WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутковості - Дипломна робота

Аналіз прибутковості - Дипломна робота

навпаки.
Зміна рівня середньо реалізаційних цін і величина прибутку знаходяться у прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку відповідно зросте і навпаки.
Узагальнена інформація для аналізу фінансових результатів подана у формі 2 для річної і квартальної бухгалтерської звітності"Звіт про фінансові результати" [4], у формі 1 для річної і періодичної бухгалтерської звітності "Бухгалтерський баланс" [3], у формі 5 для річної і квартальної бухгалтерської звітності "Примітка до балансу".
1.3 Значення аналізу показників рентабельності діяльності підприємства
Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. У загальній формі рентабельність як відношення прибутку до витрат чи застосованих ресурсів.
Рентабельність застосованих ресурсів є рентабельністю підприємства. Цей показник може бути визначений, як відношення прибутку підприємства до сукупності виробничих фондів, балансових активів, власного чи акціонерного капіталу. Останній показник цікавить насам перед акціонерів і майбутніх інвесторів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів.
Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Перед усім обчислюється рентабельність усієї реалізації, як відношення прибутку від реалізації до повної собівартості реалізованої продукції. Рентабельність продукції можна розрахувати також відношенням прибутку до обсягу реалізованої продукції.
У багато номенклатурному виробництві в процесі аналізу рентабельності виробів слід застосовувати спосіб групування. Насамперед усі вироби групуються за ознакою, рентабельна чи нерентабельна продукція. При цьому визначають кількість нерентабельних видів продукції розраховують частину у % до загальної кількості виробів, а також їхню частку в обсязі реалізованої продукції.
Треба також визначити, чи є серед нерентабельних виробів такі, що входять до складу найважливіших профільних видів продукції, чи є нові перспективні вироби.
Дуже важливо здійснити групування продукції, що виробляється, за рівнем рентабельності:
" Вироби з низькою рентабельністю;
" Вироби з середньою або нормальною рентабельністю;
" Вироби високорентабельні.
При цьому потрібно дати оцінку частки кожної групи в загальному обсязі реалізації.
Також здійснюють групування виробів за ознакою ступеня та напрямку зміни рентабельності порівняно з попереднім періодом. При цьому визначають кількість виробів, по яких:
" Рентабельність помітно зросла;
" Рентабельність суттєво не змінилась;
" Рентабельність знизилась.
Групування виробів за названими та іншими ознаками дає змогу краще зрозуміти існуючі проблеми та визначити напрями збільшення прибутковості виробництва. При цьому треба врахувати дію на рентабельність продукції таких чинників:
" Зміну ринкових цін на продукцію даного підприємства;
" Зміну податку на додану вартість;
" Зміну рівня собівартості виробу з усіма факторами, які впливають на неї.
Серед чинників, які впливають на собівартість продукції, треба звернути особливу увагу на час випуску продукції. Однією з причин зростання рентабельності або супровідним їй чинником може бути збільшення обсягів виробництва цієї продукції.
Показник рентабельності продукції в цілому по окремих видах продукції та асортиментно-структурних зрушень у реалізації продукції.
Рентабельність підприємства - найбільш узагальнюючий показник його діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва і реалізації продукції, оборотність господарських коштів і позареалізаційних фінансових результатів.[19 c.123]
Отже показники рентабельності більш повно ніж прибуток, відображають кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення факту з дійсними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.
Показники рентабельності можливо об'єднати у декілька груп:
" Показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;
" Показники, що характеризують прибутковість продажів;
" Показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.
Всі показники можуть розраховуватись на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції та чистого прибутку.
Отже, рентабельність як показник дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими окремими величинами, що впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства.
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ АПФ "ТАВРІЯ"
2.1 Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
Відкрите акціонерне товариство Агропромислова фірма "Таврія" розташоване на півдні України, в межах міста Нова Каховка Херсонської області.
Основу виноградарства на Нижньодніпровських пісках було закладено в кінці VVIII сторіччя швейцарсько-німецькими колоністами. Зумовлено це було відповідними природнокліматичними умовами: легкі ґрунти та багатство сонця.
На базі товариства виноградарів у 1929 році був створений радгосп "Перемога наймитів", який у 1960 році було перейменовано в радгосп-завод "Таврія".
Відкрите акціонерне товариство Агропромислова фірма "Таврія" зареєстровано Новокаховський виконкомом 2 жовтня 1998 року. ВАТ АПФ "Таврія" засновано рішенням представництва ФДМУ м. Нова Каховка від 24 лютого 1998 року №7.
Агропромислова фірма "Таврія" - відкрите акціонерне товариство. Очолює підприємство голова правління Сидоренко Олександр Миколайович
Голові правління підпорядковані: заступник по промисловості, якому в свою чергу підпорядковані: головний інженер, головний технолог, а їм начальники виробничих цехів та допоміжних служб; заступник по комерційним справам керує начальниками відділів постачання, маркетингу та торгівлі.
ВАТ АПФ "Таврія" є засновником двох дочірніх підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю: ДП "Таврія 1" та "Таврія 2", які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, яка є сировиною для виробництва вин та коньяків. Майнова та організаційна структура побудова АПФ "Таврія" зображена на рис. 2.1.
Промисловість підприємства представлена:
" Первинним виноробством, виробничі потужності якого складають 20 тис. тон переробки винограду;
" Вторинним виноробством з обсягом обробки та випуску вина в пляшковому розливі до 600 тис. дал;
" Коньячним виробництвом з виробітком коньячних спиртів до 500тис. дал., а випуском коньяків щорічно - 350 тис. дал.;
" Виробництво міцних напоїв - 200тис. дал
Забезпечення виноградом для виробництва вин і коньяків здійснюється за рахунок власних площ та близько розташованих виноградарських господарств. Надходження

 
 

Цікаве

Загрузка...