WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Видатки бюджетів на науку та культуру - Курсова робота

Видатки бюджетів на науку та культуру - Курсова робота

кормів 10
Аграрний університет 9
Найбільше аспірантів (81 особа) навчалось по галузі "Медичні науки", з них 67,9% - з відривом від виробництва, по галузі "Технічні науки" - 61 аспірант, з яких 63,9% - з відривом від виробництва.
Чисельність слухачів-іноземців в аспірантурі на 1 січня 2001 року склала 16 чоловік, у тому числі при технічному університеті 9 осіб та при медичному університеті - 7 чоловік (всі на комерційній основі).
Фактичний випуск аспірантів у 2000 році склав 63 чоловіки, що на 13,7% менше, ніж у минулому 1999 році. Із загального числа аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, випущено 51 особу (29,1%), у тому числі: з захистом дисертації - 22 , без відриву від виробництва - 12 осіб (12,9%), з яких 2 аспіранти - з захистом дисертації. У 2000 року чисельність аспірантів, що вибули до закінчення аспірантури збільшилась на 71,4% і склала 12 чоловік.
Порівняно з минулим роком чисельність осіб, які захистили кандидатські дисертації в наукових установах зменшилась на 21,7% і становить 47 чоловік, з них. що закінчили аспірантуру в 2000 році - 24 чоловіки.
В докторантурі, яку має технічний університет, навчається один чоловік і за звітний період 2000 року докторських дисертацій захищено не було.
Із загальної чисельності аспірантів, 253 чоловіки (94,4%) навчаються за рахунок держбюджету, 12 чоловік (4,5%) - на комерційній основі та 3 (1,1%) - за рахунок інших джерел фінансування. Динаміку підготовки аспірантів можна розглянути у таблиці 5.
Підготовка аспірантів у вузах міста Вінниці
Таблиця 5
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Кількість організацій, що мають
аспірантуру, штук 4 4 4 5 5 5
Кількість аспірантів, чоловік 168 207 228 252 261 268
Прийнято, чоловік 65 80 74 81 89 81
з відривом від виробництва, чоловік 46 60 48 55 60 59
без відриву від виробництва, чоловік 19 20 26 26 29 22
Підготовлено, чоловік 35 33 45 52 73 63
з відривом від виробництва, чоловік 32 35 34 45 54 51
без відриву від виробництва, чоловік 3 8 11 7 19 12
У 2000 році на Вінниччині загальний обсяг фінансування в організаціях, що займались науково-технічною діяльністю, склав 21,1 млн. грн., в тому числі фінансування наукових досліджень та розробок 20,6 млн. грн., що склало 97,6% загального обсягу фінансування); з них надходження поточного року відповідно 19,6 млн. грн. та 19,2 млн. грн.
За рахунок державного бюджету профінансовано робіт на суму 4,4 млн. грн. (23,2%) та 16,7% у 1999 році від загального обсягу фінансування.
100% бюджетне фінансування науково-технічних робіт у 2000 році одержав Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів, на виконання наукових досліджень за напрямком здоров'я людини. Майже всі роботи по створенню високопродуктивних сортів та збереженню цінного генофонду на Подільській дослідній станції інституту садівництва та селекції та насінництву кормових культур Інституту кормів УААН, фінансуються з Державного бюджету.
Фінансування наукових досліджень і розробок можна розглянути у таблиці 6, що редагована нижче та показує динаміку фінансування в сторону зменшення. ***
А стан освітянських закладів у додатку 2, що в кінці курсової роботи.
Фінансування наукових досліджень і розробок за секторами у 1999-2000 роках
Таблиця 6
Найменування об'єктів фінансування // Роки 1999 2000
Проектно-конструкторські і технологічні, % 18,6 17,3
