WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз рентабельності - Курсова робота

Фінансовий аналіз рентабельності - Курсова робота

2000-2002р
Обсяг реалізації Структура реалізованої продукції ціна собівар-
тість Рентабель-
ність, %
База база база база база 75,83
Умов. 1 факт база база база 131,88
Умов. 2 факт факт база база 83,33
Умов. 3 факт факт факт база 436,63
факт факт факт факт факт 31,57
Розрахунок впливу факторів зведемо до табл.. 3.3
Таблиця 3.3
Розрахунок впливу кожного фактора на рентабельність виробничої діяльності
Зміна рентабельності за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації продукції Rумов 1 - Rб 56.05 56.05
Структури реалізованої продукції Rумов 2 - Rумов 1 -56.06 -48.55
Середніх цін реалізації Rумов 3 - Rумов 2 110.28 353.3
Собівартості Rф - Rумов 3 -86.54 -405.06
всього 23.73 -44.26
Отримані результати свідчать про те, що у 2001р рівень рентабельності зріс завдяки підвищенню середнього рівня цін на збільшення обсягу реалізації, зростання собівартості знизило рівня рентабельності на 86.54 %, а також рентабельності знизилась через зниження питомої ваги більш рентабельної продукції. У той же час у 2002 році ми бачимо зниження рентабельності на 44.26% це сталося через різке підвищення собівартості продукції, навіть значне підвищення середньо реалізаційних цін не перекрило такі зрушення в собівартості продукції.
Тепер проведемо факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції, застосуємо ту ж класифікацію що і в другому розділі. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни середньо реалізаційних цін і собівартості одиниці продукції:
Rі = Пі / Зі = VРП і(Ці - Сі) / VРП і* Сі = Ці - Сі / Сі (3.2)
Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня рентабельності проведемо методом базисних підстановок, використовуючи дані табл. 2.7:
Rб = Ц б - С б / С б;
Rумов = Ц ф - С б / С б;
Rф = Ц ф - С ф / С ф;
Дані наведемо в табл. 3.4. А в таблиці 3.5 проведемо факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції. як видно з таблиці позитивні зрушення спостерігаються у 2001 за продукцією виду А, Б, Д, в цьому році рентабельність знизилась за продукцією видів Б (кріплені вина) та Г (коньяки ординарні), на 23,51% і відповідно на 79,85%, це сталося у першому випадку через зниження цін, а у другому через збільшення витрат .
У 2002році знизилась рентабельність за всіма видами продукції але найбільші зрушення відбулися за видами Г, Д вони відповідно знизились на 46,07% та на 117%, це викликано збільшенням собівартості відповідно на 192% і 229%.
Таблиця 3.4
Дані для факторного аналізу рентабельності окремих видів продукції
Види продукції за групами Середня ціна реалізації, грн.. Собівартість 1 дал., грн..
2000
2001
2002
2000 2001 2002
А 28,8 40,48 50,64 26,09 28,57 59,08
Б 34,69 27,09 13,83 27,91 26,88 14,82
В 56,28 65,03 21,78 21,99
Г 142,52 156,98 252,93 75,81 145,16 178,22
Д 319,88 382,07 505,24 165,31 179,24 659,37
Таблиця 3.5
Факторний аналіз рентабельності
Види продукції за групами Рентабельність Відхилення від бази, %
Базова 2000 Умовна 2001 Факт 2001 Умовна 2002 Факт 2002 загальне За рахунок
ціни Собівртості
2001 2002 2001 2002 2001 2002
А 9,41 35,54 29,42 48,48 -16,7 20,01 -26,11 26,13 39,07 -6,12 -65,2
Б 19,54 -3,02 0,77 -101,8 -7,16 -18,84 -26,7 -22,56 -121 3,79 94,64
В 61,3 65,51 66,18 4,88 4,21 0,67
Г 46,8 46,71 7,53 70,03 29,54
-39,27 -17,26 -0,09 23,23 -39,18 -40,5
