WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз прибутковості - Дипломна робота

Аналіз прибутковості - Дипломна робота

вплив здійснило підвищення собівартості продукції, яке викликало зниження рентабельності продажу цієї групи на 39,18%. У цьому році найпомітніше зростання рівня рентабельності спостерігається за продукцією групи А - 20,01%, цей ріст обумовлено зростанням цін реалізації яке у свою чергу підвищило рівень рентабельності продажу на 26,13%.
Порівнюючи 2000 і 2002 роки ми бачимо падіння рівня рентабельності за всіма видами продукції. Особливо велике падіння спостерігається за видами продукції що належить до групи Д, це викликано зростанням собівартості продукції,що призвело до зниження рівня рентабельності майже на 98%.
За видами продукції що належить до груп А та Б зниження рівня рентабельності був приблизно однаковий, відповідно 26,11%, 26,7%. У першому випадку це явище відбулося через зростання рівня собівартості, що викликало зниження рівня рентабельності на 65,2%, що стосується групи Б то тут негативним фактором було зниження цін реалізації, яке викликало зниження рентабельності продажу на 121%. Зрушення рентабельності продажу за групою Г, були викликані приблизно однаковим зростанням рівня собівартості, та зниженням цін реалізації продукції.
3.3 Міжнародна практика факторного аналізу рентабельності
Методика аналізу рентабельності, що застосовувалась і застосовується на вітчизняних підприємствах, також не враховує взаємозв'язок витрати - обсяг - прибуток. За даною методикою рівень рентабельності не залежить від обсягу продажу, так як зі зміною останнього відбувається рівномірне зростання прибутку на суму витрат. В дійсності, і прибуток, і витрати підприємства не змінюються пропорційно обсягу реалізації продукції, оскільки частина витрат є постійною. Тому в морженальному аналізі розрахунок впливу факторів на зміну рівня рентабельності окремих видів продукції проводиться за наступною моделлю:
R і = П і / Зі = К і(Ц і - V і) - Н і / К і * Vі + Ні (3.36)
За даними таблиці 2.9 проведемо факторний аналіз рентабельності за видами продукції що належать до групи Г (коньяки ординарні):
R б = П б / З б = К б(Ц б - V б) - Н б / К б * Vб + Н б (3.37)
R умов1 = П умов1 / З умов1 = К ф(Ц б - V б) - Н б / К ф * Vб + Н б (3.38)
R умов2 = П умов2 / З умов1 = К ф(Ц ф - V б) - Н б / К ф * Vб + Н б (3.39)
R умов3 = П умов3 / З умов2 = К ф(Ц ф - V ф) - Н б / К ф * Vф + Н б (3.40)
R ф = П ф / З ф = К ф(Ц ф - V ф) - Н ф / К ф * Vф + Н ф (3.41)
Розрахунок впливу окремих факторів на рівень рентабельності продукції видів що належать до групи Г проводиться наступним чином:
?Rзаг. = Rф - Rб (3.42)
У тому числі за рахунок :
Кількості реалізованої продукції
?Rк = Rумов1 - Rб (3.43)
Ціни реалізації
?R ц = R умов2 - Rумов1 (3.44)
Питомих змінних витрат
?R v = Rумов3 - Rумов2 (3.45)
Суми постійних витрат
?R н = R ф - Rумов3 (3.46)
Розрахунок за даними ВАТ проведемо в табл.. 3.10, 3.11.
Таблиця 3.10
Факторний аналіз рентабельності за виробами групи Г 2000-2001р
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Рентабельність, %
База база база база база 87,99
Умов. 1 факт база база база 105,82
Продовження табл. 3.10
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Рентабельність, %
Умов. 2 факт факт база база 126,69
Умов. 3 факт факт факт база 39,61
факт факт факт факт факт 17,39
Аналогічні розрахунки проведемо для періоду 2000 - 2002р
Таблиця 3.11
Факторний аналіз рентабельності за виробами групи Г 2000-2002р
показники Обсяг реалізації ціна Змінні витрати Постійні витрати Рентабельність, %
База база база база база 87,99
Умов. 1 факт база база база 99,75
Умов. 2 факт факт база база 82,51
Умов. 3 факт факт факт база 92,43
факт факт факт факт факт 89,55
Розрахунок впливу окремих факторів на рентабельність продукції, що віднеса до групи Г на ведемо в табл.. 3.12 розрахунок зміни рентабельності за рахунок кожного фактору. Дані розрахунки проведемо за наведеною вище методикою і за допомогою розрахованих даних наведених у табл..3.10, 3.11.
Ці розрахунки необхідні щоб могли порівняти методику що застосовується на вітчизняних підприємствах з міжнародною методикою факторного аналізу рентабельності.
Таблиця 3.12
Розрахунок зміни рентабельності за рахунок кожного фактору
Зміна рентабельності за рахунок: розрахунок 2001р 2002р
Обсягу реалізації продукції Rумов 1 - R б 17.83 11.76
Середніх цін реалізації R умов 2 - R умов 1 20.87 -17.24
Змінні витрати R умов 3 - R умов 2 -87.08 9.92
Постійні витрати Hф - R умов 3 -22.22 -2.88
всього -70.6 1.56
Як видно з розрахунків загальні зміни рівня рентабельності за продукцією що до групи Г порівняно з 2000р у 2001 році знизилось на 70,6%, це було викликано збільшенням долі змінних витрат що призвело до скорочення рентабельності на 87,08%, також негативні наслідки мало збільшення постійних витрат , що обумовило зниження рентабельності на 22,22%.
Якщо порівняти 2000 та 2002 ми бачимо незначне але зростання рентабельності в цілому, це сталося через скорочення змінних витрат що сприяло підвищенню рентабельності на 9,92%, негативний вплив в цьому періоді спричинило зниження ціни реалізації.
Якщо ми порівняємо отримані результати з результатами наведеними в табл.. 3.5,розрахованих за вищенаведеною формулою ми бачимо, що отримані результати значно відрізняються у 2001р зниження рівня рентабельності склало не 79,85%, а 70,6%, у той час у 2002 році за вітчизняною методикою ми бачимо зниження рівня рентабельності, а за даними розрахунками вона зросла на 1,56%.
ВИСНОВКИ
Методологічною основою аналізу фінансових результатів, до яких належать показники прибутковості та рентабельності, в умовах ринкових відносин є прийнята для всіх підприємств, незалежно від організаційно-правової форми і власності, модель їхнього формування і використання.
Аналіз прибутку показав, що основне джерело його формування на ВАТ АПФ "Таврія" - прибуток від реалізації продукції. він є кінцевим результатом діяльності підприємства не лише у сфері виробництва, а й у сфері обігу.
Найважливішими умовами зростання прибутку від реалізації продукції є збільшення обсягу випуску продукції, забезпечення ритмічності виробництва і відвантаження продукції, зниження її собівартості, підвищення її якості та конкурентноздатності, оптимізація запасів готової продукції на складах, своєчасна оплата покупцями замовленої ними продукції, застосування прогресивних форм розрахунків за продукцію
У роботі розглянули методи функціонального детермінованого аналізу прибутку та рентабельності, що базується на розкладанні аналізованого показника на складові елементи, але при цьому не враховували складні зв'язки, які виникають між прибутком (рентабельністю) та іншими вартісними якісними

 
 

Цікаве

Загрузка...