WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів - Дипломна робота

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів - Дипломна робота

суму 100,9 млн. гривень. Рівень оплати становив усього 33 відсотки, у тому числі банківськими коштами - 78 відсотків.
За фондами облдержадміністрації використано 499,2 млн.куб. м природного газу, рівень оплати - 32,6 відсотка, у тому числі банківськими коштами - 81,2 відсотка.
Станом на 01.01.2000 року усіма споживачами області використано 928,7 млн. кВт-год. електроенергії, в тому числі 118,3 млн. кВт-год. становить транзит електроенергії. Рівень оплати електроенергії, реалізованої державною акціонерною компанією "Волиньобленерго", становить 90,2 відсотка, з них грошовими коштами - 59 відсотків.
Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними ї контролюючими структурами здійснено комплекс організаційно-практичних заходів по стабілізації криміногенної ситуації, боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, забезпеченню законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
Вжиті заходи в певній мірі сприяли зниженню злочинності на 6,2 відсотка, у тому числі по тяжких злочинах - на 1,8 відсотка. Зменшилась кількість вбивств, згвалтувань, розбоїв, тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок державного та індивідуального майна, вимагань, шахрайств та хуліганств.
У 1999 році митними органами заведено 3603 адміністративних справи про порушення митних правил на загальну суму 30 млн.гривень. За фактами кваліфікованої контрабанди порушено 78 кримінальних справ.
31 березня 2000 року на сесії обласної ради була затверджена Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2000 рік
В основу програми покладено завдання та положення Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна - поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 р.р.", довгострокової програми економічного і соціального розвитку області "Волинь-2010", законодавчих та нормативних актів з питань економічної політики.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2000 рік є організаційно-економічним та інформаційно-аналітичним документом, втілення положень економічної політики держави, вміщує систему цільових завдань і заходів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою досягнення поставлених цілей у прогнозному періоді.
Найважливішими завданнями програми є :
-забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку території області;
-удосконалення структури господарського комплексу регіону;
-досягнення раціонального використання усіх територіальних ресурсів;
-забезпечення надійного функціонування соціальної та виробничої інфраструктури;
послідовне зростання якості життя населення регіону.
При розробці програми враховувалась економічна діяльність всіх суб"єктів господарювання, що розташовані на території регіону, незалежно від форм власності і підпорядкування. До її складу включено найважливіші завдання і показники, що визначені у національних, державних, галузевих, регіональних та місцевих цільових програмах.
Головною метою Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2000 рік, враховуючи стратегічні загальнодержавні пріоритети зазначені у проекті Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна : поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 р.р." та завдання Програми "Волинь-2010", є реалізація політики економічного зростання, закріплення позитивної динаміки росту промислового виробництва, досягнення стабілізації в усіх галузях матеріального виробництва області, оздоровлення фінансового становища суб"єктів підприємницької діяльності та фінансової бази місцевих бюджетів, стимулювання енергозбереження, інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, підвищення соціальних гарантій відповідно до зростання вартості прожиткового мінімуму населення, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, допомог.
Для реалізації цих завдань буде здійснено ряд заходів, зокрема:
у виробничій сфері - формування конкурентного середовища за рахунок вдосконалення регуляторної таантимонопольної політики, забезпечення модернізації та структурної перебудови виробничого потенціалу, зниження його енерго- та матеріалоємності, підвищення конкурентоспроможності, більш масштабного залучення власних та прямих іноземних інвестицій,удосконалення галузевої структури промисловості за рахунок диверсифікації виробництва, підвищення питомої ваги переробних галузей, активне проведення санації та реструктуризації підприємств, їх технічного переозброєння, розвиток міжгалузевих виробництв та поглиблення міжрегіональної кооперації у межах України;
реформування відносин власності та формування підприємницької мотивації у господарюючих суб"єктів;
оздоровлення фінансів підприємств, послідовна і активна їх реструктуризація, передача об"єктів соціальної сфери до комунальної власності;
диверсифікація зовнішніх джерел поставок енергоносіїв, сприяння збільшенню їх власних джерел;
зміна принципів та механізму управління державними підприємствами та частками державного майна акціонованих підприємств, впровадження дієвого інституту уповноважених осіб, забезпечення ефективного менеджменту підприємств;
у податково-бюджетній політиці - встановлення жорсткої залежності доходної і витратної частини бюджету області, поступове скорочення бюджетних дотацій і компенсацій, забезпечення соціального захисту населення, який має бути адресним. Досягнення стабільності в оподаткуванні, посилення стимулюючого впливу податків на розвиток виробництва та контролю за повнотою їх сплати;
у грошово-кредитній політиці - спрямування ресурсів, включаючи іноземну валюту, на кредитування життєво важливих і ефективних виробництв, залучення комерційних банків до участі у кредитуванні довгострокових інвестиційних проектів, зміцнення фондового ринку;
у ціновій політиці - розширення сфери вільного ціноутворення, вдосконалення контролю за цінами на продукцію підприємств-монополістів як у сфері виробництва, так і у сфері постачання і торгівлі, насамперед через вдосконалення контролю за формуванням собівартості їх продукції та послуг, поступове усунення цінових міжгалузевих диспропорцій, формування ефективного конкурентного середовища, лібералізація ринків енергоносіїв та сільгоспсировини, транспортних та комунальних послуг;
у соціальній політиці - перехід до формування соціальної політики на основі законодавчо визначених державних соціальних стандартів та забезпечення державних соціальних гарантій. Базовим державним соціальним стандартом визначено прожитковий мінімум, на основі якого визначатимуться всі інші соціальні гарантії.
Державні соціальні гарантії є обов"язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності;
у аграрній політиці - активний розвиток АПК, досягнення раціональної спеціалізації регіону, щодо виробництва конкурентоспроможних видів сільськогосподарської сировини та продукції її переробки;
прискорення реформування аграрного сектора

 
 

Цікаве

Загрузка...