WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основні напрямки фінансового аналізу - Контрольна робота

Основні напрямки фінансового аналізу - Контрольна робота

створення умов для нормального функціонування підприємства
Об'єкти аналізу Підприємство як єдине ціле Підприємство як єдине ціле та його структурні підрозділи
Джерела інформації Форми публічної фінансової звітності Пакет економічної інформації підприємства
Користувачі інформації Внутрішні, сторонні, зацікавлені
Внутрішні
Періодичність аналізу Складання звітності (рік, квартал) У міру необхідності для внутрішнього користування
Доступність результатів інформації Доступні всім, хто має певний інтерес у діяльності даного підприємства Доступні лише керівному складу та працівникам підприємства
Таким чином, особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:
-наявність широкого кола суб'єктів аналізу;
-різнобічні цілі користувачів інформації;
-використання публічної звітності, що веде до єдиної типової методики аналізу;
-розв'язання лише певного кола завдань;
-доступність для всіх бажаючих мати інформацію про діяльність підприємства;
-прив'язка проведення достовірного аналізу за об'єктивними даними до термінів подання звітності (рік, півріччя, квартал). Особливостями внутрішнього фінансового аналізу виступають:
- вузьке коло суб'єктів аналізу;
- орієнтація результатів аналізу тільки на внутрішнього користувача, як правило, керівництво підприємства; максимальна їх закритість;
- використання всіх існуючих джерел інформації для проведення змістовного глибокого фінансового аналізу;
- застосування поряд з типовими методиками аналізу нерегламентованих прийомів аналітичного дослідження; відсутність регламентації аналізу;
- проведення більш глибокої аналітичної роботи і прийняття правильних управлінських рішень;
- проведення аналізу в міру необхідності у зв'язку із потребами управління.
Узагальнюючи, можна зробити висновки, що внутрішній і зовнішній аналіз доповнюють один одного; разом вони дають реальну картину надходження, стану і використання фінансових ресурсів на підприємстві.
2. Спосіб ланцюгових підставок у фінансовому аналізі.
Елімінування - один із найважливіших елементів здійснення детермінованого факторного аналізу. Прийом, за допомогою якого виключається дія ряду факторів і виділяється один з них, називається елімінуванням. Він дає змогу визначити величину впливу окремих факторів на досліджуваний показник, оцінити їх позитивну і негативну роль, знайти невикористані резерви підвищення ефективності діяльності господарства. Аналітичні результати такого дослідження відіграють важливу роль у розробці і прийнятті оптимальних управлінських рішень, для обґрунтування яких необхідне проведення факторного аналізу, порівняння звітних показників з минулими періодами, плановими даними, з кращими виробничими результатами інших господарств тощо.
До елімінування належить спосіб ланцюгових підстановок. Він застосовується, коли існує функціональний зв'язок між аналізованим показником і факторами, тобто є детерміновані факторні моделі.
Даний спосіб полягає в отриманні ряду скоригованих значень узагальненого показника шляхом послідовних замін (ланцюгової підстановки) базисних значень факторів на аналізовані.
У першому розрахунку всі фактори знаходяться на базисному рівні. У другому - перший фактор змінюється на аналізований, останні лишаються незмінними (базисний рівень). У третьому розрахунку перший фактор лишається на аналізованому рівні, а з базисного на аналізований змінюється другий фактор, останні знову залишаються незмінними на базисному рівні і т. д., залежно від кількості факторів.
Існує правило: чим більше факторів, тим більше розрахунків;
число розрахунків на одиницю більше, ніж показників у розрахунковій формулі.
Ступінь впливу факторів виявляється послідовним відніманням:
