WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

цінності, умови постачання й використання яких характеризуються такими даними, необхідними для розрахунку нормативу оборотних коштів (табл. 7 - 8).
Таблиця 7
Показники, що характеризують умови постачання і використання сировини.
№ п/п Показник Значення показника
1 2 3
1 Кількість поставок у звітному році:
сировини "А" 20
сировини "Б" 30
сировини "В" 30
2 Страховий запас, % поточного запасу 50
3 Час на підготовку до виробництва, днів:
сировини "А" 0
сировини "Б" 5
сировини"В" 10
4 Час пробігу від постачальника до споживача, днів:
сировини "А" 10
сировини "Б" 5
сировини "В" 3
5 Час, необхідний для підготовки й відправки документів постачальника, обробки і оплати їх споживачем, днів:
сировини "А" 7
сировини "Б" 6
сировини "В" 3
6 Норми часу на приймання, розвантаження, складування, днів:
сировини "А" 1
сировини "Б" 2
сировини "В" 1
Таблиця 8
Норми і умови для розрахунку нормативів інших елементів власних оборотних коштів та джерел їх приросту.
№ п/п Показник Значення показника
1 Інші сировина та матеріали, дні 35
2 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, дні 58
3 Паливо, дні 26
4 Запасні частини, %* 11
5 Тара й тарні матеріали, тис. грн.* 10
6 Незавершене виробництво, дні** 14
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн.** 4.8
8 Готові вироби, дні 7
9 Стійкі пасиви на початок планового року, тис. грн. 100
10 Стійкі пасиви на кінець планового року, тис. грн. 194
11 Надходження малоцінного інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва, тис. грн. 32
12 Короткострокові кредити банків,*** тис. грн. 120
* Збільшення на кінець року.
** Добуток середньої тривалості виробничого циклу на коефіцієнт зростання витрат на виробництво продукції.
*** Кредит строком на 1 рік під 14 % річних.
3. Доходи і витрати підприємства, формування фінансових результатів
3.1. Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства характеризується даними, наведеними в табл. 9
Таблиця 9
Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства за елементами витрат, %
№ п/п Елемент витрат Значення показника
1. Матеріальні витрати 61,0
2. Витрати на оплату праці 13,5
3. Відрахування на соціальні заходи 5,3
4. Амортизація 9,1
5. Інші операційні витрати, всього 11,1
6. В тому числі на:
- послуги підрядних організацій з ремонту основних засобів 4,2
- послуги підрядних організацій з утримання основних засобів 2,1
- втрати з охорони праці та техніки безпеки 0.5
- інші операційні витрати 4.2
7. Всього 100
3.2. Товарні продукти підприємства П9, П24 є підакцизними. Ставка акцизного збору для цих видів продукції становить відповідно 55 % з суми обороту; 12 і 20євро за 1000 кг. ( 80 і 133 грн. за 1000 кг.)
3.3. У плановому році підприємство має здійснити:
- витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу на суму 250000 гри.;
- відрахування на соціальні заходи щодо цього персоналу за чинними нормативами;
- амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення;
- оплату послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення у розмірі 40 - 45 % від суми амортизації цих засобів;
- оплату комунальних послуг, охорони у розмірі 2,0 - 2,5 % від загальної суми за кошторисом адміністративних витрат;
- витрати з охорони праці та техніки безпеки у розмірі 3,0 - 5,0 % від суми оплати праці адміністративно-управлінського апарату;
- сплату податків, зборів, інших адміністративних витрат у розмірі 5 - 8 % від загальної суми за кошторисом адміністративних витрат;
- оплату праці працівників, зайнятих збутом продукції, на суму 82800 грн.;
- відрахування на соціальні заходи щодо працівників, зайнятих збутом продукції, за чинними нормативами;
- амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів;
- оплату послуг підрядних організацій з ремонту й утримання основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів (50 - 60 % від суми амортизаційних відрахувань);
- витрати на охорону праці та техніку безпеки в підрозділах служби збуту (10 % від суми оплати праці працівників, зайнятих збутом продукції);
- витрати на дослідження та розробки - 14500 грн.;
- собівартість реалізованої іноземної валюти - 23280 грн.;
- сумнівні (безнадійні) борги - 8300 грн.;
- втрати від знецінення запасів - 15400 грн.;
- визнані пені, штрафи, неустойки - 13750 грн.;
- витрати на утримання основних засобів, необоротних активів.
3.4. Під час здійснення операційної діяльності підприємство, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), планує одержати:
- дохід від реалізації іноземної валюти - 24000 грн.;
- дохід від операційної оренди активів - 17200 грн.;
- неустойки від партнерів за договорами - 15000 грн.;
- гранти та субсидії - 32400 грн.
3.5. Підприємство є одним із засновників підприємства М, його частка у статутному капіталі останнього становить: 35 % . Фінансовим планом підприємства М передбачено одержання 120000 грн. чистого прибутку.
3.6. У складі оборотних активів підприємства знаходяться депозитні сертифікати, дані про які наведено в табл. 10
3.7. 1 квітня планованого року підприємство планує придбати на вторинному ринку цінних паперів пакет корпоративних облігацій, випущених строком на 6 років з доходністю відповідно: 20 % річних. Номінальна вартість облігацій - 200000 грн.; вартість купівлі - 220000 грн.; вартість послуг брокера - 700 грн.
Таблиця 10
Дані про депозитні сертифікати, придбані підприємством.
Дані про сертифікати Значення показника
Сума, тис. грн. 100
Дохідність, % річних 18
Дата придбання у звітному році 31,10
Сертифікати, випущені на термін, місяців 6
3.8. У планованому році підприємство планує реалізувати основні засоби на суму (без ПДВ): 18 тис. грн. Залишкова вартість реалізованих основних засобів становить відповідно 17 тис. грн.
3.9. Підприємство планує отримати короткостроковий банківський кредит під 18 % річних на покриття приросту оборотних активів.
3.10. Для здійснення природоохоронних заходів у планованому році очікується надходження коштів у сумі 24000 грн. з Фонду охорони навколишнього природного середовища.
3.11. У звітному році підприємство здійснило внесок до статутного капіталу ТОВ "АВ": 25 %. Планований рік ТОВ

 
 

Цікаве

Загрузка...