Д 48,32 48,05 53,09 67,28 -30,5 4,77 -78,82 -0,27 18,96 5,04 -97,7
3.2 Факторний аналіз рентабельності продажу
Як вже зазначалось рентабельність продажу, це відношення прибутку від реалізації продукції, робіт та послуг або чистого прибутку до суми отриманого виторгу . Цей показник характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з гривні продажу. Розрахуємо цей показник в цілому по підприємству і за окремими видами продукції.
Детермінірована факторна модель цього показника, розрахованого в цілому по підприємству має наступний вигляд
R рп = П рп =f [ VРП заг., УД і, Ц і, Сі] / В=[ VРП заг.., УД і, Ці] (3.3)
Розрахуємо вплив факторів методом базисних підстановок:
R б = П рб б =f [ VРП заг.б., УД б, Ц б, Сб] / Вб=[ VРП заг.б., УД б, Цб];
R умов1 = П умов2 =f [ VРП заг.ф., УД ф, Ц б, Сб] / Вумов=[ VРП заг.ф., УД ф, Цб];
R умов2 = П умов3 =f [ VРП заг.ф., УД ф, Ц ф, Сб] / Вф=[ VРП заг.ф., УД ф, Цф];
R ф = П ф =f [ VРП заг.ф., УД ф, Ц ф, Сф] / Вф=[ VРП заг.ф., УД ф, Цф];
Розрахунок впливу факторів здійснюється наступним чином:
? R заг = R ф- R б ;
У тому числі:
? R уд = R умов1 - R б ;
? Rц = R умов2 - R умов1;
? Rс = R ф - R умов2;
Для зручності виконаємо розрахунки у табл..3.6, 3.7, 3.8.
Таблиця 3.6
Факторний аналіз рентабельності продажу в цілому
по підприємству за 2000-2001р
показники Обсяг реалізації Структура реалізованої продукції ціна собівар-тість Рентабель-
ність продажу, %
База база база база база 43,13
Умов. 1 факт база база база 43,42
Умов. 2 факт факт база база 65,05
факт факт факт факт Факт 49,88
Аналогічні розрахунки зробимо для періоду 2000 -2002 р Розрахунок проведемо в табл. 3.7 факторний аналіз продажу в цілому по підприємству за період 2000-2002.
Таблиця 3.7
Факторний аналіз рентабельності продажу в цілому
по підприємству за 2000-2002р
показники Обсяг реалізації Структура реалізованої продукції ціна собівар-тість Рентабель-ність продажу, %
База база база база база 43,13
Умов. 1 факт база база база 52,70
Умов. 2 факт факт база база 43,88
факт факт факт факт Факт 23,99
Розрахунок впливу окремих факторів на рентабельність продажу за два періоду зведемо в таблиці 3.8
Таблиця 3.8
Розрахунок впливу окремих факторів на рентабельність продажу в цілому по підприємству
Зміна рентабельності за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Структури реалізованої продукції Rумов 1 - Rб 0,29 9,57
Середніх цін реалізації Rумов 2 - Rумов 1 21,63 -8,82
Собівартості Rф - Rумов 2 -15,17 -19,89
всього 6,75 -19,14
Як видно з розрахунків порівняно з 2000р на ВАТ АПФ "Таврія" у 2001 році спостерігається зростання рентабельності продажу в цілому по підприємству на 6,75%, це зростання було викликане підвищенням середніх цін реалізації, негативно на рентабельність вплинуло збільшення собівартості продукції, це зростання понизило рентабельність на 15,17%.
У 2002 році спостерігається падіння рівня рентабельності в цілому на 19,14% , це було обумовлене зростанням собівартості, що призвело до скорочення рентабельності на 19,89%, та зниження цін реалізації, що в свою чергу знизило собівартість на 8,82%.
Наступним кроком в нашому аналізі є аналіз рівня рентабельності продажу окремих видів продукції. цей показник залежить від наступних факторів: середній рівень цін, та собівартості виробу.
Факторна модель цього показника має вигляд:
Rпр = Пі / Зі = VРП і(Ці - Сі) / VРП і* Ці = Ці - Сі / Ці (3.4
За даними табл.. 2.7 розрахуємо вплив цих факторів на зміну рівня рентабельності

 
 

Цікаве

Загрузка...