WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста - Курсова робота

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
1. Вступ
Метою курсової роботи "Засоби поліпшення фінансово-господарського стану підприємства" є придбання навички практичного вирішення основних питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його фінансових показників на прикладі ВАТ " Чексіл".
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.
У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.
Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.
Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва, попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.
2. Вихідні дані:
БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ " ЧЕКСІЛ "
(тис.грн.)
Актив Код На 01.01.96 На 01.01.97 На 01.01.98
рядка
1.Основні засоби та інші позаоборотні активи
Основні засоби:
залишкова вартість 10 79 626,40 77 866
знос(02) 11 88 249,10 91 104
первісна вартість (01) 12 167 875,50 168 970
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 20 5,2 6
знос(02) 21 0,6 2
первісна вартість (04) 22 5,8 8
Незавершені капітальні вкладення (33,35,61) 30 983,3 3 785
Устаткування (07) 35 65,5 145
Довгострокові фінансові вкладення (58) 40 133,4 523
Майно в аренді (11) 50
Інші позаоборотні активи 60
Всього по розділу 1 70 80 813,80 82 325
2. Запаси і затрати
Виробничі запаси (05,06,08,10) 80 3 816,50 5 303
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) 90
Малоцінні і швидкозношувані предмети:
залишкова вартість 100 938,3 1 229
знос (13) 101 249 407
первісна вартість (12) 102 1 187,30 1 636
Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,36,43,44) 110 3 520,10 6 683
Витрати майбутніх періодів (31) 120 2,3
Готова продукція (40) 130 1 622,20 12 227
Товари:
купівельна вартість (41) 140 690 698
торговельна націнка (42) 141 28,2 96
продажна вартість (41) 142 718,2 794
Всього по розділу 2 150 10 589,40 26 140
3. Грошові кошті, розрахунки та інші активи
Товари відвантажені, несплачені в строк (45) 160 26 266,70 462
Розрахунки здебіторами:
за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (62,76) 170 9 442
за товари, роботи і послуги несплачені в срок (62,76) 180 250,5 66
по векселях одержаних (59) 190 1 614,60 912
з податкових розрахунків (67) 195 33
з бюджетом (68) 200 96,5 183
з персоналом та іншими операціями (73) 210 0,1
по авансах виданих (61) 220 0,1
з учасниками (75) 225
з дочірніми підприємствами (78) 230 23 808,30 2 813
з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84) 240 6 623,80 2 569
Короткострокові фінансові вкладення (58) 250
Грошові кошти:
каса (50) 260 0,3
Розрахунковий рахунок (51) 270 16,5 32
валютний рахунок (52) 280 25,2
інші грошові кошти (54,55,56) 290 108,6 19
Використання позикових коштів (82) 300
Інші оборотні активи 310 12 501,10 4
Всього по розділу 3 320 71 312,30 16 535
БАЛАНС (сума рядків 070,150,320) 330 162 715,50 125 000
Пасив Код рядка На 01.01.97 На 01.01.98
1. Джерела власних та прирівнених до ніх коштів
Статуний фонд (капитал) (85) 400 1 899,00 1 899 1899
Додатковий капитал (88) 405 86 712,40 88 835 88657
Резервний фонд (88) 410 494
Фінансування капітальних вкладень (93,94) 420 97 295
Розрахунки за майно (76) 425
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96) 430 3 603,10 7 762 7635
Амортизаційний фонд на повне відновлення (86) 440
Відстрочена податкова заборгованість (95) 450
Доходи майбутніх періодів (83) 455
Резерви наступних витрат і платежів (89) 460 0,2 3 2
Реструкторизований борг (60) 465
Нерозподілений прибуток минулих років (98) 470
Заборгованість за майно в аренді (99) 475
Прибуток:
Нерозподілений звітного року (80) 480
використаний у звітному році (81) 481 6 179
звітного року (80) 482 6 179
Збитки :
минулих років (98) 485 15 134,30 23 388 23388
звітного року (80) 490 17513
Всього по розділу 1 495 77 080,40 75 208 58081
2. Довгострокові пасиви
Кредити банків (92) 500 22 393,80 16 665 26854
Позикові кошти (95) 510
Інші довгострокові пасиви 520
Всьго по розділу 2 530 22 393,80 16 665 26854
3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Кредити банків (90) 600 1 452,20 789
Позикові кошти (95) 610 1 306,30 2 538 3962
Кредити та позики, що не погашені в строк 620
Розрахунки з кредиторами:
за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (60,76) 630 13 990,20 17 007 22823
за товари, роботи і послуги несплачені в строк (60,76) 640 10 732,60 1
по векселях виданих (66) 650 1 318,20 314
по авансах одержанх (61) 660 4,5 2
з податкових розрахунків (67) 665 749
з бюджетом (68) 670 654,9 3 744 3428
по забюджетних платежах (65) 680 739,1 684 1575
по страхуванню (69) 690 493,1 1 335 581
по оплаті праці (70) 700 875,9 1 254 2001
з дочірніми підприємствами (78) 710 31 304,30 2 060 2093
з учасниками 715 111,10 250 227
з іншими кредиторами (71,76) 720 258,9 2 715 1678
Позики для працівників (97) 730
Інші короткострокові пасиви 740
Всьго по розділу 3 750 63 241,30 33 127 38689
БАЛАНС (сума рядків 495,530,750) 760 162 715,50 125 000 123624
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
1.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка ПРИБУТКИ ЗБИТКИ
Виручка (валовий дохід) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) 010 83650
Державне регулювання

 
 

Цікаве

Загрузка...