WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистика фінансів - Курсова робота

Статистика фінансів - Курсова робота

дисконтної ставки, який бажано використовувати при розрахунках реальної ціни акцій.
Прийняти рішення про продаж акцій не менш складно, ніж розв'язати проблему їх купівлі. Зміни - спільний знаменник усіх подій життя. Вони можуть впливати і впливають на цінність інвестицій. Це - безперечний факт, а отже, те, що варто було купити минулого року, можна ще краще продати в цьому році. Звідси випливає важлива рекомендація кожному інвесторові: потрібно не менш як один раз на рік об'єктивно проаналізувати свої вклади і відповісти на запитання: "Якби в мене були гроші, чи купив би я цю акцію за сьогоднішніми цінами?" І в разі заперечної відповіді слід подумати про її продаж, навіть якщо це завдасть збитків (особливо в такому разі).
5. Статистика кредитної діяльності
Розширення господарської самостійності підприємств кардинально змінює характер управлінських рішень, спрямовуючи їх до вищої ефективності і результативності. Головною метою функціонування підприємств стає досягнення таких фінансових результатів, які сприяють вирішенню стратегічних завдань і забезпеченню фінансової стійкості.
Результативність діяльності підприємств залежить від багатьох факторів, і насамперед - від ефективного використання фінансових ресурсів, у тому числі кредитів для здійснення поточної діяльності.
У загальному вигляді кредитні ресурси є матеріальними носіями економічних відносин, які виникають між суб'єктами кредитних угод з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення, терміновості та платності.
Зміст цього положення диференціюється залежно від сфери застосування. Головні джерела кредитних ресурсів, що формують місткість кредитного ринку, такі: установи банківської системи, господарюючі суб'єкти, посередники фондового ринку, кредитно-фінансові установи небанківського типу.
Кредитні ресурси економіки держави (позиковий фонд країни) - це грошові кошти, які акумулюються Національним банком і використовуються ним для надання позик державі та комерційним банкам з метою забезпечення пропорційного розвитку й підвищення ефективності суспільного виробництва, їх обсяг залежить від обсягу грошових нагромаджень, системи розподілу та перерозподілу грошових доходів, цінової політики, економічної кон'юнктури тощо. Важливою передумовою ефективного управління кредитною діяльністю є статистична характеристика обсягу і структури кредитних ресурсів основних господарюючих суб'єктів - комерційних банків і підприємств.
Кредитні операції банків - це вид активних операцій комерційних банків, пов'язаних із наданням клієнтам позик. В основу кредитних операцій покладено економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики на умовах повернення в певний строк зі сплатою процентів.
Банківський кредит надається банками в грошовій формі підприємствам, установам, населенню, державі.
Згідно з принципами кредитування формулюються відповідні завдання банківської статистики.
Принцип Завдання статистики
1. Строковості - позика має бути повернена позичальником банку в заздалегідь обумовлений строк.
1. Контроль строків повернення позик, визначення розмірів простроченої заборгованості, порівняння її з коштами на рахунках клієнтів.
2. Аналіз оборотності позик.
2. Забезпеченості позик - потрібний захист інтересів банку і недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.
Оцінка кредитоспроможності клієнтів
3. Платності - за користування позикою встановлюється процентна плата. Рівень процентних ставок, що встановлюється комерційним банком, залежить від терміну користування позикою і від ступеня ризику, що виникає у зв'язку з кредитною операцією.
1. Аналіз складу і динаміки процентних ставок.
2. Аналіз формування прибутку за рахунок процентних ставок і обсягів позик.
3. Аналіз ролі кредитної діяльності у формуванні прибутку і прибутковості банківської діяльності
У процесі аналізу кредитної діяльності вдаються до групувань за такими ознаками:
Позичальники.
Строки надання кредитів.
Наявність та характер забезпечення позики.
Ступень ризику кредитів.
Об'єкти кредитування.
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління кредитної діяльності банків включає такі показники.
1. Кредитовий оборот загальний КОзаг, у тому числі за рахунком прострочених позик КОпр.
2. Залишок позик загальний Ззаг, У тому числі за рахунком прострочених позик Зпр; на початок періоду Зп, на кінець періоду (Зк).
3. Видача позик В.
Балансовий зв'язок між цими показниками: Зп + В = КО + Зк.
На підставі цих абсолютних показників обчислюють відносні показники.
1. Середній залишок позик за певний період часу .
2. Частка несвоєчасно повернутих позик у загальному обсязі погашених позик:
3. Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості:
Рівень оборотності позики вимірюється двома показниками: кількістю оборотів, які здійснила позика за певний період, та середньою тривалістю користування позикою. Кількість оборотів позики V, або швидкість обороту, визначається за формулою:
Тривалість користування короткостроковою позикою, або час обороту t, визначається за формулою:
Для аналізу оборотності кредитів використовують різні статистичні методи і прийоми. Характеристики швидкості оборотності кредиту за окремими банківськими закладами або господарськими організаціями можна дістати за допомогою показників динамічного ряду: темпів зростання та приросту, абсолютного приросту і т. ін.
Швидкість обороту позики за групами клієнтів досліджують індексним методом, зокрема з допомогою індексів середніх величин - змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.
Факторами, які формують динаміку кредитового обороту, є швидкість обороту кредитів та середні залишки позик. Абсолютна величина зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту кредитів визначається за формулою:
а за рахунок динаміки середніх позик - за формулою
Водночас фактором, який впливає на швидкість обороту кредитної маси, є динаміка кредитового обороту та середніх залишків позик.
За надані послуги у вигляді позики клієнти вносять плату у виглядіпроцентної ставки. Це ціна позикового капіталу, яка формується на фінансовому ринку. Цінова політика банку зумовлюється такими факторами: тип послуги, ставка за кредитами, установлена банком, нормативні вимоги (ставки) НБУ, ціни, що встановлюються конкурентами, фінансові потреби банку, вартість його продуктів та послуг, рівень і характер попиту споживачів.
Кількісним вираженням банківського процента є ставка, що являє собою відношення суми коштів, яка сплачується у вигляді процента, до суми позики.
Статистика вивчає формування процентної ставки під впливом основних факторів, досліджує її динаміку та здійснює прогнозування.
Процентна ставка зазнає впливу передусім попиту і пропозиції на позиковий капітал. Підвищення попиту відповідно підвищує ціну і навпаки. Другим важливим чинником є інфляція. При зростанні

 
 

Цікаве

Загрузка...