WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Видатки бюджетів на науку та культуру - Курсова робота

Видатки бюджетів на науку та культуру - Курсова робота

рахунок
Держ.
бюд-
жету позабюд-
жетних
коштів коштів
іноземн.
фірм власних
коштів коштів
замов-
ників інших
дже-
рел
Всього 19587,3 4449,2 - 2914,5 6813,8 5092,8 317,0
у т.ч. за галузями
наук:
біологічні науки 137,9 - - 137,9 - - -
технічні науки 13774,3 1804,8 - 373,5 4976,7 4976,7 107,0
с/господ. науки 4471,3 1934,3 - 2327,0 - - 210,0
педагогічні науки 92,9 42,9 - 50,0 - - -
медичні науки 151,7 125,6 - 26,1 - 6,1 -
наук. уст. та вузи
багатогалуз. проф 765,6 354,1 - - 295,4 116,1 -
Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування та галузями наук у 1999 році, в тис. грн.
Таблиця 10
Всього у тому числі за рахунок
Держ.
бюд-
жету позабюд-
жетних
коштів коштів
іноземн.
фірм власних
коштів коштів
замов-
ників інших
дже-
рел
Всього 19081,2 3083,1 34,0 283,3 11468,0 3731,3 481,5
у тому числі:
приват. власність 1577,5 1046,4 - 98,0 433,1 - -
колект. власність 2211,9 - - 2,0 141,9 1983,5 84,5
держав. власність 15291,8 2036,7 34,0 183,3 10893,0 1747,8 397,0
Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування та галузями наук у 2000 році, в тис. грн.
Таблиця 11
Всього у тому числі за рахунок
Держ.
бюд-
жету коштів
замовник.
України іноземн.
держав спеціал.
позабюд
фондів власних
коштів інших
дже-
рел
Всього 19587,3 4449,2 6813,8 5092,8 - 2914,5 317,0
у тому числі:
приват. власність 2236,4 1435,4 665,9 135,1 - - -
колект. власність 3981,6 53,6 3716,5 43,1 - 64,4 104,0
держав. власність 13369,3 2960,2 2431,4 4914,6 - 2850,1 213,0
Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування та типами організацій у 2000 році
Таблиця 12
Всього у тому числі за рахунок
Держ.
бюд-
жету коштів
замовник.
України іноземн.
держав спеціал.
позабюд
фондів власних
коштів інших
дже-рел
Всього 19587,3 4449,2 6813,8 5092,8 - 2914,5 317,0
Самостійні
науково-дослідні
організації
3984,9
1373,3
579,6
43,1
-
1903,4
85,5
Самостійні
конструкторські
організації
12803,0
1704,1
5932,7
4933,6
-
128,0
104,0
Інші організації
галузі "Наука і
наукове
обслуговування
1462,7
950,1
-
-
-
424,7
87,9
Вищі учбові
заклади 954,4 421,1 301,5 116,1 - 76,1 39,6
Науково-дослідні
та конструкторсь-
кі підрозділи на
промислов. підпр.
382,3
-
-
-
-
382,3
-
Дефіцит обігових коштів у тому числі бюджетних асигнувань, незадовільний фінансовий стан матеріально-технічної бази, скорочення наукового потенціалу негативно вплинуло на результативність діяльності наукових організацій. Так, у 2000 році кількість закінчених розробок скоротилась в 2,1 рази проти 1999 року. Значне збільшення виконаних розробок в 1998-1999 роках пояснюється початком реформування у сільському господарстві, а саме розпаюванням земель. Динаміку кількості закінчених розробок за ряд років наглядно видно з нижче наведеної таблиці 13.
Динаміка кількості закінчених розробок за 1991, 1995, 1998-2000 роки, в шт.
Таблиця 13
1991 1995 1998 1999 2000
Всього закінчених розробок 1036 353 1178 1152 536
у тому числі:
по створенню нових видів техніки і технологій 386 192 132 92 107
з них розробки, в яких використані винаходи 51 18 17 15 18
Постійно знижується кількість розробок, в яких використані нові технічні рішення: у 1991 році таких розробок налічувалось 51 штука, в 1999 році 15 штук, в 2000 році - 18 шт.
Знизилась в порівнянні з 1991 роком кількість розробок по створенню нових типів техніки і технологій: з 386 шт. у 1991 році до 107 шт. у 2000 році.
2.2. Сьогоднішні досягнення наукових установ Вінниччини
Із загальної кількості закінчених розробок 2 штуки направлені на створення нових видівматеріалів, 27 - нових сортів рослин та порід тварин, 3 - по розробці нових методів та теорій.
Державним науково-виробничим підприємством "Геосистема" розроблений кольоровий фотограметричний сканер з автоматичною подачею фільму.
Вінницькою державною сільськогосподарською дослідною станцією виведені нові сорти ярого ячменю, ярої вики, озимого ріпаку та розроблена енергозберігаюча технологія вирощування цукрових буряків, кукурудзи на зерно та вирощування озимої пшениці.
Інститутом кормів Української академії аграрних наук виведені нові сорти сої, кормових бобів, люцерни та створена модель наукового забезпечення розвитку кормовиробництва в агроформуваннях Вінницької області.
На Ялтушківській дослідно-селекційній станції Української академії аграрних наук створений гібрид одноросткового буряка, крупноплідної гречки з високим вмістом білку.
Інноваційним впроваджувальним підприємством "Інновін" розроблені дистанційні системи управління для млинів, елеваторів та комбікормових заводів, а також автоматизовані системи погодинного обліку телефонних розмов та систем розрахунку з абонентами.
За 2000 рік виконано 44 розробки з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, у тому числі: 7 зі створення нових видів техніки, 23 - нових технологій (з них 9 ресурсозберігаючих), 10 - по створенню нових сортів рослин та високопродуктивних порід тварин, 4 - інші - у напрямку технічних наук побуту та медицини. Дані про кількість виконаних розробок приведені в таблиці 14.
Кількість виконаних розробок за роки незалежності України, в штуках
Таблиця 14
Найменування розробок // Роки 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Всього розробок 1036 353 2052 454 1178 1152 536
у т. ч.: по створенню нових видів
техніки і технологій 386 192 134 105 132 92 107
з них розробки, у яких використано винаходи 51 18 21 11 17 15 18
А щодо технічного рівня виконаних розробок по створенню нових видів техніки та технологій, то дані приведені у таблиці 15, що редагується нижче.
Технічний рівень виконаних розробок по створенню нових видів техніки та технологій на Вінниччині за роки незалежності України, в штуках
Таблиця 15
1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Всього розробок 386 192 134 105 132 92 107
у т.ч. техн. рівень яких у порівнянні
зі світовим: перевищує 6 - - 1 - - -
відповідає 108 75 68 51 38 34 37
нижчий 5 - - - - - -
не визначений 267 117 66 53 94 58 59
75% витрат на виконання наукових досліджень припадає на розробки по охороні навколишнього середовища, 15% - виробництво, збереження та переробку сільськогосподарської продукції і майже 8% на розробки по охороні здоров'я.
Дещо активізувалась у 2000 році патентно-ліцензійна робота. Науковими організаціями та підприємствами подано 129 заявок на видачу охоронних документів і отримано 71 охоронний документ.
У 2000 році 125 раз наукові співробітники виїздили за кордон, з яких 12 раз з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, 2 рази на викладацьку роботу в сусідні держави і 80 раз для участі у міжнародних дослідженнях. Також було одержано 11 грантів,

 
 

Цікаве

Загрузка...