WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз рентабельності - Курсова робота

Фінансовий аналіз рентабельності - Курсова робота

загальну оцінку виконання плану підприємства з валового прибутку. Для цього побудуємо аналітичну табл. 2.2
Як видно з табл. 2.2 порівняно з 2000 роком у 2001 році валовий прибуток зріс на 14978 тис. грн., а у 2002 році зменшився на 10400 тис. грн. Найбільшу долю у валовому прибутку займає прибуток від реалізації продукції у 2000році він складав 97,58%, а у 2001 та 2002 роках ми бачимо поступове зниження долі цього показника відповідно 95,39% і 94,31% , це викликано збільшенням долі покупної продукції, та долі реалізації власної продукції через фірмові магазини. Збитковими для підприємства є продукція рослинництва хоча у 2002році прибуток від неї збільшився але збитки 2001 року досить значні, так само збитковими є і продукція тваринництва, продукція їдальні.
2.2 Асортиментна політика підприємства, її вплив на формування прибутку.
Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції. В процесі аналізу вивчається динаміка, а також визначаються фактори зміни її суми. Прибуток від реалізації в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня підпорядкованості: обсяг реалізації продукції (VРП); її структури (УДі); собівартості (Сі) та рівня середньо реалізаційних цін (Ці).
Таблиця 2.2
Вихідні данні для факторного аналізу прибутку від реалізації, тис. грн..
Показники 2000р Показники 2000р перераховані на обсяг продажу 2001р. 2001р Показники 2000р перераховані на обсяг продажу 2002р 2002р
Виручка від реалізації продукції без ПДВ, акцизного податку та інших відрахувань з виручки 49256 44615 72600 36763 107606
Повна собівартість реалізованої продукції 28014 25375 36380 20052 81786
Прибуток від реалізації продукції
21242 19241 36220 16710 25820
Обсяг реалізації 456914 413867 334207
Таблиця 2.3
Аналіз складу та динаміки валового прибутку за 2000 - 2002р.
показники 2000р
2001р 2002р Зміни валового прибутку по відношенню до 2000р., в тис. грн..
Валовий прибуток (збиток), тис.грн Питома вага, % Валовий прибуток (збиток), тис. грн Питома вага, % Валовий прибуток (збиток), тис. грн Питома вага, % 2001р 2002р
Продукція рослинництва 4 0,01 -7 -0,02 10 0,03 -11 17
Продукція тваринництва 90 0,42 -139 -0,38 20 0,08 -229 159
Промислова продукція 20729 97,58 34549 95,39 24351 94,31 13820 -10198
Власна продукція, реалізація в магазинах
365 1,72 1063 2,93 883 3,42 698 -180
Покупна продукція, реалізація в магазинах
15 0,07 112 0,31 500 1,94 97 388
Продукція їдальні 7 0,03 -33 -0,09 15 0,06 -40 48
Реалізація іншої продукції, робіт, послуг
13 0,08 677 1,86 30 0,12 664 -647
Послуги соцкульбуту - - -2 -0,01 11 0,04 - 13
всього 21242 100 36220 100 25820 100 14978 -10400
Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна визначити використовуючи данні табл. 2.3
Сума прибутку порівняно з 2000 роком у 2001 році зросла на 14978 тис. грн., або на 70,5%, а у 2002 році вона зросла на 4578 тис. грн., що складає 21,5%.
Якщо порівнювати суму прибутку фактичну та умовну, розраховану виходячи з фактичного обсягу та асортименту але за плановими собівартістю продукції, дізнаємось, на скільки вона змінилась за рахунок обсягу та структури реалізованої продукції. Щоб знайти вплив тільки обсягу продажу, необхідно базовий прибуток помножити на відсоток збільшення (зменшення) базових показників по реалізації продукції в оцінці за плановою собівартістю.
