87
Обслуговування та погашення державного боргу, у % до ВВП 8,11 12,17 6,50 11,68
Ставка за урядовими кредитами, %:
мінімальна за ОВДП 19,47 37,19 29,46 -
максимальна за ОВДП 61,34 76,9 35,01 -
мінімальна за зовнішніми кредитами 4,656 5,35 - -
максимальна за зовнішніми кредитами 10,25 16 - -
Дефіцит бюджету, у % до ВВП -6,6 -2 -1 1,1
фінансування бюджетного дефіциту НБУ (кредити і купівля ОВДП), у % до ВВП 2,68 5.69 1,89 1,75
За таких умов найдоцільнішим для уряду є підвищення рівня доходів і можливостей фінансування бюджетних витрат за рахунок валютної приватизації, яке дає змогу утримуватися від залучення додаткових боргових коштів, не скорочуючи значно фінансування з бюджету державних програм, і зберегти рівень валових валютних резервів НБУ. Поряд із цим необхідно здійснити все можливе для скорочення податкових пільг і впровадження жорстких вимог до боржників

 
 

Цікаве

Загрузка...