WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджет України: актуальні проблеми - Курсова робота

Бюджет України: актуальні проблеми - Курсова робота

зменшення ставки податку на додану вартість, відновленням
надходжень від податку на прибуток підприємств забезпечить у
2005-2007 роках поступове зростання рівня перерозподілу через
Державний бюджет України з 19,59 відсотка ВВП у 2005 році до
20,55 відсотка ВВП у 2007 році.
Прогноз доходів державного бюджету
------------------------------------------------------------------------------
| млн. гривень | у відсотках до ВВП
|-------------------------------+--------------------------------
|2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік
------------------------------------------------------------------------------
Усього 59 566,4 66 751,7 75 004,5 19,59 20,05 20,55
доходів
Доходи 42 823,6 48 651 55 253,6 14,09 14,61 15,14
податкові
з них:
податок на 12 934,2 15 133 17 402,2 4,25 4,54 4,77
прибуток
підприємств
ПДВ 15 195,9 17 028,1 19 301,8 5 5,11 5,28
акцизний 6 736,8 7 649,6 8 639,9 2,22 2,3 2,37
збір
Доходи 15 838,0 17 132,8 18 720,5 5,21 5,14 5,13
неподаткові
Інші доходи 904,8 967,9 1030,4 0,29 0,3 0,28
Таблиця 4
Прогноз фінансування зведеного бюджету
------------------------------------------------------------------------------
| млн. гривень | у відсотках до ВВП
|-------------------------------+--------------------------------
|2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік
------------------------------------------------------------------------------
Дефіцит (-),
профіцит(+) -555,1 -81 -104,9 -0,18 -0,03 -0,03
Запозичення 9 376,4 9 322,2 9 269,9 3,08 2,8 2,54
Амортизація 10 921,3 11 291,2 10 015 3,59 3,39 2,74
Приватизація 2 100 2 050 850 0,69 0,62 0,23
Прогноз видатків зведеного бюджету
У результаті дефіцитності бюджетів попередніх років та
вирішення питання погашення простроченої заборгованості з
відшкодування податку на додану вартість у середньостроковій
перспективі значні обсяги бюджетних ресурсів будуть відволікатися
на видатки з обслуговування боргових зобов'язань. Як наслідок,
буде спостерігатися скорочення програмних видатків з
28,84 відсотка ВВП у 2003 році до 25,79 відсотка у 2005 році, але
у 2007 році планується зростання ВВП до 27,39 відсотка.
Бюджетні ресурси у 2005-2007 роках будуть формуватися в
умовах розпочатої Кабінетом Міністрів України податкової реформи,
спрямованої на зниження податкового навантаження. Внаслідок цього
у 2005 році спостерігатиметься повільне зростання номінальних
споживчих витрат на фінансування суспільних послуг, що не
перекриває прогнозований рівень зростання споживчих цін. У зв'язку
з цим починаючи з 2005 року має бути запроваджена інвентаризація
бюджетних програм з метою врахування у наступних бюджетних планах
тільки тих, що відповідають пріоритетним напрямам
соціально-економічної політики, цілям і завданням Уряду. Виконання
державою своїх функцій за умови повільного зростання ресурсів для
програмних видатків неможливе без значного підвищення ефективності
системи управління державними фінансами.
У середньостроковій перспективі має бути здійснений перехід
від заявленого фінансування міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади до фінансування надання розпорядниками
бюджетних коштів конкретних державних послуг. Оцінка ефективності
витрачання бюджетних коштів буде проводитися за допомогою
результативних показників, що характеризують виконання бюджетних
програм. За результатами аналізу виконання бюджетних програм
будуть розроблені механізми перегляду бюджетних програм,
удосконалення їх структури та зупинення неефективних бюджетних
програм.
Такий підхід може викликати скорочення робочих місць в
установах, що фінансуються з бюджету, або мережі бюджетних
установ. У перехідний період буде розпочато зміну статусу
надавачів суспільних послуг шляхом поступового переведення
бюджетних установ до неприбуткових установ, що мають надавати
послуги домогосподарствам. При цьому Уряд буде проводити політику
підтримки цін на суспільні послуги на рівні платоспроможності
населення. З метою підвищення ефективності системи бюджетних
витрат та стимулювання економічного зростання буде впроваджено
перехід від безповоротного фінансування окремих бюджетних програм
до надання бюджетних ресурсів на умовах кредитування. Кабінет
Міністрів України концентруватиме увагу на витрачанні бюджетних
коштів виключно на напрями, де приватний сектор не може замінити
державу у наданні послуг.
Середньостроковий прогноз бюджетних видатків на
2005-2007 роки розроблено на основі фактичних даних 2002 року,
очікувань 2003 року і може бути уточнено у 2004 році при
підготовці проекту державного бюджету на 2005 рік на основі змін у
структурі видатків та ходу виконання бюджетних програм у
2004 році. Прогнозні показники встановлюють граничні обсяги
видатків для фінансування суспільних послуг, визначені за умови
прогнозованого розвитку економіки та можливостей отримання
ресурсів. Обсяги видатків можуть бути перевизначені на наступні
роки у разі зміни макроекономічної ситуації та пріоритетів
державної політики. При підготовці бюджету на 2005 рік
розпорядниками мають бути уточнені прогнозовані граничні обсяги з
конкретною прив'язкою до бюджетних програм. При перевищенні
граничного прогнозованого обсягу видатків кожний розпорядник має
визначити непріоритетні бюджетні програми, які не підкріплені
бюджетними ресурсами.
У середньостроковій перспективі передбачається подальше
вдосконалення застосування програмно-цільового методу у бюджетному
процесі, що поліпшить прогнозування обсягів видатків на наступні
роки та забезпечить безперервність та послідовність бюджетного
процесу.
Під час вирішення державних завдань бюджетна політика буде
орієнтуватися на створення умов для гарантування конституційних
прав громадян. Структура програмних видатків бюджету у
середньостроковій перспективі визначатиметься

 
 

Цікаве

Загрузка...