WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутковості - Дипломна робота

Аналіз прибутковості - Дипломна робота

тваринництва 90 0,42 -139 -0,38 20 0,08 -229 159
Промислова продукція 20729 97,58 34549 95,39 24351 94,31 13820 -10198
Власна продукція, реалізація в магазинах
365 1,72 1063 2,93 883 3,42 698 -180
Покупна продукція, реалізація в магазинах
15 0,07 112 0,31 500 1,94 97 388
Продукція їдальні 7 0,03 -33 -0,09 15 0,06 -40 48
Реалізація іншої продукції, робіт, послуг
13 0,08 677 1,86 30 0,12 664 -647
Послуги соцкульбуту - - -2 -0,01 11 0,04 - 13
всього 21242 100 36220 100 25820 100 14978 -10400
Таблиця 2.4
Розрахунок впливу факторів першого рівня на суму прибутку від реалізації
показники Обсяг реалізації Структура товарної продукції ціна собівартість Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 21242
Умов. 1 факт база база база 19241
Умов. 2 факт факт база база 19375
Умов. 3 факт факт факт база 47225
факт факт факт факт факт 36220
В табл. 2.4 за базу ми брали 2000 рік, за фактичні - показники 2001року, для розрахунку потрібно розрахувати коефіцієнт виконання плану він розраховується за формулою
Крп = ?VРПі ф / ?VРПі б (2.1)
де VРПіф - фактичний обсяг реалізації продукції;
VРПіб - базисний обсяг реалізації продукції.
Для 2001року цей показник становить 0,9058, а для 2002 року 0,7314. За аналогом табл. 2.4 побудуємо табл. 2.5 де за базу візмем показники 2000р., а фактичними - показники 2002р.
Таблиця 2.5
Розрахунок впливу факторів першого рівня на суму прибутку від реалізації
показники Обсяг реалізації Структура товарної продукції ціна собівартість Сума прибутку, тис. грн.
База база база база база 21242
Умов. 1 факт база база база 15536
Умов. 2 факт факт база база 16711
Умов. 3 факт факт факт база 87554
факт факт факт факт факт 25820
Якби не змінився розмір інших факторів, сума прибутку повинна була б зменшитись на 9,42% у 2001р, і на -26,86% у 2002р, та відповідно скласти 19241тис. грн., і 15536 тис. грн. Потім визначаємо суму прибутку при фактичному обсязі реалізації та структурі реалізованої продукції, але за плановою собівартістю та плановими цінами. Для цього ми від умовної виручки віднімаємо умовну суму витрат: ?(VРПі ф * Ці б) - ?(VРПі ф * Сі б). Прибуток за таких умов склала у 2001р - 19375 тис. грн., у 2002р - 16711тис. грн.. Підрахуємо скільки підприємство отримало б прибутку за фактичним обсягом реалізації, структурі та цінах, але за базовою собівартістю продукції. для цього від фактичної суми виторгу слід відняти умовну суму витрат: ?(VРПі ф * Ці ф) - ?(VРПі ф * Сі б). Сума прибутку у даному випадку для 2001р - 47225тис. грн., а для 2002р - 87554тис. грн..
За даними табл. 2.4 та 2.5 можна встановити, як змінилась сума прибутку за рахунок кожного фактора у 2001,та 2002роках. Покажемо це у формі таблиці (табл. 2.6)
Таблиця 2.6
Розрахунок зміни суми прибутку за рахунок кожного фактору
Зміна суми прибутку за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації продукції Пумов 1 - Пб -2001 -5706
Структури товарної продукції Пумов 2 - Пумов 1 134 1175
Середніх цін реалізації Пумов 3 - Пумов 2 27850 70843
Собівартості реалізованої продукції Пф - Пумов 3 -11005 -61734
всього 14978 4578
Результати розрахунків показують, що збільшення прибутку відбулося переважно за рахунок збільшення середньо реалізаційних цін. У зв'язку зі збільшенням собівартості продукції сума прибутку зменшилась у 2001р на 11005тис.грн., а у 2002р на 61734тис. грн.. Також негативно вплинуло на прибуток і зменшення обсягу реалізації, через який сума прибутку зменшилась відповідно у 2001р - 2001тис. грн., 2002р - 5706тис.грн..
Слід проаналізувати також зміни бази та динаміку прибутку від реалізацій окремих видів продукції, величина якої залежить від трьох факторів першого порядку: обсягу продажу продукції (VРПі), собівартості (Сі) і середньо реалізаційних цін (Ці). Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції має вигляд:
Пі = VРП і * (Ці - Сі) . (2.2)
Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку за окремими видами продукції виконується методом базисних підстановок:
П б = VРП б (Ц б - С б) ; (2.3)
П умов 1 = VРП ф (Ц б - С б); (2.4)
П умов 2 = VРП ф (Ц ф - С б); (2.5)
П ф = VРП ф (Ц ф - С ф). (2.6)
Розрахунок впливу факторів:
?Пзаг = П ф - П б; (2.7)
?Пvрп = П умов 1 - П б; (2.8)
?П ц = П умов 2 - П умов 1; (2.9)
?П с = П ф - П умов 2 . (2.10)
Розрахунок зміни прибутку за окремими видами продукції для ВАТ АПФ "Таврія" зведемо в табл. 2.7.
Так як асортимент випускаємої продукції досить широкий є доцільним згрупувати продукцію в однорідні групи: вина столові (А), вина кріплені (Б), міцні напої (В), коньяки ординарні (Г), коньяки марочні (Д), одиниці виміру декалітри.
Данні, подані в табл. 2.7 показують, за якими видами продукцій зміни прибутку є позитивними, а за якими негативними і яки фактори вплинули відповідно позитивно і негативно, і в якій мірі.
На ВАТ АПФ "Таврія" порівняно з 2000р ми спостерігаємо для 2001р прибутковими є всі види продукції, а вже у 2002р ми бачимо що продукція А і Б є збитковими . Найбільш негативний вплив здійснили такі фактори: зменшення обсягу виробництва і збільшення собівартості продукції. Прибутки у 2001 році отримані переважно за рахунок збільшення цін реалізації.
Для оцінки асортиментної політики підприємства, використовується ціла система показників у тому числі і отримання максимального прибутку. На ВАТ зміни структури реалізації продукції сприяли збільшенню прибутку у 2001р на134 тис. грн., а у 2002р на 1175 тис. грн., так як в загальному обсязі реалізації збільшилась питома вага високорентабельних видів продукції.
Щоб встановити, які конкретно зміни відбулися в асортиментній політиці підприємства, проведемо більш детальний аналіз структур продажу з урахуванням прибутковості окремих видів продукції.
Дані занесено до таблиці 2.8.
Розрахунок факторного аналізу висвітлимо в аналітичій табл. 2.9 розрахунку впливу структури товарної продукції на суму прибутку від реалізації.
Із табл. 2.9 видно, що більш доходними видам продукції є вид Г та наближеним до нього вид Д. Але саме завдяки збільшенню долі виробу Г (коньяки ординарні) в загальному обсязі продажу сприяло збільшенню прибутку.
При цих розрахунках слід мати на увазі, що результати розрахунків в даному випадку будуть не досить точними, так як ми не враховуємо вплив структури на інші фактори.
Таблиця 2.7
Дані для факторного ананлізу прибутку від реалізації окремих видів продукції
Види продукціїза групами Кількість реалізованої продукції, дал Середня ціна реалізації, грн.. Собівартість 1дал продукції, грн. Сума прибутку від реалізації продукції,
тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...