WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові методи збільшення капіталу - Курсова робота

Фінансові методи збільшення капіталу - Курсова робота

вирішенні названих питань є питання про джерела і гарантії погашення кредитів Його слід опрацювати законодавче за участю Фонду державного майна. Зокрема мається на увазі вирішення питання про надання в заставу під час видачі кредиту виробничих та інших громадських споруд підприємств, про механізм реалізації цієї застави. Як гарантії може бути розглянуто питання про надання в заставу контрольних пакетів акцій корпоратизованих підприємств. Гарантіями повернення кредитів щодо державних підприємств можуть бути і спеціально випущені казначейські зобов'язання (векселі) з наданням їм чинності вільно оборотних платіжних коштів.
6. З метою стимулювання надання комерційними банками кредитів на стабілізацію і розвиток виробництва було б доцільним вирішити такі питання:
- дозволити комерційним банкам видавати довгострокові кредити під розроблені стабілізаційні програми за рахунок скорочення на 50% обов'язкових резервів;
- встановити за кредитами, які видаються за рахунок пільги щодо резервів, процентну ставку на рівні 10% річних;
- звільнити від оподаткування доходи, одержані комерційними банками від надання довгострокових кредитів[16,стр.42].
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВП "РЕМЕНЕРГО"
В ВП "Ременерго" входить 2 структурних підрозділи, які знаходяться в Львівській і Черкаській областях.
Черкаський механічний цех і Гельмязівська дільниця виконують роботи по виготовленню засобів малої механізації, а Добротвірський цех займаються ремонтом обладнання на ДРЕС і електростанціях.
1998 рік підприємство завершило з такими показниками:
Таблиця № 4. Фінансові результати 1998 р.
Показники 0диниця виміру Фактично
Обсяг товарної продукції тис. грн. 267
Середньоспискова чисельність
всього
ППП
чол.
70
69
0бсяг реалізованої продукції тис. грн. 348
Собівартість реалізованої продукції тис. грн. 271
Прибуток від реалізації тис. грн. 19
Балансовий прибуток тис. грн. 31
Продуктивність праці грн. 4,97
Рентабельність витрат % 7,01
ТРУД
Заробітна плата виплачувались по тарифним ставкам, посадовим окладам і відрядним розцінкам згідно з галузевою тарифною угодою та "Положення пре оплату праці, та "Положення про преміювання". Середньоспискова чисельність всього персоналу за І998 рік - 70 чоловік.
У 1998 році на оплату праці використано 135283,2 грн. Середня заробітна плата по підприємству на 1-го працюючого - 159,79 грн. Середня заробітна плата 1-го працюючого ППП в 1998 році - І60,42 грн.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для виробництва засобів малої механізації і послуг стороннім організаціям, підприємство через службу матеріально-технічного забезпечення придбало металопрокат, інструменти, комплектуючі, спецодяг і др. матеріали безпосередньо по прямим зв'язкам з заводами-виготовлювачами і АО "Черкасголовпостач".
Підприємство має своє складське господарство, яке складається із матеріального складу, в кількості 1 площадки зовнішнього складування.
Стан складського господарства задовільний.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТУЖНОСТІ ТА СТАН УСТАТКУВАННЯ
Потужність підприємства характеризується наступними даними із наявності виробничих верстатів із них:
токарних верстатів 8 одиниць
фрезерних верстатів 7
строгальних верстатів 4
сверлільних верстатів 8
заточних верстатів 7
прес-ножиць 5
ножиць-гильотін 3
підйомно-транспортне 4
обладнання електрозварювальне 10
