WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

"АВ" передбачає закінчити з чистими збитками у сумі 85 тис. грн.
3.12.У звітному році підприємство емітувало корпоративні облігації на суму 500000 грн. терміном на 5 років зі сплатою процентів раз в півріччя за купонною ставкою відповідно 18 % річних. Частина облігацій (25 %) не була реалізована у звітному році. Очікується їх реалізація в перших двох кварталах (рівними частками) планованого року.
3.13.На планований рік підприємство має заборгованість за довгостроковими кредитами банків, яка характеризується даними, наведеними в табл. 11
Таблиця 11
Характеристика заборгованості підприємства за довгостроковими кредитами банків
№ п/п Показник Значення показника
1. Заборгованість банкам за раніше одержаними довгостроковими кредитами, тис. грн. 100,0
2. Процентна ставка за кредит. % 14
3. Довгострокові кредити банків, строк погашення яких наступає в плановому році. тис. грн. 25,6
3.14. Чинним законодавством і статутом підприємства передбачені такі нормативи розподілу чистого прибутку підприємства (табл. 12). На планований рік власники підприємства прийняли рішення здійснювати фінансування інших витрат з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після його розподілу за чинними нормативами, в такій послідовності:
Таблиця 12
Нормативи розподілу чистого прибутку підприємства, %

