WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз рентабельності - Курсова робота

Фінансовий аналіз рентабельності - Курсова робота

(Ці). Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції має вигляд:
Пі = VРП і * (Ці - Сі) . (2.2)
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку за окремими видами продукції виконується методом базисних підстановок:
П б = VРП б (Ц б - С б) ;
П умов 1 = VРП ф (Ц б - С б);
П умов 2 = VРП ф (Ц ф - С б);
П ф = VРП ф (Ц ф - С ф).
Розрахунок впливу факторів:
?Пзаг = П ф - П б;
?Пvрп = П умов 1 - П б;
?П ц = П умов 2 - П умов 1;
?П с = П ф - П умов 2 .
Розрахунок зміни прибутку за окремими видами продукції для ВАТ АПФ "Таврія" зведемо в табл. 2.7.
Так як асортимент випускаємої продукції досить широкий є доцільним згрупувати продукцію в однорідні групи: вина столові (А), вина кріплені (Б), міцні напої (В), коньяки ординарні (Г), коньяки марочні (Д), одиниці виміру декалітри.
Данні, подані в табл. 2.7 показують, за якими видами продукцій зміни прибутку є позитивними, а за якими негативними і яки фактори вплинули відповідно позитивно і негативно, і в якій мірі.
На ВАТ АПФ "Таврія" порівняно з 2000р ми спостерігаємо для 2001р прибутковими є всі види продукції, а вже у 2002р ми бачимо що продукція А і Б є збитковими . Найбільш негативний вплив здійснили такі фактори: зменшення обсягу виробництва і збільшення собівартості продукції. Прибутки у 2001 році отримані переважно за рахунок збільшення цін реалізації.
Для оцінки асортиментної політики підприємства, використовується ціла система показників у тому числі і отримання максимального прибутку. На ВАТ зміни структури реалізації продукції сприяли збільшенню прибутку у 2001р на134 тис. грн., а у 2002р на 1175 тис. грн., так як в загальному обсязі реалізації збільшилась питома вага високорентабельних видів продукції.
Таблиця 2.8
Дані для факторного ананлізу прибутку від реалізації окремих видів продукції
Види продукціїза групами Кількість реалізованої продукції, дал Середня ціна реалізації, грн.. Собівартість 1дал продукції, грн. Сума прибутку від реалізації продукції,
тис. грн..
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
А 86193 23636 19396 28,8 40,48 50,64 26,09 28,57 59,08 -0,016 281,504 -163,702
Б 131768 39388 29055 34,69 27,09 13,83 27,91 26,88 14,82 107,375 8,271 -28,764
В 1601 2,15 56,28 65,03 21,78 21,99 55,23 0,092
Г 208912 309717 268265 142,52 156,98 252,93 75,81 145,16 178,22 13935,865 3660,854 20042,078
Д 28436 41121 17491 319,88 382,07 505,24 165,31 179,24 659,37 6411233,74 11592,758 3988,245
всього 456913 4138667 334207 20729 34549 24351
Щоб встановити, які конкретно зміни відбулися в асортиментній політиці підприємства, проведемо більш детальний аналіз структур продажу з урахуванням прибутковості окремих видів продукції.
Дані занесено до таблиці 2.8.
Розрахунок факторного аналізу висвітлимо в аналітичій табл. 2.9 розрахунку впливу структури товарної продукції на суму прибутку від реалізації.
Із табл. 2.9 видно, що більш доходними видам продукції є вид Г та наближеним до нього вид Д. Але саме завдяки збільшенню долі виробу Г (коньяки ординарні) в загальному обсязі продажу сприяло збільшенню прибутку.
При цих розрахунках слід мати на увазі, що результати розрахунків в даному випадку будуть не досить точними, так як ми не враховуємо вплив структури на інші фактори.
2.3 Факторний аналіз прибутку за міжнародною практикою.
