WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

придбання 282 644,40 0,00 0,00 282 644,40
1 282 644,40 77 216,98 77 216,98 205 427,42
2 282 644,40 56 121,70 133 338,68 149 305,72
3 282 644,40 40 789,54 174 128,22 108 516,18
4 282 644,40 29 646,05 203 774,28 78 870,12
Арічн.1 = 282 644,40 * 27,32% = 77 216,98 грн.
Арічн.2 = 205 427,42 * 27,32% = 56 121,70 грн.
Арічн.3 = 149 305,72 * 27,32% = 40 789,54 грн.
Арічн.4 = 108 516,18 * 27,32% = 29 646,05 грн.
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 4-й рік дорівнює :
197 851,08 + 41 548,73 + 33 917,33 + 41 385,97 + 29 646,05 = 344 349,16 грн.
2.7 Для забезпечення зростання обсягу виробництва окремих видів продукції, що користуються підвищеним попитом, підприємство планує збільшити свої виробничі потужності за допомогою будівництва нового цеху основного виробництва і реконструкції діючих цехів допоміжного виробництва. Виявлено, що продукти П23 і П25 користуються підвищеним попитом і керівництво підприємства прийняло рішення збільшити випуск кожного виду цього продукту на 95%.
Таблиця 25
Технологічна структура питомих капітальних інвестицій необоротних активів підприємства.
Елементи структури % Питомі капітальні інвестиції в П23, грн. Питомі капітальні інвестиції в П25, грн.
Капітальне будівництво (будівельно монтажні роботи) 51 123 440,40 200 727,84
Придбання (виготовлення) основних засобів 34 82 293,60 133 818,56
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів 9 21 783,60 35 422,56
Придбання (створення)нематеріальних активів 6 14 522,40 23 615,04
Питомі капітальні інвестиції в П23 - капітальне будівництво (будівельно-монтажні роботи):
51% * 242040 = 123 440,40 грн.
Таблиця 26
Структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства.
Елементи структури Приріст вир-цтва, % Сума інвестицій в приріст П23, грн. Сума інвестицій в приріст П25, грн. Всього грн.
Капітальне будівництво (будівельно монтажні роботи) 95 117 268,38 190 691,45 307 959,83
Придбання (виготовлення) основних засобів 95 78 178,92 127 127,63 205 306,55
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів 95 20 694,42 33 651,43 54 345,85
Придбання (створення) нематеріальних активів 95 13 796,28 22 434,29 36 230,57
Всього 229 938,00
373 904,80
Загальна сума інвестицій в приріст П23 і П25 = 229938,00 + 373904,80 = 603 842,80 грн.
Питомі капітальні інвестиції в П23 - капітальне будівництво (будівельно-монтажні роботи), враховуючи приріст виробництва. грн. 0,95 * 123440,40 = 117 268,38 грн.
Таблиця 27
2.8 Дані для визначення джерел фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво в плановому році.
Показник % П23
грн. П25
грн. Сума
грн.
Планові нагромадження, % 10 11 726,84 19 069,15 30 795,98
Економія від зниження собівартості будівництва, % 5 5 863,42 9 534,57 15 397,99
Оборотні активи у капітальному будівництві на початок планового періоду, % 24 28 144,41 45 765,95 73 910,36
Планова потреба будови в оборотних коштах на кінець планового періоду, % 18 21 108,31 34 324,46 55 432,77
Наявність кредиторської заборгованості на початок планового періоду, % 12 14 072,21 22 882,97 36 955,18
Перехідна кредиторська заборгованість на кінець планового періоду, % 15 17 590,26 28 603,72 46 193,97
Амортизаційні відрахування, % 65 223 826,95 223 826,95
2.9 На модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва передбачається спрямувати 35% суми річних амортизаційних відрахувань підприємства і 10% чистого прибутку .
Кошти від амортизації = 344349,16 * 0,35 = 120 522,21 грн.
Кошти від чистого прибутку = - * 0,1 = 0,00 грн.
Мобілізація = (73910,36 - 55432,77) - (36955,18 - 46193,97) = 27 716,38 грн.
Форма 5
Кошторис капітальних інвестицій у приріст активів підприємства
№ п/п Затрати і джерела фінансування капітальних інвестицій Сума, грн.
1 2 3
Затрати
1 Капітальні інвестиції у будівництво нового цеху основного виробництва 307 959,83
2 Капітальні інвестиції на модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва 120 522,21
1 2 3
3 Іммобілізація оборотних коштів в капітальному будівництві 0
Всього затрат 428 482,04
Джерела фінансування
1 Внутрішні джерела фінансування, які мобілізуються під час будівництва :
а) мобілізація внутрішніх ресурсів 27 716,38
б) планові нагромадження 30 795,98
в) економія від зниження собівартості будівництва 15 397,99
2 Сума фінансування через банк 354 571,69
3 Джерела фінансування :
а) прибуток підприємства 0
б) амортизаційні відрахування 223 826,95
в) довгострокові кредити банку 130 744,74
Всього джерел фінансування 755 337,35
2.10 Для виготовлення продукції підприємство використовує сировину і матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, умови постачання й використання яких характеризуються такими даними, необхідними для розрахунку нормативу оборотних коштів.
Таблиця 28
Показники, що характеризують умови постачання і використання сировини.

п/п Показник Значення показника
1 Кількість поставок у звітному році:
сировини "А" 20
сировини "Б" 30
сировини "В" 30
2 Страховий запас, % поточного запасу 50
3 Час на підготовку до виробництва, днів:
сировини "А" 0
сировини "Б" 5
сировини "В" 10
4 Час пробігу від постачальника до споживача, днів:
сировини "А" 10
сировини "Б" 5
сировини "В" 3
5 Час, необхідний для підготовки й відправки документів постачальника, обробки і оплати їх споживачем, днів:
сировини "А" 7
сировини "Б" 6
сировини "В" 3
6 Норми часу на приймання, розвантаження, складування, днів:
сировини "А" 1
сировини "Б" 2
сировини "В" 1
Таблиця 29
Норми і умови для розрахунку нормативів інших елементів власних оборотних коштів та джерел їх приросту
№ п/п Показник Значення показника
1 2 3
1 Інші сировина і матеріали, дні 35
2 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, дні 58
3 Паливо, дні 26
4 Запасні частини, % 11
5 Тара й тарні матеріали, тис. грн. 10
6 Незавершене виробництво, дні 14
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 4,8
8 Готові вироби, дні 7
1 2 3
9 Стійкі пасиви на початок планового року, тис. грн. 100
10 Стійкі пасиви на кінець планового року, тис. грн. 194
11 Надходження інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва, тис. грн. 32
12 Короткострокові кредити банків, тис. грн. (14%річних) 120
Форма 6
Розрахунок нормативу власних оборотних коштів, авансованих в

 
 

Цікаве

Загрузка...