WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз рентабельності - Курсова робота

Фінансовий аналіз рентабельності - Курсова робота

продукції (К) і ставки морженального доходу на одиницю продукції (Дс):
П = К*Дс - Н,
Дс = Ц - V,
П=К(Ц-V)-Н, (2.4)
де V - змінні витрати на одиницю продукції.
Формула (2.4) використовується для аналізу прибутку від реалізації одного виду продукції.
Вона дозволяє визначити зміну суми прибутку за рахунок кількості реалізованої продукції, цін, рівня питомих змінних та суми постійних витрат. Вихідні данні для аналізу приведені в табл. 2.11.
Для аналізу ми візмем показники за виробами що віднесені до групи Г і занесемо їх до таблиці 2.11 данні для факторного аналізу прибутку по виробу Г.
Таблиця 2.11
Данні для факторного аналізу прибутку по групі виробів Г
показники 2000 2001 2002
Обсяг реалізації продукції, дал. 208912 309717 268265
Ціна реалізаії, тис. грн. 0,14252 0,15698 0,25293
Собівартість продукції, тис. грн.. 0,07581 0,14516 0,17822
Утому числі питомі змінні витрати, тис. грн.. 0,05564 0,10655 0,13082
Сума постійних витрат, тис. грн. 4214 11958 12716
Прибуток, тис. грн.. 13935,865 3660,854 20042078
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку виконаємо методом базисних підстановок:
П б = К б (Ц б - Vб) - Н б ;
П умов. 1 = К ф (Ц б - Vб) - Н б;
П умов. 2 = К ф( Ц ф - Vб ) - Н б;
П умов. 3 =К ф( Ц ф - Vф) - Н б;
ПФ =К ф( Ц ф - Vф) - Нф;
Покажемо ці розрахунки у формі таблиці (табл.2.12).
Таблиця 2.12
Факторний аналіз прибутку за виробом Г 2000-2001р
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 13935,86
Умов. 1 факт база база база 22694,21
Умов. 2 факт факт база база 27172,72
Умов. 3 факт факт факт база 11405,03
факт факт факт факт факт 3660,854
Аналогічний розрахунок зробимо для періоду 2000-2002р, в табл.2.13
Таблиця 2.13
Факторний аналіз прибутку за виробом Г 2000-2002р
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 13935,86
Умов. 1 факт база база база 19092,86
Умов. 2 факт факт база база 59462,99
Умов. 3 факт факт факт база 28543,84
факт факт факт факт факт 20042,078
Розрахунок змін прибутку та його складових зведемо в табл. 2.10.
В таблиці зведемо показники і покажемо зміни прибутку за виробом Г у 2001 і 2002 роках.
Таблиця 2.14
Розрахунок зміни прибутку за рахунок кожного фактору
Зміна суми прибутку за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації продукції Пумов 1 - Пб -11241,65 5157
Середніх цін реалізації Пумов 2 - Пумов 1 4478,51 40370,13
Змінні витрати Пумов 3 - Пумов 2 -15767,69 -30919,15
Постійні витрати Пф - Пумов 3 -7744,18 -8501,76
всього -10275,01 6106,22
Порівнявши отримані результати даними табл..2.7, що розраховані за моделлю (2.3), помітно, що вони дещо різні. За рахунок спаду виробництва у 2001році підприємство втратило не 11875.29тис.грн., а 11241,65тис.грн., тоді як у 2002 році за рахунок збільшення обсягу реалізації прибуток збільшився не на 6105,55, а на 6106,22. Хоча різниця і незначна, але вона свідчить. Що розглянута методика дозволяє більш вірно визначити вплив факторів на зміну суми прибутку, так як вона враховує взаємозв'язок обсягу виробництва, собівартості та прибутку.
РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВАТ "АПФ "Таврія"
3.1 Аналіз рівня рентабельності виробничої діяльності
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (підприємницькою, виробничою, івенвестиційною), окупність витрат і тд. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина вказує на співвідношення ефекту з реальними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства та як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворення.
Показники рентабельності можна об'єднати в декілька груп:
" Показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;
" Показники, що характеризують прибутковість продажу;
" Показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Всі показники можуть бути розраховані на підставі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції та чистого прибутку.
Рентабельність виробничої діяльності (окупності витрат) - відношення валового (П рп ) або чистого прибутку (ЧП) до суми витрат по реалізованій продукції(З рп ):
RЗ= П рп / З рп , або RЗ=ЧП / З рп .
Він показує , скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. може розраховуватись в цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції.
Аналогічним чином визначається окупність інвестиційних проектів: отримана або очікувана сума прибутку від проекту відноситься досуми інвестицій в даний проект.
Рентабельність продажу - відношення прибутку від реалізації продукції, робіт та послуг або чистого прибутку до отриманого виторгу (В):
RЗ= П рп / В, або RЗ=ЧП / В.
Характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку підприємство має з гривні продаж. Широко застосовується цей показник в ринковій економіці. Розраховується в цілому по підприємству та окремим видам продукції.
Рівень рентабельності виробничої діяльності, розрахований в цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вигляд:
R = П(при VРП общ.., УД і, Ц і, Сі) / И(при VРП общ.., УД і* Сі). (3.1)
Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміни рівня рентабельності в цілому по підприємству виконаємо методом базисних підстановок, використовуючи данні табл. 2.3, 2.4, 2.5:
Rб = П б (при VРП общ б.., УД б, Ц б, Сб) / З б (при VРП общ. б., УД б* Сб);
Rумов1 = П умов 1 (при VРП общ ф.., УД б, Ц б, Сб) / З умов (при VРП общ. ф., УД б* Сб);
Rумов2= П умов 2 (при VРП общ ф.., УД ф, Ц б, Сб) / З умов 1 (при VРП общ. ф., УД ф* Сб);
Rумов3= П умов 3 (при VРП общ ф.., УД ф, Ц ф, Сб) / З умов 2 (при VРП общ. ф., УД ф* Сб);
R ф = П ф (при VРП общ ф.., УД ф, Ц ф, Сф) / З ф (при VРП общ. ф., УД ф* Сф);
? R заг = R ф - Rб
В тому числі:
? R vрп= R умов 1 - Rб
? R уд= R умов1 - Rумов2
? R ц = R умов3 - Rумов2
? R = R ф - Rумов3
Факторний аналіз рентабельності виробничої діяльності в цілому по підприємству покажемо в табл. 3.1 і 3.2.
Таблиця 3.1
Факторний аналіз рентабельності виробничої діяльності в цілому по підприємству 2000-2001р
показники Обсяг реалізації Структура реалізованої продукції ціна собіва-
ртість Рентабель-
ність, %
База база база база база 75,83
Умов. 1 факт база база база 131,88
Умов. 2 факт факт база база 75,82
Умов. 3 факт факт факт база 186,10
факт факт факт факт факт 99,56
Аналогічну таблицю побудуємо для показників за період 2000-2002р у таблиці 3.2
Таблиця 3.2
Факторний аналіз рентабельності виробничої діяльності в цілому по підприємству

 
 

Цікаве

Загрузка...