WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів - Дипломна робота

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів - Дипломна робота

130689,5 тис.грн., що становить майже 51% від загальної суми доходів.
Таблиця 2.2.
Доходи зведеного бюджету Волинської області за 1999 рік*
(тис.грн.)
№ Найменування доходів Затверджено виконано
Фактично надійшло %
до всіх доходів % до затверд-женого
Податкові надходження 135 759,3 126 343,6 43,54 93,1
10. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 81 800,0 83 628,2 28,82 102,2
Прибутковий податок з громадян 47 900,0 48 347,6 16,66 100,9
Податок на прибуток підприємств 33 900,0 35 280,6 12,16 104,1
11. Податки на власність 8 000,0 5 606,0 1,93 70,1
12. Платежі за використання природних ресурсів 13 862,0 11 674,8 4,02 84,2
Плата за землю 12 770,0 10 850,7 3,74 85,0
13. Внутрішні податки на товари та послуги 20 018,5 13 647,0 4,70 68,2
Акцизний збір з вітчизняних товарів 10 320,5 7 136,3 2,46 69,1
Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність 4 898,0 2 423,5 0,83 49,5
Плата за торговий патент на деякі види п. діяльності 4 800,0 4 087,2 1,40 85,2
14. Інші податки 12 078,8 11 787,6 4,06 97,6
Місцеві податки і збори 12 078,8 11 001,3 3,79 91,1
Неподаткові надходження 9 816,4 7 497,7 2,58 76,4
15. Доходи від власності та підприємницької діяльності 2 117,4 2 921,7 1,00 138,0
16. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 2 377,0 1 593,1 0,54 67,0
17. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 3 012,0 2 139,9 0,73 71,0
18. Інші неподаткові надходження 2 310,0 843,0 0,29 36,5
Держвні цільові фонди 8 450,0 11 845,0 4,08 140,2
Збір за забруднення навколишнього середовища 250,0 258,3 0,01 103,3
Збір на будівництво, ремонт та реконструкцію доріг 8 200,0 11 572,3 4,07 141,1
Разом доходів 154 025,7 145 686,3 50,21 94,6
Офіційні трансферти 153 941,7 144 449,0 49,78 93,8
Всього доходів 307 967,4 290 135,3 94,2
*Розраховано автором на основі данних фінансового управління
Ситуація у 1999 році порівняно з 1998 роком суттево не змінилася.
Коли прибутковий податок з громадян зменшився з 29,8% до 28,8%; то податок на прибуток підприємств збільшився з 16,1% до 16,7%. Податки на власність залишилились на тому ж рівні, що і у 1998 році і склали 1,9%.
Що стосується платежів за використання природних ресурсів, то їх частка у дохідній частині значно зменшилась з 5,2% до рівня 4,0%. Це явище пояснюється тим, що на протязі 1999 року продовжувався процес приватизації об'єктів державної і комунальної власності.
Частка внутрішніх податків на товари та послуги у доходах бюджетів області збільшилась з 2,5% до 4,7% за рахунок акцизного збору з вітчизняних товарів, який у 1999 році зараховувався до місцевих бюджетів.
Що стосується місцевих податків і зборів та неподаткових надходжень, то вони залишились на тому ж рівні що і у 1998 році і склали відповідно 4,1% та 2,6%.
Хоча у 1999 році дотаційність бюджетів Волинської області з Державного бюджету і зменшилась у порівнянні з 1998 роком та не на багато, і загалом становила 49,8% (у порівнянні з 50,1%).
Це явище пояснюється тим, що Волинська область відноситься до трудонадлишкових областей України.
Взагалі кажучи, структура доходної частини місцевих бюджетів області без дотації з державного бюджету виглядає так:
Рис.2.1. Структура доходів бюджету Волинської області у 1998-1999рр.
без урахування офіційних трансфертів
Подана інформація структури системи доходів відбиває сутність економічної політики держави. У заданих умовах податковою базою області є прибуток юридичних осіб, доходи фізичних осіб, платежі за використані природні ресурси.
Як вже відзначалося, значну частку в доходах бюджету займають надходження від загальнодержавних податків. У 1998 році надходження в обласний бюджет становили 89,3% загального обсягу його доходів. Щодо збалансованості бюджету області у 1998-1999 роках, то структура цих доходів майже не змінилася.
При цьому податок на прибуток підприємств становив відповідно 13,7% і 12,2% відрахувань від передбачуваних надходжень. Збалансованості бюджету області у 1998-1999 роках - завдяки субвенціям, дотації державного бюджету (51,2%; 49,8%). Отже, незначна частина бюджету області формується за рахунок власної і закріпленої дохідної бази, що не забезпечує їй навіть відносної самостійності. Відносна самостійність через недостатню власну дохідну базу в усіх випадках зумовлює певну форму зв'язку з вищим бюджетом.
Із наведеного випливає висновок, що бюджет області слід було б формувати на ширшій дохідній базі, включаючи у неї як закріплені усі державні доходи, які, по суті, є місцевими доходами. На такій же основі можна формувати нижчі бюджети. Втім, критичне звуження реальної податкової бази через спад обсягів виробництва, поглинання податків і неподаткових надходжень із неплатежами і боргами, "вилучення" підприємств з-під дії податку на прибуток з огляду на їх збитковість, приховування податків і вивезення вітчизняного капіталу за кордон - основні причини зменшення дохідної бази бюджетівусіх рівнів.
Показник податкових і прирівняних до них обов'язкових платежів високий. Втім, ці показники необхідно скоригувати на значні суми заборгованості з податкових платежів у бюджет, які також збільшать податковий тягар на підприємства. Так, загальна сума недоїмки в податках і неподаткових платежах до консолідованого бюджету області за 1998 рік становила біля 2,7%, а вже у 1999 році ця цифра склала 5,8%.
Для характеристики бюджетної політики держави і регіону показовим є аналіз структури витрат бюджетів (табл. 2.3, табл. 2.4.).
Таблиця 2.3.
Видатки зведеного бюджету Волинської області за 1998 рік*
(тис.грн.)
№ Видатки Затверджено Виконано
Фактично %
до всіх видатків % до затверд-женого
1. Державне управління 6957,1 6410,3 2,49 92,1
2. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 1745,0 1580,7 0,61 90,5
3. Освіта 74498,7 71753,3 27,86 96,3
4. Охорона здоров"я 60246,8 56616,1 21,98 93,9
5. Соціальний захист та соціальне забезпечення 44269,0 43855,9 17,03 99,0
6. Житлово-комунальне господарство 20550,1 22329,7 8,67 108,6
7. Культура і мистецтво 5311,0 5145,4 2,00 96,8
8. Засоби масової інформації 545,6 417,6 0,16 76,5
9. Фізична культура і спорт 2416,7 2269,4 0,88 93,9
10. Будівництво 4798,2 4729,0 1,84 98,5
11. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство 3854,0 3200,7 1,24 83,0
12. Транспотр, зв"язок 10665,0 11664,9 4,53 109,3
13. Фонд охорони навколишнього природного середовища 194,1 59,7 0,02 30,7
14. Резервний фонд 44,8 - 0,00 0,0
15. Надання бюджетних позичок 26885,1 26885,1 10,44 100,0
ВСЬОГО 264269,9 257582,0 97,4
*Розраховано автором на основі данних фінансового управління
Упродовж останніх років більша частина коштів спрямовується у невиробничу сферу, фонди соціального споживання, що використовуються переважно на оплату праці, соціальні

 
 

Цікаве

Загрузка...