Устаткування має задовільний стан, відповідає умовам праці та техніки безпеки.
30% обладнання потребує необхідних вкладень для виконання поточних ремонтів. Середній вік устаткування складає 10-20 років.
3. 1. Аналіз доходності.
Один із основних фінансових показників плану та оцінки господарської діяльності підприємств є прибуток. Прибуток - показник, який найбільш чітко відображає ефективність виробництва, об'єм і якість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.
Прибуток - абсолютний показник дохідності. Відносний показник інтенсивності виробництва є рентабельність. Рентабельність відображає рівень дохідності відносно відповідної бази. Підприємство є рентабельним, якщо суми виручки від реалізації продукції досить не тільки для покриття витрат на виробництво та на реалізації, а й на утворення прибутку.
Аналіз дохідності господарського об'єкта проводиться порівнюючи звітний та передуючий звітному роки.
Аналіз доходності за 1996 та 1997 р.р. підприємства "Ременерго" приведений в таблиці №5. Дані таблиці №5 показують, в порівнянні з 1996р., в 1997 р. прибуток від реалізації збільшився на 3,1 тис грн. (з 43,6 тис. грн. до 46, 7 тис. грн.), або на 7,1 %.
Це сталося в результаті дії наступних факторів:
1. Збільшення обсягу виручки від реалізації на 268,8 тис. грн. (з 225,2 до 494 тис. грн.) - збільшило прибуток на 52,04 тис. грн.:
19,36% * 268,8 / 100% = 52,04 тис. грн.,
де 19,36 % - процентне відношення прибутку від реалізації до виручки у 1996 р.
2. Зростання рівня собівартості на 9,9 % (з 63,99% до 73,89%), що в свою чергу, відповідно зменшилосуму прибутку на 48,9 тис. грн.:
9,9% * 494000 / 100 = 48,9 тис. грн.
3. Збільшення рівня ПДВ на 0,01% ( з 16,65% до 16,66%), призвело до зменшення суми прибутку на 49 грн.
Всього по прибутку від реалізації продукції:
52,04 - 48,9 - 0,049 = 3,091 грн.
Різниця в 9 грн. з сумою 3100 грн. пояснюється округленням цифр при розрахунках.
Аналіз доходності за 1997 та 1998 р.р.
Прибуток від реалізації збільшився на 27,7 тис. грн. (з 46,7 тис. грн.. до 19 тис. грн..).
Це сталося в результаті дії наступних факторів:
1. Зменшення обсягу виручки від реалізації на 146 тис. грн. - зменшило прибуток на 13,797 тис. грн.:
9,45% * 146 / 100% = 13,797 тис. грн.,
де 9,45 % - процентне відношення прибутку від реалізації до виручки у 1996 р.
2. Зростання рівня собівартості на 3,98 % - зменшило суму прибутку на 13,85 тис. грн.:
3,98% * 348 / 100 = 13,85 тис. грн.
3. Збільшення рівня ПДВ на 0,01% призвело до зменшення суми прибутку на 34,8 грн.
Зменшення прибутку на 27,7 тис. грн. сталося внаслідок наступних дій:
13,797 + 13,85 + 0,034 = 27,6818 тис. грн.
Різниця в 19 грн. пояснюється округленням цифр при розрахунках.
Рентабельність показує скільки прибутку приходиться на 1 грн. реалізованої продукції.
Рентабельність розраховується за формулою (1):
Р96 = 43,6 / 144,1 * 100% = 30,26%;
Р97 = 46,7 / 365 * 100% = 12,79%;
Р98 = 19 / 271 * 100% = 7,01%;
Негативним результатом роботи є зниження рівня рентабельності в 1997 р. в порівнянні з 1996 р. на 17,47 % (з 30,26% до 12, 79%), і 1998 р. в порівнянні з 1997 р. на 5,78 % ( з 12,79% до 7,01%). Це означає, що підприємство "Ременерго" в 1997 р. отримало прибутку на кожну 1 грн. витрат на виробництво продукції на 17,47 грн. менше, ніж у 1996 р., і в 1998 р. - на 5,78 грн. менше, ніж у 1997 р.
Таким чином величина прибутку який могла отримати наша організація у 1997 р. склала 59,385 тис. грн.:
16,27 * 365000 / 100 = 59,385 тис. грн.,
а у 1998 р. - ця сума склала 15,908

 
 

Цікаве

Загрузка...