WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутковості - Дипломна робота

Аналіз прибутковості - Дипломна робота

продукції Пумов 1 - Пб -11241,65 5157
Середніх цін реалізації Пумов 2 - Пумов 1 4478,51 40370,13
Змінні витрати Пумов 3 - Пумов 2 -15767,69 -30919,15
Постійні витрати Пф - Пумов 3 -7744,18 -8501,76
всього -10275,01 6106,22
В таблиці зведемо показники і покажемо зміни прибутку за виробом Г у 2001 і 2002 роках.
Порівнявши отримані результати даними табл..2.6, що розраховані за моделлю (2.3), помітно, що вони дещо різні. За рахунок спаду виробництва у 2001році підприємство втратилоне 11875.29тис.грн., а 11241,65тис.грн., тоді як у 2002 році за рахунок збільшення обсягу реалізації прибуток збільшився не на 6105,55, а на 6106,22. Хоча різниця і незначна, але вона свідчить. Що розглянута методика дозволяє більш вірно визначити вплив факторів на зміну суми прибутку, так як вона враховує взаємозв'язок обсягу виробництва, собівартості та прибутку.
РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВАТ "АПФ "Таврія"
3.1 Аналіз рівня рентабельності виробничої діяльності
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (підприємницькою, виробничою, івенвестиційною), окупність витрат і т.д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина вказує на співвідношення ефекту з реальними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства та як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворення.
Показники рентабельності можна об'єднати в декілька груп:
" Показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;
" Показники, що характеризують прибутковість продажу;
" Показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Всі показники можуть бути розраховані на підставі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції та чистого прибутку.
Рентабельність виробничої діяльності (окупності витрат) - відношення валового (П рп ) або чистого прибутку (ЧП) до суми витрат по реалізованій продукції(З рп ):
RЗ= П рп / З рп , або RЗ=ЧП / З рп . (3.1)
Він показує , скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. може розраховуватись в цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції.
Аналогічним чином визначається окупність інвестиційних проектів: отримана або очікувана сума прибутку від проекту відноситься до суми інвестицій в даний проект.
Рентабельність продажу - відношення прибутку від реалізації продукції, робіт та послуг або чистого прибутку до отриманого виторгу (В):
RЗ= П рп / В, або RЗ=ЧП / В. (3.2)
Характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку підприємство має з гривні продаж. Широко застосовується цей показник в ринковій економіці. Розраховується в цілому по підприємству та окремим видам продукції.
Рівень рентабельності виробничої діяльності, розрахований в цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вигляд:
R = П(при VРП общ.., УД і, Ц і, Сі) / И(при VРП общ.., УД і* Сі). (3.3)
Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміни рівня рентабельності в цілому по підприємству виконаємо методом базисних підстановок, використовуючи данні табл. 2.3, 2.4, 2.5:
Rб = П б (при VРП общ б.., УД б, Ц б, Сб) / З б (при VРП общ. б., УД б* Сб); (3.4)
Rумов1 = П умов 1 (при VРП общ ф.., УД б, Ц б, Сб) / З умов (при VРП общ. ф., УД б* Сб); (3.5)
Rумов2= П умов 2 (при VРП общ ф.., УД ф, Ц б, Сб) /
/ З умов 1 (при VРП общ. ф., УД ф* Сб); (3.6)
Rумов3= П умов 3 (при VРП общ ф.., УД ф, Ц ф, Сб) /
/З умов 2 (при VРП общ. ф., УД ф* Сб); (3.7)
R ф = П ф (при VРП общ ф.., УД ф, Ц ф, Сф) /
/ З ф (при VРП общ. ф., УД ф* Сф); (3.8)
? R заг = R ф - Rб (3.9)
В тому числі:
? R vрп= R умов 1 - Rб (3.10)
? R уд= R умов1 - Rумов2 (3.11)
? R ц = R умов3 - Rумов2 (3.12)
? R = R ф - Rумов3 (3.13)
Факторний аналіз рентабельності виробничої діяльності в цілому по підприємству покажемо в табл. 3.1 і 3.2.
Таблиця 3.1
Факторний аналіз рентабельності виробничої діяльності в цілому по підприємству 2000-2001р
показники Обсяг реалізації Структура реалізованої продукції ціна собіва-
ртість Рентабель-
ність, %
База база база база база 75,83
Умов. 1 факт база база база 131,88
Умов. 2 факт факт база база 75,82
Умов. 3 факт факт факт база 186,10
факт факт факт факт факт 99,56
Аналогічну таблицю побудуємо для показників за період 2000-2002р у таблиці 3.2
Таблиця 3.2
Факторний аналіз рентабельності виробничої діяльності в цілому по підприємству 2000-2002р
Обсяг реалізації Структура реалізованої продукції ціна собівар-
тість Рентабель-
ність, %
База база база база база 75,83
Умов. 1 факт база база база 131,88
Умов. 2 факт факт база база 83,33
Умов. 3 факт факт факт база 436,63
факт факт факт факт факт 31,57
Розрахунок впливу факторів зведемо до табл.. 3.3
Таблиця 3.3
Розрахунок впливу кожного фактора на рентабельність виробничої діяльності
Зміна рентабельності за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації продукції Rумов 1 - Rб 56.05 56.05
Структури реалізованої продукції Rумов 2 - Rумов 1 -56.06 -48.55
Середніх цін реалізації Rумов 3 - Rумов 2 110.28 353.3
Собівартості Rф - Rумов 3 -86.54 -405.06
всього 23.73 -44.26
Отримані результати свідчать про те, що у 2001р рівень рентабельності зріс завдяки підвищенню середнього рівня цін на збільшення обсягу реалізації, зростання собівартості знизило рівня рентабельності на 86.54 %, а також рентабельності знизилась через зниження питомої ваги більш рентабельної продукції. У той же час у 2002 році ми бачимо зниження рентабельності на 44.26% це сталося через різке підвищення собівартості продукції, навіть значне підвищення середньо реалізаційних цін не перекрило такі зрушення в собівартості продукції.
Тепер проведемо факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції, застосуємо ту ж класифікацію що і в другому розділі. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни середньо реалізаційних цін і собівартості одиниці продукції:
Rі = Пі / Зі = VРП і(Ці - Сі) / VРП і* Сі = Ці - Сі / Сі (3.14)
Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня рентабельності проведемо методом базисних підстановок, використовуючи дані табл. 2.7:
Rб = Ц б - С б / С б; (3.15)
Rумов = Ц ф - С б / С б; (3.16)
Rф = Ц ф - С ф / С ф; (3.17)
Дані наведемо в табл. 3.4. А в таблиці 3.5 проведемо факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції. як видно з таблиці

 
 

Цікаве

Загрузка...