п/п Показник Значення показника
1. Відрахування в резервний (страховий) фонд 5
2. Фінансування приросту оборотних активів (авансування власного оборотного капіталу) до 10
3. Здійснення соціального розвитку і заохочення трудового колективу 5
4. Виплата доходів (дивідендів) власникам підприємства 30
- погашення довгострокових кредитів;
- придбання кредитних зобов'язань, акцій інших підприємств;
- фінансування заходів з модернізації і реконструкції основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва;
- фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво.
РШШЕННЯ
1. Розрахунок показників розділу фінансового плану "Джерела формування та надходження коштів"
Таблиця 13
1.1 Визначення виручки і собівартості продукції.
Назва (шифр) товарного продукту Обсяг виробництва, т Ціна за одиницю товарної продукції, грн. Виручка від реалізації продукції, грн. Виробнича собівартість одиниці товарної продукції, грн. Загальна собівартість, грн.
П2 3200 * 150 = 480000,00 113,00 361600,00
П9 4000 * 200 = 800000,00 150,12 600480,00
П21 5400 * 150 = 810000,00 110,32 595728,00
П22 5700 * 275 = 1567500,00 261,05 1487985,00
П23 6000 * 160 = 960000,00 125,10 750600,00
П24 6400 * 180 = 1152000,00 143,64 919296,00
П25 6800 * 200 = 1360000,00 149,06 1013608,00
Всього 7129500,00 Всього 5729297,00
Таблиця 14
1.2 Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва.
Назва (шифр) товарного продукту Залишок товарів на 1.01 Валові витрати на придбання товарів Знижки отримані Повернення та уцінка придбаних товарів Транспортні витрати на доставку Залишок товарів на 31.12
% 2,0 10 0,15 0,10 0,20 1,9
П2 9 600,00 грн. 48 000,00 грн. 720,00 грн. 480,00 грн. 960,00 грн. 9 120,00 грн.
П9 16 000,00 грн. 80 000,00 грн. 1 200,00 грн. 800,00 грн. 1 600,00 грн. 15 200,00 грн.
П21 16 200,00 грн. 81 000,00 грн. 1 215,00 грн. 810,00 грн. 1 620,00 грн. 15 390,00 грн.
П22 31 350,00 грн. 156 750,00 грн. 2 351,25 грн. 1 567,50 грн. 3 135,00 грн. 29 782,50 грн.
П23 19 200,00 грн. 96 000,00 грн. 1 440,00 грн. 960,00 грн. 1 920,00 грн. 18 240,00 грн.
П24 23 040,00 грн. 115 200,00 грн. 1 728,00 грн. 1 152,00 грн. 2 304,00 грн. 21 888,00 грн.
П25 27 200,00 грн. 136 000,00 грн. 2 040,00 грн. 1 360,00 грн. 2 720,00 грн. 25 840,00 грн.
1.3 Дохід (виручка) від реалізації продукції основного виробництва в плановому році:
Р = Зп +Т - Зк
П2 = 9600,00 + 480000,00 - 9120,00 = 480 480,00 грн.
П9 = 16000,00 + 800000,00 - 15200,00 = 800 800,00 грн.
П21 = 16200,00 + 810000,00 - 15390,00 = 810 810,00 грн.
П22 = 31350,00 + 1567500,00 - 29782,50 = 1 569 067,50 грн.
П23 = 19200,00 + 960000,00 - 18240,00 = 960 960,00 грн.
П24 = 23040,00 + 1152000,00 - 21888,00 = 1 153 152,00 грн.
П25 = 27200,00 + 1360000,00 - 25840,00 = 1 361 360,00 грн.
Всього 7 136 629,50 грн.
Сума ПДВ = 7 136 629,50 грн. = 120% 7136630 * 20% / 120% = 1 189 438,25 грн.
X = 20%
Таблиця 15
1.4 Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації.
Назва товарного продукту Залишок товарів на 1.01 Валові витрати на придбання товарів Знижки отримані Повернення та уцінка придбаних товарів Транспортні витрати на доставку Залишок товарів на 31.12
% 2,0 10 0,15 0,10 0,20 1,9
Всього 142 590,00 грн. 712 950,00 грн. 10 694,25 грн. 7 129,50 грн. 14 259,00 грн. 135 460,50 грн.
Собівартість продукції торговельної діяльності: 712950 - 10694,25 - 7129,5 + 14259 = 709 385,30 грн.
Загальна собівартість продукції: 5729297 + 709385,3 = 6 438 682,00 грн.
1.5 Дохід (виручка) від реалізації продукції торговельної діяльності в плановому році:
Р = Зп +Т - Зк = 142590 + 712950 - 135460,5 = 720 079,50 грн.
Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції основного виробництва і торговельної діяльності в плановому році становить: 720079,5 + 7136630 = 7 856 709,00 грн.
Загальна сума ПДВ = 7856709 * 1/6 = 1 309 451,5 грн.
1.6 Товарні продукти підприємства П9, П24 обкладаються акцизним збором.
Ставка АЗ становить :
П9 = 12 Євро/1000кг П24= 20 Євро/1000кг Обмінний курс 6,2 Грн./1Євро
П9 = 12 * 4000 = 48000 Євро = 297 600 грн.
П24 = 40 *6400 = 256000 Євро = 1 587 200 грн.
Всього:1 884 800 грн.
Таблиця 16
1.7 Розподіл обсягу виробництва і реалізації продукції за кварталами планового року, %
Назва (шифр) товарного продукту Обсяг виробництва, т Обсяг реалізації, грн.
І кв. II кв. III кв. IV кв. І кв. II кв. III кв. IV кв.
П2 672 736 832 960 100900,80 110510,40 124924,80 144144,00
П9 840 920 1040 1200 168168,00 184184,00 208208,00 240240,00
П21 1134 1242 1404 1620 170270,1, 186486,30 210810,60 243243,00
П22 1197 1311 1482 1710 329504,18 360885,50 407957,60 470720,30
П23 1260 1380 1560 1800 201801,60 221020,80 249849,60 288288,00
П24 1344 1472 1664 1920 242161,92 265225,00 299819,50 345945,60
П25 1428 1564 1768 2040 285885,60 313112,80 353953,60 408408,00
В 1-4-му кварталах передбачається такий обсяг виробництва відповідно : 1кв-21%, 2кв-23%, Зкв-26%,4-кв-30%
Визначаємо обсяг виробництва в 1-му кварталі,

 
 

Цікаве

Загрузка...