Останнім часом все більш уваги приділяється методикам аналізу прибутку, що базуються на розподілі виробничих витрат на змінні і постійні і категорії морженального доходу. Така методика широко застосовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами.
Вона дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш важливих факторів і на базі цього керувати процесом формування її величини.
Таблиця 2.9
Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції
Види продукції за групами Відхилення від базисного прибутку, тис. грн.
загальне У тому числі за рахунок
Обсягу реалізації ціни собівартості
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
А 47,921 -397,285 -199,529 -181,019 276,068 423,608 -58,617 -639,874
Б -886,454 -0,923, -627,654 -697,711 -299,34 -606,08 40,548 380,329
В -55,141 -55,160 0,018 -0,00045
Г -10275,664 6105,558 -11875,295 3959,438 4481,609 29621,82 -21481,971 -27475,70
Д -2557,780 -9091,240 -39,279 -3691,768 2557,319 2842,131 -572,815 -8241,603
всього -137227,119 13876,044 -12796,923 16,878 7015,658 32281,47 -22072,855 -34697,100
Таблиця 2.10
Розрахунок впливу структури товарної продукції
на суму прибутку від реалізації
Вид продукції Обсяг реалізації, в натуральному вимірі, дал. Структура товарної продукції, % Базовий прибуток на 1дал., грн.. Зміни прибутку в середньому на 1дал.,грн.
2000 2001 2002 2000 2001 2002 +,- +,- 2000 2001 2002
А 86193 23636 19396 18,86 5,7 5,8 -13,16 -13,06 7,27 -0,96 -0,94
Б 131768 39388 29055 28,84 9,51 8,69 -19,33 -20,15 0,82 -0,16 -0,17
В 1601 2,15 0,35 0,01 -0,34 34,5 -0,12
Г 208912 309717 268265 45,72 74,84 80,27 29,12 34,55 53,04 15,45 18,33
Д 28436 41121 17491 6,33 9,94 5,24 3,61 -1,09 722,03 26,07 -7,87
Всього 456913 413866 334207 100 100 100 817,66 40,28 9,35
На відміну від методики аналізу прибутку, що застосовується на вітчизняних підприємствах, вона дозволяє більш повно врахувати взаємозв'язок між показниками і точніше виміряти вплив факторів. Покажемо це за допомогою порівняльного аналізу.
В нашій країні при аналізі прибутку використовують наступну модель:
П=К(Ц - С), (2.3)
де П - сума прибутку; К - кількість реалізованої продукції; Ц - ціна реалізації; С - собівартість одиниці продукції.
При цьому виходять з того , що всі наведені фактори змінюються самі по собі, не залежно одне від одного. Прибуток змінюється прямо пропорційно обсягу реалізації, якщо реалізується рентабельна продукція. Якщо продукція збиткова, то прибуток змінюється обернено пропорційно обсягу реалізації.
Одна ту не враховується взаємозв'язок обсягу виробництва (реалізації) продукції і її собівартості. При збільшенні обсягу виробництва вартість одиниці продукції знижується, так як частіше зростає тільки сума змінних витрат (відрядна заробітна плата виробничих працівників, сировина, матеріали, технічне паливо, електроенергія) а сума постійних витрат (амортизація, оренда приміщень, по часова оплата працівників, заробітна плата та страхування адміністративно-господарського персоналу) залишається, як правило, без змін. І навпаки, при зниженні виробництва собівартість виробів зростає через те, що на одиницю продукції припадає більше постійних витрат.
В зарубіжних країнах для забезпечення системного підходу при вивченні факторів зміни прибутку і прогнозування її величини використовують морженальний аналіз, в основі якого покладено морженальний дохід.
Морженальний дохід (МД) - це прибуток в сумі з постійними витратами підприємства (Н):
МД = П + Н.
Звідси
П = МД - Н.
Сума морженального доходу можна в свою чергу представити у вигляді добутку кількості проданої

 
 

Цікаве

Загрузка...