WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові методи збільшення капіталу - Курсова робота

Фінансові методи збільшення капіталу - Курсова робота

коштів
---
0,6
0,637
+0,037
+6,2%
0,676
+0,039
+6,2%
Коефіцієнт мобільності оборотних коштів
---
0,012
0,006
-0,0006
-50%
0,007
+0,001
+1,2%
Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами їх формування
?0,6-0,8
1,402
0,888
-0,512
-36,7%
1,056
+0,168
+18,9%
Коефіцієнт майна виробничого призначення
?0,5
0,597
0,529
-0,068
-11,4%
0,608
+0,079
+14,9%
Коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства
---
0,400
0,363
-0,037
-9,25%
0,324
-0,035
-10,74%
3. 3. Аналіз платоспроможності
Аналіз платоспроможності здійснюється шляхом співставлення наявності і надходження засобів з платежами першої необхідності. Платоспроможність вимірюється через коефіцієнт платоспроможності.
Коефіцієнт платоспроможності розраховується за формулою (11). За 1996, 1997, 1998 р.р. коефіцієнт платоспроможності дорівнює відповідно:
Кп96 = 167,1 / 185 = 0,903;
Кп97 = 142 / 187 = 0,759;
Кп98 = 248 / 229 = 1,083.
Як видно з розрахунків, у 1997 р. сталося зниження коефіцієнту платоспроможності на 15,95%. Як у 1996 р., так і у 1997 р. коефіцієнт платоспроможності менше одиниці, це свідчить про неможливість покривати короткострокові платежі тим, що є в наявності.
У 1998 р. коефіцієнт платоспроможності дорівнює 1,083, це означає, що ВП "Ременерго" є платоспроможним підприємством. Але платіжних коштів вистачає лише для покриття термінових платежів.
Тепер перейдемо до розгляду кредитоспроможності. Найважливішими показниками кредитоспроможності є абсолютна ліквідність, ліквідність та коефіцієнт покриття.
Абсолютна ліквідність розраховується за формулою (13).За 1996, 1997, 1998 р.р. абсолютна ліквідність дорівнює відповідно:
Кал96 = 5,9 / 185 = 0,032;
Кал97 = 3 / 187 = 0,016;
Кал98 = 4 / 229 = 0,018.
Цей коефіцієнт показує яку частку короткострокової заборгованості підприємство зможе покрити в найближчий час. По ВП "Ременерго" за всі роки, найбільш мобільної частини оборотних коштів (грошові кошти, довгострокові цінні папери) не вистачить для негайного покриття короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт ліквідності відображає прогнозовані платіжні можливості підприємства. при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Коефіцієнт ліквідності розраховується за формулою (14). За 1996, 1997, 1998 р.р. коефіцієнт ліквідності дорівнює відповідно:
Кл96 = 167,1 / 185 = 0,903;
Кл97 = 142 / 187 = 0,759;
Кл98 = 248 / 229 = 1,083.
Як бачимо у 1997 р. стан покриття дебіторської заборгованості дещо знизився, а у 1998 р. не лише стабілізувався (нормативне обмеження ?0,8), а відбулося підвищення значення показника коефіцієнту ліквідності.
Коефіцієнту ліквідності залежить від швидкості документообігу в банках країни, своєчасного оформлення банківських документів, термінів надання комерційного кредиту окремим покупцям, їх платоспроможності та інших причин.
Коефіцієнт покриття показує платіжні можливості підприємства, які оцінюються за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами, та при сприятливій реалізації готової продукції, а також продажу, у разі необхідності, інших елементів матеріальних оборотних коштів.
Коефіцієнт покриття розраховується за формулою (15). За 1996 р. коефіцієнт покриття дорівнює:
