WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Cфера фінансів - місцеві фінанси - Контрольна робота

Cфера фінансів - місцеві фінанси - Контрольна робота

місцевого господарства, соціально-культурної сфери та нших заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів.
Вирішенням цього питання може стати - територіальний баланс. Основа для вироблення заходів активізації політики в галузі податків, інвестицій, підвищення життєвого рівня населення та його соціального захисту. Дасть можливість визначити оптимальний варіант фінансових відносин у регіональному аспекті, стане фінансовим міриломт ефективності економіки регіону, відіграє роль - інформаційної бази для встановлення раціональних фінансових взаємовідносин з державним бюджетом.
2. Місцеві бюджети України.
Склад місцевих бюджетів відображає територіальний поділ країни в Україні - області, райони, поселення. Відповідно місцеві бюджети поділяють на дві групи:
- централізовані (обласні, районні, міські);
- бюджети базового рівня(сіл, селищ, міст, міських районів)
Це фонди фінансових ресурсів, що зосереджені в розпорядженні місцевих Рад народних депутатів та органів місцевого і регіонального самоврядування. Компетенція кожного з них в галузі бюджету і фінансів розмежована. Місцевих бюджетів в Україні понад 13 тисяч. Найчисленіша група - сільські, селищні, міські бюджети.
Міські бюджети існують у всіх країнах світу. Розвиток їх функції зумовлені рядом національних, політичних, економічних та інших факторів. У промислово розвинених країнах світу бюджетні видатки поділяють на поточні та капітальні витрати, кожний підрозділ відповідно мавє свої джерела доходів. Місцеві бюджети затверджуються місцевими органами влади і до державного бюджету не включаються.
До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні в містах, селищні і сільські бюджети.
Бюджет області об`єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування.
До складу бюджету району входять районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети. Селищні і сільські бюджети створюються за рішенням районих чи міських Рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази і визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів.
Бюджет міста, яке має районний поділ, об`єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли міський чи районній у місті Раді народних депутатів адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи сільські населенні пункти, то бюджети цих міст, селищ, сіл обє`єднуються у бюджеті району в місті.
Бюджетний устрій грунтується на принципах:
- єдності;
- повноти;
- достовірності;
- гласності;
- наочності;
- самостійності;
- самостійності.
Згідно з Конституцією України, обласні і районні ради затверджують обласні та районні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету та відповідно розподіляються на виконання спільних проектів.
На виконання місцевих бюджетів впливають чинникик: зростання валового внутрішнього продукту, розширення підприємствами всіх форм власності обсягів випуску товарів та їх реалізації, збільшення обсягу виробництва і закупок сільськогосподарської продукції, зростання заробітної плати по установах, що фінансуються з бюджету. Місцеві ради народних депутатів мають проводити заходи по забезпеченню жорсткого режиму економії коштів, це дає змогу зменшити видатки бюджетів усіх рівнів та збільшити виділення коштів на інвестиційну діяльність.
Етапи регламентації бюджетного процесу на підставі законодавчих та нормативних актів:
- складання проекту бюджету;
- розгляд бюджету;№
- затвердження бюджету;
- виконання бюджету;
- складання, розгяд і затвердження звіту про виконання бюджету.
Для складання проекту місцевих бюджетів різних рівнів Кабінет Міністрів України доводить до місцевих органів влади і управління показники:
- нормативи (відсотки) відрахувань від регульованих доходів та сум контингентів цих доходів;
- розміри дотацій і субвенцій, які передбачається надати з Державного бюджету за цільовим призначенням;
- перелік видатків, які передбачається передати з Державногобюджету на фінансування з місцевих бюджетів.
3. Структура доходів місцевих бюджетів.
Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих Рад народних депутатів, розподілі та використанні цих фондів та фінансування утримання і розвитку соціальної інфраструктури місцевого господарства.
Активний вплив місцевих Рад народних депутатів на формування нових суспільних відносин - можливий лише при наявності фінансових ресурсів.
Згідно з чинним законодавством сільські, селищні та міські Ради народних депутатів у межах своєї компетенції самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджети місцевого самоврядування не включаються до місцевих бюджетів і до державного бюджету України.
Доходи міського бюджету (міст Києва та Севастополя):
- частина податку на добавлену вартість та акцизного збору, не менш 20%;
- податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної), у розмірі 70% від ставки та 100% податку на прибуток підприємств комунальної власності;
- частина прибуткового податку з громадян;
- 70% податку на майно підприємств усіх форм власності і підпорядкування;
- 10% плати за землю до обласних бюджетів і 70% - до бюджетів міст Київа і Севастополя;
- надходження від внутрішніх позик і грошово-речових лотерей;
- частина доходів від приватизації державного майна;
- відрахування дотації і субвенції з державного бюджету України;
- надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності цього рівня;
- дивіденди, одержані на акції та цінні папери, що належать державі в акціонерних підприємницьких структурах;
- інші надходження, передбачені Законами України.
У доходи районних бюджетів районів, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів в порядку, на умовах і в містах, встановлених законодавством України зараховуються:
- податок на прибуток підприємтсв;
- податок на нерухоме майно громадян;
- місцеві податки і збори;
- частина доходів від приватизації державного майна;
- надходження від оренди цілісних майнових комплексів (у комунальній власності);
- відрахування, дотаії та субвенції отримані збюджетів вищого рівня;
- інші надходження;
- податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної) у розмірі визначеному Радою народних депутатів, 100% податку на прибуток підприємств комунальної власності;
- прибутковий податок з громадян визначений Радою народних депутатів вищого рівня;
- плата за землю до районних бюджетів, 60% - до бюджетів міст.
У доходи бюджетів у містах зараховуються:
- податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної)100% податку на прибуток підприємств комунальної власності;
- прибутковий податок з громадян у розмірі визначеному Радою народних депутатів вищого рівня але не менш як 50%;
- плата за землю у розмірах, визначених Радою народних депутатів міста;
- частина доходів від приватизації майна, визначається Радою народних депутатів вищого рівня;
- місцеві податки і збори у розмірах, визначених Радою народних депутатів міста;
- надходження від оренди

 
 

Цікаве

Загрузка...