Вплив зміни повної собівартості на суму прибутку встановлюється порівнянням суми витрат фактичної з базовою, перерахованою на фактичний обсяг продажу. Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію визначається співставленням фактичної виручки з умовною, яку б підприємство отримало б за фактичного обсягу реалізації продукції за плановими цінами.
Ці результати можливо отримати методом базисних підстановок, поступово змінюючи базову виличну кожного факторного показника фактичною. Для цього побудуємо аналітичні табл. 2.4 та 2.5
Таблиця 2.4
Розрахунок впливу факторів першого рівня на суму прибутку від реалізації
показники Обсяг реалізації Структура товарної продукції ціна собівартість Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 21242
Умов. 1 факт база база база 19241
Умов. 2 факт факт база база 19375
Умов. 3 факт факт факт база 47225
факт факт факт факт факт 36220
В табл. 2.4 за базу ми брали 2000 рік, за фактичні - показники 2001року, для розрахунку потрібно розрахувати коефіцієнт виконання плану він розраховується за формулою
Крп = ?VРПі ф / ?VРПі б (2.1)
Для 2001року цей показник становить 0,9058, а для 2002 року 0,7314. За аналогом табл. 2.4 побудуємо табл. 2.5 де за базу візмем показники 2000р., а фактичними - показники 2002р.
Таблиця 2.5
Розрахунок впливу факторів першого рівня на суму прибутку від реалізації
показники Обсяг реалізації Структура товарної продукції ціна собівартість Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 21242
Умов. 1 факт база база база 15536
Умов. 2 факт факт база база 16711
Умов. 3 факт факт факт база 87554
факт факт факт факт факт 25820
Якби не змінився розмір інших факторів, сума прибутку повинна була б зменшитись на 9,42% у 2001р, і на -26,86% у 2002р, та відповідно скласти 19241тис. грн., і 15536 тис. грн. Потім визначаємо суму прибутку при фактичному обсязі реалізації та структурі реалізованої продукції, але за плановою собівартістю та плановими цінами. Для цього ми від умовної виручки віднімаємо умовну суму витрат: ?(VРПі ф * Ці б) - ?(VРПі ф * Сі б). Прибуток за такихумов склала у 2001р - 19375 тис. грн., у 2002р - 16711тис. грн.. Підрахуємо скільки підприємство отримало б прибутку за фактичним обсягом реалізації, структурі та цінах, але за базовою собівартістю продукції. для цього від фактичної суми виторгу слід відняти умовну суму витрат: ?(VРПі ф * Ці ф) - ?(VРПі ф * Сі б). Сума прибутку у даному випадку для 2001р - 47225тис. грн., а для 2002р - 87554тис. грн..
За даними табл. 2.4 та 2.5 можна встановити, як змінилась сума прибутку за рахунок кожного фактора у 2001,та 2002роках. Покажемо це у формі таблиці (табл. 2.6)
Таблиця 2.6
Розрахунок зміни суми прибутку за рахунок кожного фактору
Зміна суми прибутку за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації продукції Пумов 1 - Пб -2001 -5706
Структури товарної продукції Пумов 2 - Пумов 1 134 1175
Середніх цін реалізації Пумов 3 - Пумов 2 27850 70843
Собівартості реалізованої продукції Пф - Пумов 3 -11005 -61734
всього 14978 4578
Результати розрахунків показують, що збільшення прибутку відбулося переважно за рахунок збільшення середньо реалізаційних цін. У зв'язку зі збільшенням собівартості продукції сума прибутку зменшилась у 2001р на 11005тис.грн., а у 2002р на 61734тис. грн.. Також негативно вплинуло на прибуток і зменшення обсягу реалізації, через який сума прибутку зменшилась відповідно у 2001р - 2001тис. грн., 2002р - 5706тис.грн..
Слід проаналізувати також зміни бази та динаміку прибутку від реалізацій окремих видів продукції, величина якої залежить від трьох факторів першого порядку: обсягу продажу продукції (VРПі), собівартості (Сі) і середньо реалізаційних цін

 
 

Цікаве

Загрузка...