WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

основних засобів становить 17000 грн.
Інші доходи = 18 000,00 грн.
Витрати = 17000 грн. + 700 грн. = 17 700,00 грн.
1.18 Для здійснення природоохоронний заходів у плановому році очікується надходження коштів у сумі 24 000 грн. з Фонду охорони навколишнього середовища
1.19 У звітному році підприємство здійснило внесок до статутного капіталу ТОВ "АВ": 25% Плановий рік ТОВ"АТ" передбачає закінчити з чистими збитками у сумі 85000 грн.
Втрати від участі в капіталі = 85000 * 25% = 21 250,00 грн.
Інші витрати = 17700 + 21250 = 38 950,00 грн.
2. Розрахунки показників розділу фінансового плану "Приріст активів підприємства"
Таблиця 19
2.1 Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції.
Назва (шифр) товарного продукту Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції, грн./т Питомі капітальні вкладення на весь обсяг товарної продукції, грн.
П2 47,91 153 312,00
П9 91,20 364 800,00
П21 151,90 820 260,00
П22 91,20 519 840,00
П23 40,34 242 040,00
П24 51,97 332 608,00
П25 57,88 393 584,00
Всього 2 826 444,00
Визначаємо питомі капітальні вкладення (інвестиції) на кожний вид товарної продукції :
П2 = 47,91 * 3200 = 153 312,00грн.
П9 = 91,20 * 4000 = 364 800,00 грн.
П21 = 151,90 * 5400 = 820 260,00 грн.
П22 = 91,20 * 5700 = 519 840,00 грн.
П23 = 40,34 * 6000 = 242 040,00 грн.
П24 = 51,97 * 6400 = 332 608,00 грн.
П25 = 57,88 * 6800 = 393 584,00 грн.
2.2 Структура основних засобів підприємства :
основні засоби виробничого призначення 50% 1 413 222,00 грн.
основні засоби загальновиробничого призначення 15% 423 966,60 грн.
основні засоби загальногосподарського призначення 10% 282 644,40 грн.
основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 15% 423 966,60 грн.
інші основні засоби 10% 282 644,40 грн.
2.3 Очікуваний строк корисного використання основних засобів :
основні засоби виробничого призначення 6 років
основні засоби загальновиробничого призначення 10 років
основні засоби загальногосподарського призначення 8 років
основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 12 років
інші основні засоби 11 років
2.4 Ліквідаційна вартість основних засобів (у відсотках до первісної вартості):
основні засоби виробничого призначення 2% 28 244,64 грн.
основні засоби загальновиробничого призначення 2% 8 479,33 грн.
основні засоби загальногосподарського призначення 4% 11 305,78 грн.
основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 6% 25 438,00 грн.
інші основні засоби 3% 8 479,33 грн.
2.5 Основні засоби знаходяться в експлуатації до початку планового періоду 3 роки
2.6 Підприємством встановлені методи нарахування амортизації:
Для основних засобів виробничого призначення - кумулятивний
Арічн =АВ*Кк; АВ = Аперв. - Алікв.; АВ = 1413222,00 - 28264,44 = 1 384 957,56 грн.
Кк1 = 6/(1+2+3+4+5+6) = 6/21 = 0,28571 Арічн1 = 1384957,56 * 0,28571 = 395 702,16 грн.
Кк2 = 5/(1+2+3+4+5+6) = 5/21 = 0,23810 Арічн2 = 1384957,56 * 0,23810 = 329 751,80 грн.
Кк3 = 4/(1+2+3+4+5+6) = 4/21 = 0,19048 Арічн3 = 1384957,56 * 0,19048 = 263 801,44 грн.
