WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів - Дипломна робота

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів - Дипломна робота

влади.
Нині вже очевидно, що існують певні протиріччя між процесами формування місцевих бюджетів і їх виконання. Вони полягають в тому, що чинна практика формування місцевих бюджетів зберегла в своїй основі попередні державні функції планового керівництва народним господарством, тоді як виконання місцевих бюджетів здійснюється в реальних умовах ринкової економіки перехідного періоду зі всіма притаманними їй негативними атрибутами (зростанням інфляції, підвищенням рівня безробіття, падінням життєвого рівня населення). В результаті на сьогоднішній день місцеві бюджети різних рівнів перетворені практично в умовні кошториси, в яких спостерігається постійне неспівпадання доходної та видаткової частин, що не сприяє покращенню економічної ситуації та реалізації соціальних програм при переході до ринку.
Для реального забезпечення принципів самостійності щодо складання і використання бюджетів усіх рівнів управління необхідно, щоб кожна ланка бюджетної системи мала чітку, визначену законом доходну базу, а взаємовідносини між державним і регіональним бюджетом будувались з урахуванням специфіки і перспектив соціально-економічного розвитку регіонів.
2.3. Аналіз доходів і видатків бюджету Волинської області
Одна з основних функцій місцевого самоврядування - діяльність щодо задоволення суспільних потреб. Насамперед, це діяльність, що пов'язана з впровадженням в життя соціальної програми держави, до якої, зокрема входить соціальний захист населення, організація освіти, охорони здоров'я населення, розвиток культури, спорту, молодіжні програми, а також діяльність, що пов'язана з наданням послуг та забезпеченням ефективного функціонування тих господарських одиниць, які надають комунальні, житлові, транспортні та інші послуги.
Реалізація значної частини цих завдань потребує залучення суспільних фондів. Основним джерелом фінансування таких завдань є місцеві бюджети, поряд з якими можуть використовуватися також і ресурси фондів цільового призначення. Велику роль у цій сфері відіграє правильна система збалансування місцевих бюджетів, яка забезпечує місцевим радам народних депутатів право вільного використання власних фінансових ресурсів.
В цілому ж серед доходів місцевих бюджетів можна виділити слідуючі види надходжень:
- загальнодержавні податки і збори;
- місцеві податки і збори;
- надходження коштів від приватизації майна;
- дотації та субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;
- інші надходження.
Ситуація, яка склалася нині в економічному розвитку нашої держави, свідчить про те, що централізація в управлінні країною та її економікою безперспективна. Без децентралізації функцій у розвитку економіки регіон не може забезпечити налагодження взаємозв'язків територіальних інтересів із загальнодержавними. Кожний регіон, враховуючи власні економічні та соціальні потреби, визначає свою участь у спільному з іншими регіонами розв'язанні міжрегіональних проблем. Інакше неможливий міжрегіональний обмін фінансовими й матеріально-технічними ресурсами.
Результативність розвитку і функціонування регіональних систем слід розглядати з позиції відтворювального процесу, що пов'язано з розмірним використанням національного доходу для нагромадження, споживання, а також створеного чистого продукту як результату функціонування системи. Таке порівняння дає відповідну інформацію про те, чи виробляє регіон більше національного доходу, чи споживає.
Насамперед слід говорити про бюджет регіону, який є концентрованим вираженням економічної політики. Для оцінки бюджетної політики як держави в цілому, так і регіону зокрема можуть бути використані три основних показники: частка валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через бюджет; співвідношення між основними статтями видатків бюджету; співвідношення між прибутками і видатками регіону.
Частина валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через бюджет області, визначає рівень централізації фінансових ресурсів державою з метою забезпечення ринкової рівноваги й стимулювання розвитку окремих сфер і галузей економіки. Проте показник частки бюджетних доходів у ВВП регіону не обраховується, оскільки достовірних даних про загальноекономічні показники, що характеризували б розвиток території, немає. Причина такого становища відома - це невідповідність цін суспільне необхідним затратам на виробництво багатьох видів продукції. Наприклад, доходи від непрямого оподаткування вилучаються у державний бюджет, що призводить до спотворення обсягу валового внутрішнього продукту, адже він є основною частиною цього показника
Основа дохідної бази регіону - податкові надходження. Тенденції їх руху відображено у таблицях 2.1. та 2.2
Таблиця 2.1.
Доходи зведеного бюджету Волинської області за 1998 рік*
(тис.грн.)
№ Найменування доходів Затверджено виконано
Фактично надійшло %
до всіх доходів % до затверд-женого
Податкові надходження 115930,6 110 410,4 43,04 95,2
1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 77397,9 76 412,3 29,79 98,7
Прибутковий податок з громадян 44421,9 41 367,2 16,12 93,1
Податок на прибуток підприємств 32976,0 35 045,1 13,66 106,3
2. Податки на власність 3521,3 3 814,3 1,48 108,3
3. Платежі завикористання природних ресурсів 16154,9 13 358,6 5,20 82,7
Плата за землю 15069,0 12 572,4 4,90 83,4
4. Внутрішні податки на товари та послуги 6004,5 6 530,7 2,54 108,8
Акцизний збір з вітчизняних товарів 0,0 286,0 0,11
Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність 2093,6 2 349,0 0,91 112,2
Плата за торговий патент на деякі види п. діяльності 3910,9 3 895,7 1,51 99,6
5. Інші податки 12852,0 10 294,5 4,01 80,1
Місцеві податки і збори 12852,0 9 695,1 3,78 75,6
Неподаткові надходження 6351,2 6 279,5 2,44 98,9
6. Доходи від власності та підприємницької діяльності 1444,4 2 608,2 1,01 180,6
7. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 2514,1 1 853,6 0,72 73,7
8. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 1030,6 1 006,6 0,39 97,7
9. Інші неподаткові надходження 1362,1 811,1 0,31 59,5
Державні цільові фонди 8025,7 9 110,7 3,55 113,5
Збір за забруднення навколишнього середовища 215,7 139,0 0,01 64,4
Збір на будівництво, ремонт та реконструкцію доріг 7810,0 8971,7 3,54 114,9
Разом доходів 130307,5 125 800,6 49,04 96,5
Офіційні трансферти 133183,8 130 689,5 50,95 98,1
Всього доходів 263491,3 256 490,1 97,3
*Розраховано автором на основі данних фінансового управління
Як видно з таблиці у 1998 році основним джерелом наповнення бюджетних коштів у Волинській області були прибутковий податок з громадян (16,12%) та податок на прибуток підприємств (13, 66%).
Платежі за використання природних ресурсів (5,20%), серед яких основним є плата за землю (4,90%), були виконані всього на 82,7% до запланованих.
Але левова доля у дохідній частині бюджету області припадає на дотацію з державного бюджету. Офіційні трансферти у 1998 році склали

 
 

Цікаве

Загрузка...