WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Видатки бюджетів на науку та культуру - Курсова робота

Видатки бюджетів на науку та культуру - Курсова робота

статутною діяльністю. а також науково-дослідних та дослідно-конструкторських.
За 2000 рік чистий дохід від реалізації робіт (послуг) в галузі склав 34,6 млн. грн., у тому числі собівартість реалізованих робіт і послуг, адміністративні витрати, інші операційні витрати, а також витрати не пов'язані з основною діяльністю підприємств склали 36 млн. грн.
Чистим фінансовим результатом галузі склав пробуток 2,4 млн. грн.
Майже половину операційних витрат галузі складають матеріальні витрати в сумі 17 млн. грн. Досить високу питому вагу (більше 20%) становлять так званіопераційні витрати, більше 18% витрат складають витрати на оплату праці. зниження частки інших операційних витрат, відповідно, і ріст чистого прибутку могло б стати певним резервом підвищення рентабельності галузі. За 2000 рік норма чистого прибутку (рентабельність продажу) склала 7%, тобто після вирахування з отриманого доходу всіх витрат залишається лише 7 копійок прибутку від кожної гривні продажу. Цей показник залишається в галузі науки невисоким.
підвищення норми чистого прибутку знаходиться в залежності від ефективного використання оборотного капіталу, який на кінець 2000 року склав 29,9 млн. грн., що на 14,6% більше в порівнянні з початком 2000 року. Більше 70% в структурі оборотних коштів становлять виробничі запаси та готова продукція (за рік темп приросту склав 14%), більше 20% оборотних коштів (6,9 млн. грн.) зосереджено в дебіторській заборгованості (темп росту за рік склав 12,5%) і лише 3,5% в структурі - це питома вага грошових коштів.
Однак, слід відмітити той позитивний факт, що в порівняні з початком року грошові кошти на рахунках за рік зросли в 4,1 рази. Ефективність використання оборотних коштів характеризує коефіцієнт оборотності. який становить 1,24.
Аналізуючи фінансове становище галузі науки, потрібно відмітити, що намітилась позитивна тенденція, про що свідчить покриття (коефіцієнт ліквідності), який був 1, 75 на початок року зріс до 1,83 на кінець року. Ріст коефіцієнта говорить про те,що наукові організації своєчасно погашають свої борги.
Станом на 1 січня 2001 року кредиторська заборгованість наукових організацій склала 16,1 млн. грн.. що на 9,5% більше в порівнянні з 1 січнем 2000 року. Більше 40% кредиторських боргів становлять несплати за використані матеріальні та паливно-енергетичні ресурси, які зменшились проти початку минулого року на 5,2%. Майже 3 млн. грн. складають поточні зобов'язання перед бюджетом (16,8% в структурі заборгованості).
Наведене вище свідчить про те, що на протязі останніх років фінансовий стан залишається складним: значно скоротився обсяг фінансового прибутку, збільшились суми збитків і відповідно кількість збиткових підприємств, залишається не розв'язаною проблема платежів.
Кількість організацій, які виконують наукові та науково-дослідні роботи в Україні приведені у таблиці 2, що редагується нижче.
Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за регіонами України
Таблиця 2
Найменування регіонів // Роки 1991 1995 1998 1999 2000
Україна 1344 1453 1518 1506 1490
Автономна республіка Крим 67 46 40 40 42
Вінницька область 31 31 33 32 31
Волинська область 10 12 16 15 17
Дніпропетровська область 83 96 100 94 94
Донецька область 94 112 98 101 101
Житомирська область 18 17 15 15 14
Закарпатська область 16 22 29 24 18
Запорізька область 53 56 51 51 45
Івано-Франківська область 18 22 23 22 18
Київська область 30 38 39 37 38
Кіровоградська область 20 18 17 17 13
Луганська область 53 51 50 51 48
Львівська область 79 80 94 91 90
Миколаївська область 31 38 42 44 46
Одеська область 83 88 84 82 72
Полтавська область 22 27 25 27 28
Рівненська область 14 18 17 16 18
Сумська область 25 25 30 26 25
Тернопільська область 14 15 16 16 15
Харківська область 190 207 213 212 217
Херсонська область 22 24 27 26 26
Хмельницька область 11 10 8 7 6
Черкаська область 33 37 35 32 33
Чернівецька область 18 17 18 18 17
Чернігівська область 18 23 26 24 25
м. Київ 291 305 353 367 375
м. Севастополь … 18 19 19 18
Як видно з таблиці щодо кількості організацій, які займаються наукою, то можна зробити стислий загальний висновок, що в порівнянні з 1999 роком йде зменшення кількості наукових організацій по всіх регіонах України. Але і наблюдається їх ріст, особливо в столиці України - м. Києві та великих промислових містах Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Це свідчить, що подальший розвиток українського суспільства неможливий без науки, розробки нових технологій та сучасного високопродуктивного обладнання.Тому, слід зазначити, що Україна потрохи начинає відновлювати свій науковий потенціал, який наполовину утримується на ентузіазмі науковців, їх прагненні змінити ситуацію навіть при недостатньому фінансуванні.
Таблиця 3 дає інформацію щодо розподілу науково-технічних робіт, виконаних за договорною ціною по формах власності за 2000 рік на Вінничині.
Розподіл науково-технічних робіт, виконаних за договорною ціною по формах
власності за 2000 рік, в тисячах гривень
Таблиця 3
Найменування по формах
власності // Показники Загальний обсяг робіт (послуг) з них науково-технічні
всього у т.ч. викона-но власними
силами всього у т.ч. викона-но власними
силами
Всього 17 442,8 16 089,0 17 018,6 15 668,3
у т.ч.: приватна власність 1 841,9 1 406,9 1 646,9 1 211,9
колективна власність 4 001,9 3 155, 9 3 898,9 3 052,9
державна власність 11 599,0 11 526,2 11 472,8 11 403,5
Як видно з табличних даних, що переважають обсяги робіт з державною власністю. Це властиво нормальному стану. Ємні та великі наукові розробки потребують великих капітальних вкладень, що не під силу ні одному колективному або приватному науковому суб'єкту. У регіонах, де сконцентрована могутня індустрія наукові установи повинні фінансуватися з державного бюджету, а приватні установи повинні працювати у невеликих сферах галузей та підгалузей народного господарства, а особливо у сфері послуг.
У 2000 році в Вінницькій області підготовку аспірантів здійснювали 5 установ, у тому числі науково-дослідний інститут кормів Української академії аграрних наук та 4 вищі учбові заклади: державний технічний університет, державний медичний університет ім. М. І. Пирогова, державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського та державний аграрний університет.
Незважаючи на складний стан економіки, протягом останніх років спостерігається активізація роботи аспірантур. Чисельність аспірантів станом на 1 січня 2001 року складає 268 чоловік, що на 2,7% більше, ніж у минулому році. Із загальної чисельності аспірантів 42,2% складають жінки. Значна кількість аспірантів - 175 чоловік навчаються з відривом від виробництва.
Розподіл чисельності аспірантів по навчальних закладах на 1 січня 2001 року редаговано у таблиці 4.
Розподіл чисельності аспірантів по навчальних закладах м. Вінниці станом на 1 січня 2001 року
Таблиця №4
Найменування навчальних закладів Розподіл чисельності аспірантів, в %
Медичний університет 31
Технічний університет 31
Педагогічний університет 19
Інститут

 
 

Цікаве

Загрузка...