Кк4 = 3/(1+2+3+4+5+6) = 3/21 = 0,14286 Арічн4 = 1384957,56 * 0,14286 = 197 851,08 грн.
Таблиця 20
Розрахунок амортизації для основних засобів виробничого призначення.
Період Первісна вартість, грн. Річна сума амортизації, грн. Накопичена сума амортизації, грн. Залишкова вартість, грн.
Дата придбання 1 384 957,56 0,00 0,00 1 384 957,56
1 1 384 957,56 395 702,16 395 702,16 989 255,40
2 1 384 957,56 329 751,80 725 453,96 659 503,60
3 1 384 957,56 263 801,44 989 255,40 395 702,16
4 1 384 957,56 197 851,08 1 187 106,48 197 851,08
Для основних засобів загальновиробничого призначення - прямолінійний
Арічн. = АВ/п = (ПВ-ЛВ)/п
АВ = 423966,60 - 8479,33 = 415 487,27 грн.
Арічн. = 415487,27 / 10 = 415 48,73 грн.
Таблиця 21
Розрахунок амортизації для основних засобів загальновиробничого призначення.
Період Первісна вартість, грн. Річна сума амортизації, грн. Накопичена сума амортизації, грн. Залишкова вартість, грн.
Дата придбання 423 966,60 0,00 0,00 423 966,60
1 423 966,60 41 548,73 41 548,73 382 417,87
2 423 966,60 41 548,73 83 097,46 340 869,14
3 423 966,60 41 548,73 124 646,19 299 320,41
4 423 966,60 41 548,73 166 194,92 257 771,68
Для основних засобів загальногосподарського призначення - прямолінійний
Арічн. = АВ/п = (ПВ-ЛВ)/п
АВ = 282644,40 - 11305,78 = 271 338,62 грн.
Арічн. = 271338,62 / 8 = 33 917,33 грн.
Таблиця 22
Розрахунок амортизації для основних засобів загальногосподарського призначення.
Період Первісна вартість, грн. Річна сума амортизації, грн. Накопичена сума амортизації, грн. Залишкова вартість, грн.
Дата придбання 282 644,40 0,00 0,00 282 644,40
1 282 644,40 33 917,33 33 917,33 248 727,07
2 282 644,40 33 917,33 67 834,66 214 809,74
3 282 644,40 33 917,33 101 751,98 180 892,42
4 282 644,40 33 917,33 135 669,31 146 975,09
Для основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції - метод прискореного зменшення залишкової вартості
Ар = ЗВ(АВ) * НАрічн.; НАрічн. = АВ/п * 2; НАрічн.% = НАрічн./АВ* 100%
НАріч. = (423966,60 - 25438,00) / 12 * 2 = 66 434,72 грн.
НАрічн% = (66421,43 / 398528,60) *100 = 16,67%
АВ = ПВ-ЗВ= 423966,60 - 25438,00 = 398 528,60 грн.
Таблиця 23
Розрахунок амортизації для основних засобів пов'язаних зі збутом продукції.
Період Первісна вартість, грн. Річна сума амортизації, грн. Накопичена сума амортизації, грн. Залишкова вартість, грн.
Дата придбання 423 966,60 0,00 0,00 423 966,60
1 423 966,60 66 434,72 66 434,72 357 531,88
2 423 966,60 59 600,56 126 035,28 297 931,32
3 423 966,60 49 665,15 175 700,43 248 266,17
4 423 966,60 41 385,97 217 086,40 206 880,20
НА1 = 398 528,60 * 16,67% = 66 434,72 грн.
НА2 = 357 531,88 * 16,67% = 59 600,56 грн.
НАЗ = 297 931,32 * 16,67% = 49 665,15 грн.
НА4 = 248 266,17 * 16,67% = 41 385,97 грн.
Для інших основних засобів - метод зменшення залишкової вартості
Арічн. = ЗВ(ПВ) * Нарічн. НА = (1 - (ЛВ/ПВ)^(1/п)) * 100%
НА=(1-(8479,33/ 282644,40)1/11)*100 = 27,32%
Таблиця 24
Розрахунок амортизації для інших основних засобів.
Період Первісна вартість, грн. Річна сума амортизації, грн. Накопичена сума амортизації, грн. Залишкова вартість, грн.
Дата

 
 

Цікаве

Загрузка...