WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутковості - Дипломна робота

Аналіз прибутковості - Дипломна робота

грн..
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
А 86193 23636 19396 28,8 40,48 50,64 26,09 28,57 59,08 -0,016 281,504 -163,702
Б 131768 39388 29055 34,69 27,09 13,83 27,91 26,88 14,82 107,375 8,271 -28,764
В 1601 2,15 56,28 65,03 21,78 21,99 55,23 0,092
Г 208912 309717 268265 142,52 156,98 252,93 75,81 145,16 178,22 13935,865 3660,854 20042,078
Д 28436 41121 17491 319,88 382,07 505,24 165,31 179,24 659,37 6411233,74 11592,758 3988,245
всього 456913 4138667 334207 20729 34549 24351
Таблиця 2.8
Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції
Види продукції за групами Відхилення від базисного прибутку, тис. грн.
загальне У тому числі за рахунок
Обсягу реалізації ціни собівартості
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
А 47,921 -397,285 -199,529 -181,019 276,068 423,608 -58,617 -639,874
Б -886,454 -0,923, -627,654 -697,711 -299,34 -606,08 40,548 380,329
В -55,141 -55,160 0,018 -0,00045
Г -10275,664 6105,558 -11875,295 3959,438 4481,609 29621,82 -21481,971 -27475,70
Д -2557,780 -9091,240 -39,279 -3691,768 2557,319 2842,131 -572,815 -8241,603
всього -137227,119 13876,044 -12796,923 16,878 7015,658 32281,47 -22072,855 -34697,100
Таблиця 2.9
Розрахунок впливу структури товарної продукції
на суму прибутку від реалізації
Вид продукції Обсяг реалізації, в натуральному вимірі, дал. Структура товарної продукції, % Базовий прибуток на 1дал., грн.. Зміни прибутку в середньому на 1дал.,грн.
2000 2001 2002 2000 2001 2002 +,- +,- 2000 2001 2002
А 86193 23636 19396 18,86 5,7 5,8 -13,16 -13,06 7,27 -0,96 -0,94
Б 131768 39388 29055 28,84 9,51 8,69 -19,33 -20,15 0,82 -0,16 -0,17
В 1601 2,15 0,35 0,01 -0,34 34,5 -0,12
Г 208912 309717 268265 45,72 74,84 80,27 29,12 34,55 53,04 15,45 18,33
Д 28436 41121 17491 6,33 9,94 5,24 3,61 -1,09 722,03 26,07 -7,87
Всього 456913 413866 334207 100 100 100 817,66 40,28 9,35
2.3 Факторний аналіз прибутку за міжнародною практикою
Останнім часом все більш уваги приділяється методикам аналізу прибутку, що базуються на розподілі виробничих витрат на змінні і постійні і категорії морженального доходу. Така методика широко застосовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами.
Вона дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш важливих факторів і на базі цього керувати процесом формування її величини.
На відміну від методики аналізу прибутку, що застосовується на вітчизняних підприємствах, вона дозволяє більш повно врахувати взаємозв'язок між показниками і точніше виміряти вплив факторів. Покажемо це за допомогою порівняльного аналізу.
В нашій країні при аналізі прибутку використовують наступну модель:
П=К(Ц - С), (2.11)
де П - сума прибутку; К - кількість реалізованої продукції; Ц - ціна реалізації; С - собівартість одиниці продукції.
При цьому виходять з того , що всі наведені фактори змінюються самі по собі, не залежно одне від одного. Прибуток змінюється прямо пропорційно обсягу реалізації, якщо реалізується рентабельна продукція. Якщо продукція збиткова, то прибуток змінюється обернено пропорційно обсягу реалізації.
Одна ту не враховується взаємозв'язок обсягу виробництва (реалізації) продукції і її собівартості. При збільшенні обсягу виробництва вартість одиниці продукції знижується, так як частіше зростає тільки сума змінних витрат (відрядна заробітна плата виробничих працівників, сировина, матеріали, технічне паливо, електроенергія) а сума постійних витрат (амортизація, оренда приміщень, по часова оплата працівників, заробітна плата та страхування адміністративно-господарського персоналу) залишається, як правило, без змін. І навпаки, при зниженні виробництва собівартість виробів зростає через те, що на одиницю продукції припадає більше постійних витрат.
В зарубіжних країнах для забезпечення системного підходу при вивченні факторів зміни прибутку і прогнозування її величини використовують морженальний аналіз, в основі якого покладено морженальний дохід.
Морженальний дохід (МД) - це прибуток в сумі з постійними витратами підприємства (Н):
МД = П + Н. (2.12)
Звідси
П = МД - Н. (2.13)
Сума морженального доходу можна в свою чергу представити у вигляді добутку кількості проданої продукції (К) і ставки морженального доходу на одиницю продукції (Дс):
П = К*Дс - Н, (2.14)
Дс = Ц - V,
П=К(Ц-V)-Н, (2.15)
де V - змінні витрати на одиницю продукції.
Формула (2.4) використовується для аналізу прибутку від реалізації одного виду продукції.
Вона дозволяє визначити зміну суми прибутку за рахунок кількості реалізованої продукції, цін, рівня питомих змінних та суми постійних витрат. Вихідні данні для аналізу приведені в табл. 2.10.
Для аналізу ми візмем показники за виробами що віднесені до групи Г і занесемо їх до таблиці 2.10 данні для факторного аналізу прибутку по виробу Г.
Таблиця 2.10
Данні для факторного аналізу прибутку по групі виробів Г
показники 2000 2001 2002
Обсяг реалізації продукції, дал. 208912 309717 268265
Ціна реалізаії, тис. грн. 0,14252 0,15698 0,25293
Собівартість продукції, тис. грн.. 0,07581 0,14516 0,17822
Утому числі питомі змінні витрати, тис. грн.. 0,05564 0,10655 0,13082
Сума постійних витрат, тис. грн. 4214 11958 12716
Прибуток, тис. грн.. 13935,865 3660,854 20042078
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку виконаємо методом базисних підстановок:
П б = К б (Ц б - Vб) - Н б ; (2.16)
П умов. 1 = К ф (Ц б - Vб) - Н б; (2.17)
П умов. 2 = К ф( Ц ф - Vб ) - Н б; (2.18)
П умов. 3 =К ф( Ц ф - Vф) - Н б; (2.19)
ПФ =К ф( Ц ф - Vф) - Нф; (2.20)
Покажемо ці розрахунки у формі таблиці (табл.2.11).
Таблиця 2.11
Факторний аналіз прибутку за виробом Г 2000-2001р
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 13935,86
Умов. 1 факт база база база 22694,21
Умов. 2 факт факт база база 27172,72
Умов. 3 факт факт факт база 11405,03
факт факт факт факт факт 3660,854
Аналогічний розрахунок зробимо для періоду 2000-2002р, в табл.2.12
Таблиця 2.12
Факторний аналіз прибутку за виробом Г 2000-2002р
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 13935,86
Умов. 1 факт база база база 19092,86
Умов. 2 факт факт база база 59462,99
Умов. 3 факт факт факт база 28543,84
факт факт факт факт факт 20042,078
Розрахунок змін прибутку та його складових зведемо в табл. 2.13.
Таблиця 2.13
Розрахунок зміни прибутку за рахунок кожного фактору
Зміна суми прибутку за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...