Кпок96 = 167,1 / 185 = 0,903;
Для 1997 та 1998 р.р. розрахунок проводиться аналогічно, результати занесено до таблиці №. 8.
Таблиця № 8. Аналіз показників фінансової стійкості ВП "Ременерго".
Показник 1996р. 1997р. Абсолютна
різниця Відносна
різниця 1998р. Абсолютна
різниця Відносна
різниця
Коефіцієнт покриття
2,756
2,909
+0,153
+5,6%
2,576
-0,333
-11,46%
Нормативне обмеження показника ? 2.
У 1997 р. спостерігалось підвищення та досить високі можливості ВП "Ременерго" покрити свої зобов'язання. Але значне перевищення оборотного капіталу над короткостроковими зобов'язаннями свідчить про те, що підприємство має більше фінансових ресурсів, ніж йому потрібно. А значить підприємство перетворить кошти в непотрібно поточні активи. Підприємству в цей час вигідно вкладати кошти в запаси товарно-матеріальних цінностей або надавати відстрочку платежу за продукцію покупцям.
У 1998 р. спостерігається стабілізація стану платоспроможності.
3.4. Аналіз використаннякапіталу
Для проведення аналізу використання капіталу необхідно визначити ефективність використання оборотних та основних коштів.
Ефективність використання оборотних коштів.
Для проведення аналізу використання оборотних коштів необхідно розрахувати оберненість оборотних коштів, коефіцієнт оберненості оборотних коштів, коефіцієнт завантаження, фондовіддачу та фондоємкість.
Оберненість оборотних коштів за 1996 р. розраховується за формулою (16).:
Z96 = 24,083 * 360 / 225,2 = 38,5 днів.
Оберненість оборотних коштів за 1997 та 1998 р.р. розраховується аналогічно, результати занесено до таблиці №9
Коефіцієнт оберненості коштів розраховується за формулою (17). КО для 1996 р.:
КО = 360 / 38,5 = 9,35 об.
Коефіцієнт оберненості за 1997 та 1998 р.р. розраховується аналогічно, розрахунки занесено до таблиці №9.
Коефіцієнт завантаження розраховується за формулою (19). Кз для 1996 р.:
Кз = 24,083 / 225,2 * 100 = 10,69 коп.;
Для Кз за 1997 та 1998 р.р. розраховується аналогічно розрахунки занесено до таблиці №9..
Таблиця № 9. Аналіз оберненості оборотних коштів ВП "Ременерго".
Показник 1996р. 1997р. Абсолютна
різниця Відносна
різниця 1998р. Абсолютна
різниця Відносна
різниця
Виручка, тис. грн.
225,2
494
+268,8
+119,4%
348
-146
-29,56%
Кількість днів
аналізую чого
періоду, днів
360
360
---
---
360
---
---
Денна виручка,
тис. грн.
0,626
1,372
+0,746
+119%
0,967
-0,405
-29,56%
Наявність власних
оборотних коштів,
тис. грн.
289
355
+66
+22,84%
322
-33
-9,3%
Середній залишок
оборот. коштів,
тис. грн.
24,083
29,583
+5,5
+22,84%
26,833
-2,75
-9,3%
Тривалість одного
обороту, днів
38,5
21,6
-16,9
-43,9%
27,8
+6,2
+27,8%
Коефіцієнт
оберненості коштів
9,35
16,67
+7,32
+78,3%
12,98
-3,69
-22,14%
Коефіцієнт
завантаження, коп.
10,69
5,99
-4,7
-43,97%
7,71
+1,72
+28,71%
За даними таблиці №9 оберненість оборотних коштів "Ременерго" за 1997 р. в порівнянні з 1996 р. зменшилось на 16,9 днів. це привело до збільшення коефіцієнта оберненості на 78,3%, і до зниження коефіцієнта завантаження на 4,7 коп. (з 10,69 до 5,99 коп.).
Зміна швидкості обертання оборотних коштів була досягнута результаті взаємодії двох факторів: збільшення виручки на 268,8 тис грн.. (з 225,4 до 492 тис. грн.) та збільшення середнього залишку оборотних коштів на 5,5 тис. грн. Вплив кожного з цих факторів на

 
 

Цікаве

Загрузка...