WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

сировину та матеріали на плановий рік.
Вид сировини, матеріалів Запас у днях Витрати на ІV-й квартал, тис. грн. Одноденні витрати, тис. грн. Норматив, тис. грн.
поточний страховий технологічний транспортний час на приймання, розвантаження, складування всього норма запасу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сировина "А" 18 9 0 3 1 31 - - 592 027,46
Сировина "Б" 12 6 5 1 2 26
- - 496 539,16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сировина "В" 12 6 10 0 1 29 - - 553 832,14
Інші сировина й матеріали - - - - - 35 - - 668 418,10
Всього 42 21 15 4 4 121 1 718 789,10 19 097,66 2 310 816,86
Поточний запас
Сировина "А" = 360 : 20 = 18
Сировина "Б" = 360 : 30 = 12
Сировина "В" = 360 : 30 = 12
Страховий запас = 50% поточного запасу
Транспортний запас
Сировина "А" = 10 - 7 = 3
Сировина "Б" = 5 - 6 = 1
Сировина "В" = 3 - 3 = 0
Витрати на ІV-й квартал, грн. = 0,30 * 5 729 297,00 = 1 718 789,10
Норматив = ТIV / 90 * Кп * N = 1718789,10 / 90 * 121 = 2 310 816,86 грн. (сировина і матеріали)
Форма 7
Розрахунок сукупного нормативу власних оборотних коштів на плановий рік
№ п/п Нормативні оборотні кошти Норматив на початок року, грн. Норматив на плановий рік Норматив на кінець року, грн. Приріст нормативу, грн.
Одноденні витрати, грн. Норма запасу, днів
1 2 3 4 5 6 7
1 Сировина і матеріали 2 079 735,17 - - 2 310816,86 231 081,69
2 Куповані матеріали 996 897,85 19 097,66 58 1 107 664,28 110 766,43
1 2 3 4 5 6 7
3 Паливо 446 885,24 19 097,66 26 496 539,16 49 653,92
4 Запасні частини для ремонту 21 366,00 - - 23 716,26 2 350,26
5 Малоцінні та швидкозношувані предмети 28 800,00 - - 32 000,00 3 200,00
6 Тара 9000,00 - - 10 000,00 1 000,00
7 Незавершене виробництво 240 630,51 - - 267 367,24 26 736,73
8 Витрати майбутніх періодів 4 320,00 - - 4 800,00 480,00
9 Готова продукція 120 315,26 19 097,66 7 133 683,62 13 368,36
Всього 3 947 950,03 - - 4 386 587,42 438 637,39
Приріст оборотних активів підприємства становить: 438 637,39 грн.
Суму оборотних коштів на початок планового року встановлюємо у розмірі 90% від нормативу оборотних коштів на кінець планового року.
Куповані матеріали = 19097,66 * 58 = 1107664,28 грн.
Паливо = 19097,66 * 26 = 496539,16 грн.
Незавершене виробництво = 19097,66 * 14 = 267367,24грн.
Форма 8
Розрахунок джерел покриття приросту оборотних активів підприємства в плановому році
№ п/п Джерело Сума грн.
1 приріст оборотних активів 438 637,39
2 Джерела покриття
а) приріст стійких пасивів 94 000,00
б) надходження малоцінного інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва 32 000,00
в) короткострокові кредити банків 120 000,00
г) чистий прибуток 192 637,39
2.11 За наявними у підприємства угодами в плановому році передбачається 30,00% матеріалів і сировини , що надходитимуть від постачальників, оплачувати на умовах відстрочення платежу з оформленням заборгованості векселем.
Сума що буде оплачуватись за рахунок векселів 30% * 2310816,86 = 693 245,06 грн.
3. Розрахунок показників розділу фінансового плану "Повернення залучених коштів"
Таблиця 30
Характеристика заборгованості підприємства за довгостроковими кредитами банків.
№ п/п Показник Сума
1 Заборгованість банкам за раніше одержаними довгостроковими кредитами, тис. грн. 100
2 Процентна ставка за кредит 14%
3 Довгострокові кредити банків, строк погашення яких наступає в плановому році, тис. грн. 25,6
Сума % за раніше одержаний довгостроковий кредит: 100 * 14% = 14 000,00 грн.
Довгостроковий кредит банку на капітальні інвестиції становить 130 744,74 грн.
Сума для повернення за довгострокові кредити:
14 000,00 + 25,6 = 39 600,00 грн.
Підприємство планує отримати короткостроковий банківський кредит під 18% річних на покриття приросту оборотних активів. Приріст оборотних активів становить 438 637,00 грн.
% за кредит = 18% * 433,63 = 78 955,00 грн.
Короткостроковий кредит банку під 14 % річних 120 000,00 грн.
% за кредит = 14% * 120 000,00 = 16 800,00 грн.
Загальна сума короткострокових кредитів банку:
438 637,00 + 120 000,00 = 558 637,00 грн.
Сума для повернення % за короткостроковими кредитами банків:
78 955,00 + 16 800,00 = 95 755,00 грн.
Сума для повернення % і основної суми боргу за короткострокові кредити:
95 755,00 + 558 637,00 = 654 400,00 грн.
У звітному році підприємство емітувало корпоративні облігації на суму 500000 грн. Терміном на 5 років зі сплатою процентів раз в півріччя за купонною ставкою 18% річних. Частина облігацій (25%) не була реалізована у звітному році. Очікується їх реалізація в перших двох кварталах ( рівними частинами) планового року.
Частина облігацій, що не була реалізована: 0,25 * 500 000,00 = 125 000,00 грн.
У І-му і ІІ-му кварталах буде реалізовано облігацій по 62 500,00 грн.
Сума доходу, яку виплатять по облігаціях, що будуть реалізовані в І-му кварталі:
62 500,00 * 0,18 = 11 250 грн.
Сума доходу, яку виплатять по облігаціях, що будуть реалізовані в ІІ-му кварталі:
62 500,00 * 0,18 * 3/4 = 8 437,5 грн.
Сума доходу, яку виплатять по раніше реалізованих облігаціях:
375 000,00 * 0,18 = 67 500,00 грн.
Загальна сума, яку виплатять по облігаціях: 11250 + 8437,5 + 67500 = 87 187,5 грн.
Фінансові витрати = 39 600,00 + 95 755,00 + 87 187,50 = 224 542,50 грн.
Форма 2
Розрахунок формування фінансових результатів
діяльності підприємства у 2003 році
Одиниця вимірювання: тис. грн.
Показники Код рядка Планований рік У тому числі за кварталами
І ІІ III IV
Фінансові результати
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 240 7856,71 1649,91 1807,04 2042,74 2357,01
Податок на додану вартість 250 1309,45 274,98 301,17 340,46 392,84
Акцизний збір 260 1884,80 395,81 433,50 490,05 565,44
Інші вирахування з доходу 270 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 280 4662,46 979,12 1072,37 1212,24 1398,74
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 290 6438,68 1352,12 1480,90 1674,06 1931,60
Валовий:
прибуток 300 - - - - -
збиток 310 -1776,22 -373,01 -408,53 -461,82 -532,87
Інші операційні доходи, усього 320 88,60 18,61 20,38 23,04 26,58
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів 321 17,20 3,61 3,96 4,47 5,16
одержані гранти та субсидії 322 32,40 6,80 7,45 8,42 9,72
Адміністративні витрати 330 378,94 79,58 87,16 98,52 113,68
Витрати на

 
 

Цікаве

Загрузка...