із другого розрахунку віднімається перший (отримується вплив першого фактора); із третього розрахунку - другий (отримується вплив другого фактора) і т. д. залежно від того, скільки факторів у формулі.
Розглянемо техніку застосування прийому ланцюгових підстановок при аналізі відхилення - Y' (аналізований рівень) від - У° (базисний рівень) за рахунок впливу факторів: Х1, Х2,Хх3,,... Хп.
Х1°, Х2°, Хз°,... Хп° - базисні значення факторів;
Х1',Х2',...... Хп,',- аналізовані значення факторів.
Перший розрахунок (базисний рівень результативного показника):
0 0 0 0 0
Y =f (Х1 , Х2 ,Хз , ... Хп ).
Другий розрахунок (умовне значення результативного показника):
Y1 =f (Х1 ' , Х2°, Хз°,... Хп°)
Третій розрахунок (умовне значення результативного показника):
YІІ = f (Х1 ' , ,Х2', Х3°, ... Хп°) .
Четвертий розрахунок (умовне значення результативного показника):
YІІ1 = f (Х1 ' , ,Х2', Х3', ... Хп°) .
Останній розрахунок (аналізований рівень результативного показника):
Y' = f (Х1 ' , ,Х2', Х3', ......Хп').
Знаходимо:
- вплив зміни першого фактора Х1 на відхилення результативного показника Y(Х1): Y(Х1) = Y1- Y0;
- вплив зміни другого фактора хг на відхилення результативного показника Y(Х2): Y(Х2) = YІІ - Y1;
- вплив зміни третього фактора Хп на відхилення результативного показника Y(Х3): Y(Х3) = YІІ1 - YІІ;
- вплив останнього фактора Хп на відхилення результативного показника
Y(Хп): Y(Хп) = Y' - результат попереднього умовного значення результативного показника (Уп-1).
Алгебраїчна сума впливу факторів обов'язково має дорівнювати загальному відхиленню результативного показника:
Y= Y(Х1) + Y(Х2)+ Y(Х3)+......+ Y(Хп);
Відсутність такої рівності свідчить про допущені помилки в розрахунках.
При здійсненні розрахунків впливу зміни факторів на відхилення результативного показника необхідно завжди ставити математичні знаки "+" і "-" перед одержаним цифровим результатом ("+" - зростання, збільшення; "-" - зменшення, спадання, зниження величини результативного показника).
При застосуванні цього методу треба виконувати такі правила:
- визначення результативного та визначення факторних показників;
- здійснення класифікації факторів на кількісні та якісні. Якщо кількісних більше одного, то визначаються спочатку кількісні фактори першого підпорядкування, потім другого і т. д.
- складання правильної формули залежності результативного показника від факторів, при цьому на перше місце в моделі взаємозв'язку показників ставляться кількісні фактори, далі - якісні. Якщо кількісних факторів більше одного, то спочатку розміщуються кількісні фактори першого підпорядкування, потім другого, третього і т. д.
Таким чином, використання прийому ланцюгових підстановок потребує знання взаємозв'язку факторів, їх супідрядності, вміння правильно їх класифікувати і систематизувати, чітко робити розрахунки і правильно формулювати висновки.
Задача
За даними, взятими з форми № 2 річного звіту підприємства, проаналізуйте прибуток від реалізації та рівень рентабельності.
ПОКАЗНИКИ ПРИБУТОК ЗБИТКИ
1. Виручка від реалізації продукції 1875 *
2. ПДВ * 300
3. Акцизний збір * ----
4. Собівартість реалізованої продукції * 1500
5. Результат від реалізації 75
6. Рівень рентабельності …… *
Рентабельність продукції 10.
Рішення :
Рентабельність продукції згідно наведених в таблиці даних буде дорівнювати відношенню прибутку до загального обсягу продажу
Р= 75 / 1875 * 100 % = 4 %.
Як видно з розрахунку, рентабельність продукції на шість одиниць менше запланованої. Тобто прибуток підприємство отримало низький.
Необхідно розробити шляхи підвищення прибутку та рентабельності : можливо знизити собівартість продукції, підняти ціну на готову продукцію і т.п.
Література:
1. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб"єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ,2001.-378 с.
2. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації", №49/121 від 26.01.2001 ВР України від 2.10.92р. зі змінами і доповненнями ;

 
 

Цікаве

Загрузка...