WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Повноваження місцевих органів самоврядування - Курсова робота

Повноваження місцевих органів самоврядування - Курсова робота

відрахувань від загальнодержавних податків і доходів. Відрахування в бюджети місцевого самоврядування провадяться відповідно до законів України про бюджетну систему, про оподаткування та інших законів України.
1. У бюджети місцевого самоврядування повністю зараховуються доходи:
прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають на відповідній території;
податок на фонд оплати праці колгоспників;
державне мито, плата за патенти на зайняття індивідуальною трудовою та підприємницькою діяльністю;
надходження від здачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності;
податок з власників транспортних засобів;
платежі за землю;
плата за природні ресурси місцевого значення;
податок на прибуток кооперативів;
податок на доходи підприємств (об'єднань), організацій і установ, які входять до складу місцевого господарства, їх структурних одиниць, колгоспів, радгоспів, кооперативних і громадських організацій, а також спільних підприємств відповідно до частки в них органів місцевого самоврядування;
місцеві податки і збори.
2. У бюджети місцевого самоврядування зараховуються надходження за нормативами, затвердженими відповідними законами про податки:
від податку на добавлену вартість;
від акцизного збору;
від податку на доходи підприємств (об'єднань), організацій і установ, колгоспів і радгоспів, за винятком підприємств, які входять до складу місцевого господарства, новостворюваних малих підприємств, а також спільних підприємств, відповідно до частки в них органів місцевого самоврядування;
від плати за природні ресурси загальнодержавного значення;
від інших доходів, передбачених законодавством України.
Платежі підприємств вносяться до бюджету за місцезнаходженням підприємств, їх філій, інших структурних одиниць і підрозділів.
Розподіл платежів підприємств, що мають на даній території філіали, провадиться пропорційно частці їх працівників у загальній чисельності зайнятих на підприємстві.
3. У бюджети місцевого самоврядування з інших бюджетів можуть передаватися кошти у вигляді субвенцій, субсидій, дотацій.
4. Сільські, селищні, міські Ради народних депутатів мають право надавати окремим категоріям платників пільги щодо податків і платежів, які надходять у відповідний місцевий бюджет.
5. У місцеві бюджети (обласні і районні) зараховуються надходження за нормативами від загальнодержавних податків, зборів і платежів:
від податку на добавлену вартість;
від акцизного збору;
від податку на доходи підприємств (об'єднань), організацій і установ, колгоспів і радгоспів, за винятком підприємств, які входять до складу місцевого господарства, новостворюваних малих підприємств;
від плати за природні ресурси загальнодержавного значення;
від інших доходів, передбачених законодавством України.
Розміри частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються в обласні бюджети, бюджети міст Києва і Севастополя, міст обласного підпорядкування, визначаються Верховною Радою України.
Розміри частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються в районні бюджети, визначаються обласними Радами народних депутатів.
Органи місцевого самоврядування самостійно:
визначають напрями використання коштів своїх бюджетів, витрачають бюджетні кошти;
збільшують в межах наявних у них коштів норми видатків на утримання житлово-комунального господарства, закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, народної освіти, культури, фізкультури і спорту, органів внутрішніх справ, охорони природи, визначають додаткові пільги і допомогу при поданні допомоги окремим категоріям населення;
встановлюють розмір видатків на утримання створюваних ними органів управління.
Доходи, додатково одержані при виконанні бюджетів місцевого самоврядування, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються в результаті перевиконання доходів або економії у видатках, залишаються в розпорядженні органів місцевого самоврядування, вилученню не підлягають і використовуються за їх розсудом.
Органи місцевого самоврядування формують позабюджетні та цільові фонди, в які включаються:
додаткові доходи і зекономлені кошти, одержані за рахунок здійснення організованих ними заходів щодо розв'язання економічних і соціальних проблем;
добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств (об'єднань), організацій і установ;
доходи від місцевих позик і місцевих грошово-речових лотерей, аукціонів;
штрафи, які стягуються за одержання підприємствами (об'єднаннями), організаціями і установами необгрунтованого доходу у зв'язку з завищенням цін (тарифів) на продукцію (роботи, послуги);
штрафи, які можуть встановлюватись рішеннями Ради для фізичних і юридичних осіб, за влаштування смітників у невідведених для цього місцях, забруднення вулиць, площ, інших територій Ради, міського транспорту, закладів культури тощо; знищення або пошкодження зелених насаджень, клумб і таке інше; порушення правил торгівлі; порушення правил паркування автомобілів; порушення громадського спокою використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів;
доходи від розпродажу майна ліквідованих підприємств місцевого господарства, які належать до комунальної власності;
плата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;
інші позабюджетні кошти.
З фондів соціального розвитку підприємств (об'єднань), організацій і установ пропорційно виділяються суми коштів на соціальний розвиток тих житлових масивів, селищ, сіл, в яких проживає відповідна кількість їх працівників.
Крім того, до позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування базового рівня включаються:
орендна плата за землю;
частина платежів та штрафів за забруднення навколишнього природного середовища, нераціональне використання природних ресурсів, розміщення відходів та інших платежів за порушеннязаконодавства про охорону навколишнього природного середовища, санітарних норм і правил, що визначаються відповідно до нормативів, які затверджуються Верховною Радою України;
штрафи за адміністративні правопорушення, вчинені на відповідній території;
доходи від реалізації безгосподарного і конфіскованого майна, якщо інше не передбачено законодавством України;
доходи від продажу населенню квартир і будинків, що належать до комунальної власності.
Позабюджетні кошти витрачаються за розсудом відповідних органів місцевого самоврядування.
Кошти позабюджетних фондів перебувають на спеціальних рахунках, які відкриваються в установах банків і вилученню не підлягають.
Органи місцевого самоврядування мають право формувати валютні
фонди за рахунок:
відрахувань за стабільними довгочасними нормативами від валютної виручки підприємств (об'єднань),

 
 

Цікаве

Загрузка...