WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Повноваження місцевих органів самоврядування - Курсова робота

Повноваження місцевих органів самоврядування - Курсова робота

організацій і установ, розташованих на відповідній території, які встановлюються законодавством України;
доходів від власної зовнішньоекономічної діяльності;
добровільних внесків і пожертвувань юридичних осіб та громадян;
надходжень від реалізації товарів, робіт (послуг) іноземним юридичним особам і громадянам;
інших не заборонених законом джерел.
Кошти валютних фондів перебувають на спеціальних рахунках, які відкриваються в установах банків, витрачаються за розсудом відповідного органу місцевого самоврядування і вилученню не підлягають.
Фінансові ресурси громадських рад і комітетів утворюються за рахунок доходів від діяльності створених ними підприємств, добровільних внесків і пожертвувань інших підприємств (об'єднань), організацій, установ і населення, а також заходів, які проводять ці органи.
Сільська, селищна, міська Рада народних депутатів має право передавати частину своїх фінансових ресурсів громадським радам і комітетам для цілей, визначених Радою, крім підприємницької діяльності.
Громадські ради і комітети самоврядування:
самостійно використовують наявні в їх розпорядженні фінансові ресурси відповідно до цілей своєї діяльності, в тому числі на утримання утворюваних ними органів;
мають право відкривати в установах банків рахунки для грошових операцій.
Органи місцевого самоврядування, які є юридичними особами, мають право:
користуватися на договірних засадах кредитами на виробничі і соціальні цілі;
утворювати цільові фонди і використовувати їх для фінансування цільових програм та вирішення питань місцевого життя.
Ради народних депутатів формуються з депутатів, обраних відповідно до Закону Української РСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР".
Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як трьох чвертей депутатів від встановленої Радою попереднього скликання кількості депутатських мандатів.
Строк повноважень Рад - п'ять років.
Ради народних депутатів у межах своєї компетенції самостійно вирішують питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які проживають на їх території, та державних інтересів, забезпечують виконання Конституції та законів України, комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, здійснюють керівництво підприємствами (об'єднаннями), організаціями і установами, які є їх комунальною власністю.
Ради народних депутатів правомочні розглядати питання, віднесені законодавством України до їх відання.
Виключно на пленарних засіданнях Ради народних депутатів вирішуються такі питання:
1) визнання повноважень депутатів, вирішення питань про дострокове припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством;
2) обрання голови (якщо він не обирається всім населенням), заступника голови Ради і звільнення з посади або прийняття їх відставки;
3) утворення і обрання постійних та інших комісій Ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
4) утворення виконавчого комітету Ради (крім Київської і Севастопольської міських та районних Рад міст Києва і Севастополя);
5) встановлення структури, затвердження загальної чисельності апарату управління та витрат на його утримання;
6) затвердження за поданням виконавчого комітету Ради схеми організації самоврядування на відповідній території;
7) затвердження регламенту, плану роботи Ради;
8) заслуховування звітів голови Ради, постійних комісій, виконавчого комітету, інших органів, які утворює або обирає Рада;
9) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в Раді, виконання ними рішень і доручень Ради та її органів;
10) розгляд запитів депутатів і прийняття рішень по запитах;
11) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
12) скасування розпоряджень голови Ради, рішень та розпоряджень виконавчого комітету, за винятком рішень і розпоряджень з питань, віднесених до повноважень виконавчого комітету щодо здійснення державних функцій;
13) затвердження планів і програм економічного і соціального розвитку території Ради, місцевих екологічних програм, планів приватизації об'єктів комунальної власності;
14) затвердження бюджету і внесення до нього змін, затвердження звітів про виконання бюджету;
15) розгляд і затвердження плану заходів по виконанню наказів виборців;
16) перерозподіл власності і окремих повноважень між Радами, а також передача окремих повноважень органам територіальної самоорганізації громадян;
17) регулювання земельних відносин відповідно до законодавства;
18) встановлення місцевих податків, зборів, штрафів та їх розмірів, оголошення місцевих добровільних позик;
19) встановлення пільг щодо податків, крім земельного, що надходять у місцевий бюджет;
20) визначення переліку об'єктів місцевого господарства, затвердження переліку об'єктів комунальної власності та їх статусу;
21) розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального поділу в межах своєї компетенції;
22) визначення кількості округів для виборів депутатів Ради;
23) заснування засобів масової інформації відповідної Ради та затвердження їх керівників.
2. Повноваження органів місцевого самоврядування.
У Законі "Про місцеві Ради, місцеве та регіональне самоврядування" передбачено право місцевих рад запроваджувати на своїй території місцеві податки і збори.
Право на позабюджетні кошти місцеві ради всіх рівнів отримали після ухвалення в 1990 р. Закону "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування". У ст. 15 визначено можливість і джерела формування місцевими радами єдиного позабюджетного фонду, а саме:
- додаткові доходи і заощаджені кошти, одержані за рахунок організованих місцевими радами заходів ізрозв'язання економічних та соціальних проблем;
- добровільні внески й пожертвування громадян, підприємств (об'єднань), організацій та установ;
- доходи від місцевих позик та грошово-речових лотерей, аукціонів, а також від прибутків, одержаних від проведення суботників;
- штрафи, що стягуються за одержання підприємствами (об'єднаннями), організаціями та установами необґрунтованого прибутку (доходу) у зв'язку із завищенням цін (тарифів) на продукцію (роботи, послуги).
До позабюджетного фонду включалися також доходи від розпродажу майна ліквідованих підприємств місцевого господарства, що належать до комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць, плата за реєстрацію кооперативів та малих підприємств, а також інші кошти.
Закон визначив, що до єдиного позабюджетного фонду місцевих рад базового рівня додатково залучаються і такі доходи: орендна плата за землю, екологічний податок і штрафи за забруднення навколишнього середовища та нераціональне використання природних ресурсів й інші порушення природоохоронного законодавства, санітарних норм і правил, а також платежі, які

 
 

Цікаве

Загрузка...