Виготовлення дослідних зразків, % 40,8 29.9
Науково-дослідні, % 31,7 28,9
Науково-технічні послуги, % 7,2 22,9
Проектні роботи для будівництва, % 1,7 1,0
Більш ніж 1,4 млн. грн. були використані ПНВП "Валдай" на роботи по охороні навколишнього середовища з Державного бюджету. Разом з тим частка держави у фінансуванні науки залишається низькою.
В масштабах України більше 30% виконаних робіт профінансована за рахунок вітчизняних замовників, 26% - замовниками іноземних держав, 44% приватними особами та недержавними організаціями. В останні роки у зв'язку зі зниженням попиту вітчизняної виробничої сфери на науково-технічну продукцію (відсутність коштів у підприємств та інших суб'єктів господарювання) спостерігається поступове збільшення фінансування за рахунок іноземних держав. Так, у 2000 році більше 25% фінансування - це інвестиції іноземних держав.
Такі інвестиції одержані науково-виробничим підприємством"Геосистема". Із 5,9 млн. грн. коштів, що складає 79% - кошти іноземних інвесторів. Розроблене обладнання і випущене ДНВП "Геосистема" поставлялось в Іспанію, США, Росію, Єгипед, Південну Корею, Шотландію.
По причині надмірного податкового тиску значно знизилась доля фінансування за рахунок власних коштів підприємств: з 59,% до 14,9%. Це свідчить про те, що підприємства науки та установи почали більш активно займатись пошуком замовників і пропонувати такі розробки, які можуть конкурувати на світовому ринку. Щоб вижити в складних економічних умовах наукові установи почали розширяти обсяги по наданню науково-технічних послуг. В порівнянні з 1999 роком обсяг науково-технічних послуг зріс з 7,2 % до 22,9%, що видно на таблиці 6. А таблиця 7 показує на джерела фінансування наукових досліджень і розробок за останні 5 років.
Джерела фінансування наукових досліджень і розробок на Вінниччині у 1996-2000 роки
Таблиця 7
Тис. грн.
1996 1997 1998 1999 2000
Всього 7257,7 8429,9 9203,5 19081,2 19587,3
у тому числі за рахунок:
Держбюджету 2802.,1 2628,9 1928,6 3083,1 4449,2
Держ. інноваційного фонду 153,9 28,4 9,7 23,0 -
позабюджетних фондів 524,0 558,0 - 34,0 -
фондів науково-технічного і соц. розв. - - 28,0 10,4 -
власних коштів 1019,5 2316,9 3680,8 11468,0 2914,5
Кошти замовників на території:
України 2264,2 2255,3 2815,3 3731,3 6813,8
іноземних держав 86,0 211,4 72,5 283,3 5092,8
інших джерел 408,0 431,0 668,6 448,1 317,0
Як видно з таблиці обсяги фінансування з державного бюджету наукових досліджень і розробок збільшені майже в 2 рази в порівнянні з 1996 роком. Це значить, що керівники області розуміють, яке велике значення мають наукові відкриття та їх впровадження в життя області та держави.
Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування та галузями наук у 1999 році, в тис. грн.
Таблиця 8
Всього у тому числі за рахунок
Держ.
бюд-
жету позабюд-
жетних
фондів коштів
іноземн.
фірм власних
коштів коштів
замов-ників інших
дже-
рел
Всього 19081,2 3083,1 34,0 283,3 11468,0 3731,3 481,5
у т.ч. за галузями
наук:
біологічні науки 116,2 96,0 - - - 20,2 -
технічні науки 15493,0 1200,8 - 203,0 10567,0 3426,6 20,6
будівництво 18,7 - - - - 18,7 -
с/господ. науки 2889,0 1489,1 34,0 - 880,0 - 363,6
педагогічні науки 19,5 19,5 - - - - -
медичні науки 151,7 125,6 - - 21,0 5,1 -
наук. уст. та вузи
багатогалуз. проф 511,8 152,1 - 80,3 - 279,4 -
Фінансування наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування та галузями наук у 2000 році, в тис. грн.
Таблиця 9
Всього у тому числі за

 
 

Цікаве

Загрузка...