WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

т Обсяг реалізації в 1-му кварталі становить, грн.
П2 = 0,21 * 3200 = 672 0,21 * 480480 = 100900,80
П9 = 0,21 * 4000 = 840 0,21 * 800800 = 168168,00
П21 = 0,21 * 5400 = 1134 0,21 * 810810 = 170270,10
П22 = 0,21 * 5700 = 1197 0,21 * 1569068 = 329504,18
П23 = 0,21 * 6000 = 1260 0,21 * 960960 = 201801,60
П24 = 0,21 * 6400 = 1344 0,21 * 1153152 = 242161,92
П25 = 0,21 * 6800 = 1428 0,21 * 1361360 = 285885,60
Таблиця 17
1.8 Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства за елементами витрат, %
Елемент витрат % від собівартості продукції Собівартість виробленої продукції, грн. Сума,
грн.
Матеріальні витрати 61 5729297,00 3494871,00
Витрати на оплату праці 13,5 5729297,00 773455,10
Відрахування на соціальні заходи 5,3 5729297,00 303652,70
Амортизація 9,1 5729297,00 521366,00
Інші операційні витрати, всього 11,1 5729297,00 635951,97
В тому числі на:
послуги підрядних організацій з ремонту основних засобів 4,2 635951,97 26709,98
послуги підрядних організацій з утримання основних засобів 2,1 635951,97 13354,99
витрати з охорони праці та техніки безпеки 0,5 635951,97 3179,76
інші операційні витрати 4,2 635951,97 26709,98
Всього 100 5729297,00
1.9 25% послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів підприємство отримуватиме на умовах відстрочення платежу без оформлення векселів.
Послуги що отримані на умовах відстрочення платежу : 25 * 26709,98 = 6 677,496 грн.
1.10 Адміністративні витрати:
- витрати на оплату праці адміністративно-управлінському персоналу на суму 250 000,00 грн.
- відрахування на соціальні заходи щодо цього персоналу за чинними нормативами
250000,00 * (32%+2,9%+1,9%+0,86%) 94 150,00 грн.
- амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів загальногосподарського
(адміністративного) призначення 33 917,33 грн.
- оплату послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів загальногосподарського
(адміністративного) призначення у розмірі 40% від суми амортизації цих засобів 13 566,93 грн.
- оплату комунальних послуг, охорони у розмірі 2% від загальної суми за кошторисом
адміністративних витрат 5 465,00 грн.
- витрати з охорони праці та техніки безпеки у розмірі 4% від суми оплати праці адміністративно-управлінського апарату 10 000,00 грн.
- сплату податків, зборів, інших адміністративних витрат у розмірі 5% від загальної суми за
кошторисом адміністративних витрат 13 662,50 грн.
Форма З
Кошторис адміністративних витрат
№ п/п Стаття витрат Сума
1 Оплата праці адміністративно-управлінському персоналу 250 000,00 грн.
2 Відрахування на соціальні заходи 94 150,00 грн.
3 Амортизаційні відрахування 33 917,33 грн.
4 Оплата послуг підрядних організацій 13 566,93 грн.
5 Оплата комунальних послуг, охорони 7 083,00 грн.
6 Витрати з охорони праці і техніки безпеки 10 000,00 грн.
7 Податки, збори, інші адміністративні витрати 17 707,50 грн.
Разом 378 940,50 грн.
1.11 Витрати на збут:
- оплату праці працівників, зайнятих збутом продукції, на суму 82 800,00 грн.
- відрахування на соціальні заходи щодо працівників, зайнятих збутом продукції за чинними
нормативами 82800,0 * (32%+2,9%+1,9%+0,86%) 31 182,48 грн.
- амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів відділу збуту, складів,
транспортних засобів 41 385,97 грн.
- оплату послуг підрядних організацій з ремонту й утримання основних засобів відділу
збуту, складів, транспортних засобів(50% від суми амортизаційних відрахувань) 20 692,98 грн.
- витрати на охорону праці та техніку безпеки в підрозділах служби збуту (10% від суми оплати
праці працівників зайнятих збутом продукції) 8 280,00 грн.
Форма З
Кошторис витрат на збут
№ п/п Стаття витрат Сума
1 2 3
1 Оплата праці персоналу зайнятих збутом 82 800,00 грн.
2 Відрахування на соціальні заходи 31 182,48 грн.
1 2 3
3 Амортизаційні відрахування 41 385,97 грн.
4 Оплата послуг підрядних організацій 20 692,98 грн.
5 Витрати з охорони праці і техніки безпеки 8 280,00 грн.
Разом 142 955,46 грн.
1.12 Інші операційні витрати
- витрати на дослідження розробки 14 500,00 грн.
- собівартість реалізованої іноземної валюти 23 280,00 грн.
- сумнівні (безнадійні) борги 8 300,00 грн.
- втрати від знецінення запасів 15 400,00 грн.
- визнані пені, штрафи, неустойки 13 750,00 грн.
- витрати на утримання основних засобів, необоротних активів 13 354,99 грн.
Форма З
Кошторис інших операційних витрат
№ п/п Стаття витрат Сума
1 витрати на дослідження розробки 14 500,00 грн.
2 собівартість реалізованої іноземної валюти 23 280,00 грн.
3 сумнівні (безнадійні) борги 8 300,00 грн.
4 втрати від знецінення запасів 15 400,00 грн.
5 визнані пені, штрафи, неустойки 13 750,00 грн.
6 витрати на утримання основних засобів, необоротних активів 13 354,99 грн.
Разом 88 584,99 грн.
1.13 Під час здійснення операційної діяльності підприємство, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), планує одержати :
дохід від реалізації іноземної валюти 24 000,00 грн.
дохід від операційної оренди активів 17 200,00 грн.
неустойки від партнерів за договорами 15 000,00 грн.
гранти та субсидії 32 400,00 грн.
Інші операційні доходи, всього = 24000 + 17200 + 15000 + 32400 = 88 600,00 грн.
1.14 Підприємство є одним з засновників підприємства М, його частка в статутному капіталі останнього становить 35%. Фінансовим планом підприємства М передбачено одержати 120000 грн. чистого прибутку.
Дохід від участі в капіталі = 35% * 120000 = 42 000,00 грн.
Таблиця 18
1.15 У складі оборотних активів підприємства знаходяться депозитні сертифікати.
Сума тис. грн. Дохідність, %річних Дата придбання у звітному році Сертифікати випущені на термін, місяців
100 18 З1.10 6
Дохід від сертифікатів на плановий рік = 0,18 * 100000 / 365 * 120 = 5 918,00 грн.
1.16 1 квітня підприємство планує придбати на вторинному ринку цінних паперів пакет корпоративних облігацій, випущених строком на 6 років з дохідністю 20% річних. Номінальна вартість облігацій - 200000 грн., вартість купівлі 220000 грн., вартість послуг брокера - 700 грн.
Дохід від цінних паперів на плановий рік = 0,20 * 20000 / 12 * 9 = 30 000,00 грн.
Інші фінансові доходи = 5918 + 30000 = 35 918,00 грн.
Довгострокові фінансові інвестиції : 220 000,00 грн.
1.17 У плановому році підприємство планує реалізувати основні засоби на суму (без ПДВ) 18000 грн.
Залишкова вартість

 
 

Цікаве

Загрузка...