WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові методи збільшення капіталу - Курсова робота

Фінансові методи збільшення капіталу - Курсова робота

кредитоспроможності господарюючого суб'єкта є наявність дебіторської заборгованості, особливо невиправданої заборгованості, порушення зобов'язань продавця перед клієнтами, нагромадження надлишкових виробничих і товарних запасів, низька ефективність господарської діяльності, уповільнення оборотності оборотних коштів[9,стр.45].
1.6. Аналіз використання капіталу
Вкладення капіталу повинно бути ефективним. Під ефективністю використання капіталу розуміється величина прибутку на один карбованець вкладеного капіталу.
Йдеться про комплексне поняття, що включає в себе рух оборотних коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Тому аналіз використання капіталу проводиться по окремим його частинам, після цього робиться зведений аналіз.
1. Ефективність використання оборотних коштів характеризується передусім їхньою оберненістю. Під оберненістю засобів розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Час, протягом якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, складає період обороту оборотних коштів.
Оберненість оборотних коштів обчислюється тривалістю одного обороту в днях (оборотність оборотних коштів в днях) або кількістю обертів за звітний період (коефіцієнт оберненості). Тривалість одного обороту в днях являє собою відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за період, що аналізується:
, (16)
де Z - оберненість оборотних коштів, днів;
О - середній залишок оборотних коштів, грн.;
t - число днів періоду ,що аналізується (90, 360);
Т - виручка від реалізації продукції за період, що аналізується, грн.
Коефіцієнт оберненості засобів характеризує розмір обсягу виручки від реалізації в розрахунку на 1 грн. оборотних коштів. Він визначається як відношення суми виручки від реалізації продукції до середнього залишку оборотних коштів по формулі:
, (17)
де КО - коефіцієнт оберненості, звороту;
Т - виручка від реалізації продукції за що аналізується період, грн.;
О - середній залишок оборотних коштів, грн.;
Коефіцієнт оберненості засобів - це фондовіддача оборотних коштів. Збільшення його свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів. Коефіцієнт оберненості одночасно показує кількість обертів оборотних коштів за період, що аналізується, і може бути розрахований діленням кількості днів періоду, що аналізується на тривалість одного обороту в днях (оберненість в днях):
, (18)
де КО - коефіцієнт оберненості засобів, обертів;
t - кількість днів періоду, що аналізується (90, 360);
Z - оберненості оборотних коштів, днів.
Важливим показником ефективності використання оборотних коштів є також коефіцієнт завантаження засобів в обігу. Коефіцієнт завантаження засобів в обігу характеризує суму оборотних коштів, що авансуються на 1 грн. виручки від реалізації продукції. Іншими словами, він являє собою оборотну фондомісткість, тобто затрати оборотних коштів (в копійках) для одержання 1 грн. реалізованої продукції (робіт, послуг). Коефіцієнт завантаження засобів в звороті являє собою відношення середньої остачі оборотних коштів до суми виручки від реалізації продукції:
, (19)
Де КЗ - коефіцієнт завантаження засобів в обороті, коп.;
О - середній залишок оборотних коштів, грн.;
Т - виручка від реалізації продукції за період, що аналізується, грн.
100 - перевод гривень в копійки.
Коефіцієнт завантаження засобів в звороті (КЗ) - величина, зворотна коефіцієнту оборотності засобів (КО). Чим менший коефіцієнт завантаження засобів, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.
2. Ефективність використання основних фондів вимірюється показниками фондовіддачі і фондомісткості.
Фондовіддача основних фондів встановлюється відношенням обсягу виручка від реалізації продукції до середньої вартості основних фондів:
, (20)
де Ф - фондовіддача, грн.:
Т - обсяг виручки від реалізації продукції, грн.,
С - середньорічна вартість основних фондів, грн.
Зростання фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.
Фондомісткість продукції є величина, зворотна фондовіддачі. Вона характеризує затрати основних засобів (в копійках), що авансуються на один карбованець виручки від реалізації продукції:
, (21)
Де ФВ - фондомісткість продукції, коп.;
С - середньорічна вартість основних фондів, грн.;
Т - виручка від реалізації продукції, грн.,
100 - перевод гривень в копійки.
Зниження фондомісткості продукції свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.
Показник фондовіддачі тісно пов'язаний з продуктивністю праці і фондоозброєністю праці, що характеризується вартістю основних фондів, що приходяться на одного робітника.
Маємо:
; (22) ; (23)
; (24) ; (25)
; (26) ; (27)
де В - продуктивність праці, грн.;
R - чисельність робітників, чоловік;
ФВ - фондоозброєність праці, грн.;
Ф - фондовіддача основних фондів, грн.
Таким чином, основною умовою зростання фондовіддачі є перевищення темпів росту продуктивності праці над темпами росту фондоозброєності праці.
3. Ефективність використання нематеріальних активів вимірюється, як і використання основних фондів, показниками фондовіддачі і фондомісткості.
4. Ефективність використання капіталу в цілому наступна. Капітал в цілому являє собою суму оборотних коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Ефективність використання капіталу найкраще характеризується його рентабельністю. Рівень Рентабельності капіталу вимірюється відсотковим відношенням балансового прибутку до величини капіталу.
Рівень Рентабельності капіталу може бути висловлений наступною формулою, що характеризує його структуру:
, (28)
де Р - рівеньрентабельності капіталу, %;
П - балансовий прибуток, грн.;
Т - виручка, грн.;
КО - ккоефіцієнт оберненості засобів, обертів;
Ф - фондовіддача основних фондів, грн.;
ФН - фондовіддача нематеріальних активів, грн.
Дана формула показує, що рівень рентабельності капіталу знаходиться в прямій залежності від рівня балансового прибутку на 1 грн. виручки, коефіцієнта оборотності оборотних коштів, фондовіддачі основних фондів, фондовіддачі нематеріальних активів[1,стр.40].
2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
Відповідно до домовленості, досягнутої на нараді в Українській спілці промисловців і підприємців у грудні 1996 р., Асоціація українських банків проаналізувала матеріали статистичної звітності Міністерства статистики і Національного банку України, пов'язані зі станом власних оборотних коштів промислових підприємств, їх використанням, можливістю видачі підприємствам банківського кредиту на поповнення оборотних коштів та впливу цього фактору на оздоровлення фінансового стану, пожвавлення виробничої діяльності галузі. Експерти АУБ, з активною участю В. Мельника та І. Самойлової, дійшли висновків:
Станом на 01.07.96 р. у цілому по промисловості України власні й прирівняні до них кошти становили 163808 млн. грн. В основних фондах і нематеріальних активах було розміщено 149642 млн. грн., збитки становили 2290млн. грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...