WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

Планування та прогнозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Курсова робота

планування вимагає спеціальних навичок. Дана курсова робота присвячена розгляду основних задач і етапів складання фінансового плану підприємства.
1. ВИХІДНІ ДАНІ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
1. Торгівельна діяльність підприємства
В плановому році торгівельна діяльністьхарактеризується показниками, наведеними в табл. 2 (у відсотках до суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва).
3а наявними у підприємства угодами в планованому році передбачається ЗО % матеріалів і сировини, що надходитимуть від постачальників, оплачувати на умовах відстрочення платежу з оформленням заборгованості векселями. 25 % послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів підприємство отримуватиме на умовах відстрочення платежу без оформлення векселями.
Виробництво і реалізація продукції підприємства за кварталами планового року розподіляються так, як показано в табл. 3
Таблиця 1
Вихідні дані для визначення варіанта виробничої програми, виробничої собівартості та ціни за одиницю товарної продукції підприємства
Назва (шифр) товарного продукту Обсяг виробництва,
т Виробнича собівартість одиниці товарної продукції, грн. Ціна за одиницю товарної продукції, грн.
П2 3200 113,00 150,00
П9 4000 150,12 200,00
П21 5400 110,32 150,00
П22 5700 261,05 275,00
П23 6000 125,10 160.00
П24 6400 143,64 180,00
П25 6800 149,06 200,00
Таблиця 2
Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва
Показники Значення показника
Залишок товарів на 1.01 2,0
Валові витрати на придбання товарів 10
Знижки отримані 0,15
Повернення та уцінка придбаних товарів 0,10
Транспортні витрати на доставку товарів 0,20
Залишок товарів на 31.12 1,9
Таблиця 3
Розподіл обсягу виробництва і реалізації продукції за кварталами планованого року, %
Квартал Значення показника
I. 21
II. 23
III. 26
IV. 30
2. Відновлення і приріст активів підприємства
2.1. Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу продукції підприємства наведені в табл. 4
Таблиця 4
Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції, грн./т
Назва (шифр) товарного продукту
П2 П9 П21 П22 П23 П24 П25
47,91 91,20 151,90 91,20 40,34 51,97 57,88
2.2. Структура основних засобів підприємства:
- основні засоби виробничого призначення - 40 - 50 %;
- основні засоби загальновиробничого призначення - 10 - 15%;
- основні засоби загальногосподарського (адміністративного) призначення - 5 - 10 %;
- основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, - 15 - 20 %;
- інші основні засоби - 10 - 20 %.
2.3. Очікуваний строк корисного використання основних засобів:
- основні засоби виробничого призначення - 6 років;
- основні засоби загальновиробничого призначення - 10 років;
- основні засоби загальногосподарського (адміністративного) призначення - 8 років;
- основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, - 12 років;
- інші основні засоби - 11 років.
2.4. Ліквідаційна вартість основних засобів (у відсотках до первісної вартості):
- основні засоби виробничого призначення - 2 - 3 %;
- основні засоби загальновиробничого призначення - 1 - 2 %;
- основні засоби загальногосподарського (адміністративної о) призначення - 3 - 5 %;
- основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, - 5 - 6 %;
- інші основні засоби -3-4 %.
2.5. Основні засоби підприємства знаходяться в експлуатації (до початку планованого періоду) 3 роки.
2.6. Підприємством встановлені методи нарахування амортизації:
- для основних засобів виробничого призначення - кумулятивний;
- для основних засобів загальновиробничого призначення - прямолінійний;
- для основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення - прямолінійний;
- для основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції, - метод прискореного зменшення залишкової вартості;
- для інших основних засобів - метод зменшення залишкової вартості.
2.7. Для забезпечення зростання обсягу виробництва окремих видів продукції, що користуються підвищеним попитом, підприємство планує збільшити свої виробничі потужності за допомогою будівництва нового цеху основного виробництва і реконструкції діючих цехів допоміжного виробництва. Визначити 2-3 види товарного продукту з передбачених виробничою програмою на планований рік і встановити для них обсяг зростання виробництва (в межах 80-100 % від запланованої величини).
2.8. Технологічна структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів
підприємства наведена в табл. 5
Таблиця 5
Технологічна структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства, %
Елементи структури Значення показника, %
Капітальне будівництво (будівельно-монтажні роботи) 51.0
Придбання (виготовлення) основних засобів 34.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів 9.0
Придбання (створення) нематеріальних активів 6.0
2.9. Капітальне будівництво нового цеху основного виробництва підприємство планує виконувати господарським способом. При цьому у підприємства створюються внутрішні специфічні джерела фінансування капітальних інвестицій, які мобілізуються під час будівництва: мобілізація внутрішніх ресурсів, планові нагромадження; економія від зниження собівартості будівництва. Характеристика цих та інших джерел фінансування капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства в планованому році наведена в табл. 6
Таблиця 6
Дані для визначення джерел фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво в планованому році.
Показник Значення показника
Планові нагромадження, 10%1
Економія від зниження собівартості будівництва, 5%1
Оборотні активи у капітальному будівництві на початок планового періоду, 24%1
Планова потреба будови в оборотних коштах на кінець планованого періоду, 26%1
Наявність кредиторської заборгованості на початок планованого періоду, 10%1
Перехідна кредиторська заборгованість на кінець планованого періоду, 9%1
Амортизаційні відрахування, 65%2
1 У відсотках до собівартості будівельно-монтажних робіт.
2 У відсотках до суми річних амортизаційних відрахувань.
2.10. На модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва передбачається спрямувати 35 % суми річних амортизаційних відрахувань підприємства і 10 % чистого прибутку.
2.11. Для виготовлення продукції підприємство використовує сировину й матеріали, інші товарно-матеріальні

 
 

Цікаве

Загрузка...