WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості - Дипломна робота

Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості - Дипломна робота

поточного бюджетного року.
В разі необхідності внесення змін щодо доходів і видатків відповідних бюджетів державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад можуть в межах наданих їм законом прав вносити зміни. Внесення змін, уточнень та доповнень до бюджетів протягом бюджетного року здійснюється в порядку,передбаченому Законом для затвердження відповідних бюджетів.
Усі бюджети України, від Державного до сільського, є самостійними, а в сукупності складають зведений бюджет України. Звіт про його виконання робить Міністерство фінансів України на підставі звітів про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва і Севастополя.
Зведений звіт надсилається до Верховної Ради України.
Затвердження радами бюджетів всіх рівнів підлягають опублікуванню. Публікуються звіти про виконання бюджетів.
1.2. Суть і значення доходів бюджету
Державні доходи це грошові відносини з приводу розподілу вартості валового внутрішнього продукту, це частина внутрішнього валового продукту, що використовується державою для здійснення своїх функцій. Доходи формуються через податкові надходження від підприємств усіх форм власності та від населення. Вони об'єднуються у централізовані фінансові ресурси і зосереджуються у державному бюджеті.
Основним джерелом формування фінансових ресурсів є податки.
Суть податків криється насамперед у примусовому відчужувані державою частини знову утвореної вартості.
Перехід до нової економічної системи пов'язаний з тим, що держава має прибутково регулювати нові економічні відносини, а це потребує гнучкої податкової політики, яка дає змогу оптимально пов'язати інтереси держави з інтересами товаровиробників, рядових платників податків.
При переході до ринкової економіки повинні змінюватися як податкова система, так і методи обрахування й сплати податків. При цьому податкове законодавство розвинених країн має гнучкий механізм, що чітко реагує на зміни в економіці.
Набутий досвід показує, що проблема переходи до ринкової економіки вимагає комплексності нерозривності та взаємозв'язки при формуванні фінансів, державних доходів і податкової політики.
Ліберизація цін вплинула як на доходи, так і на витрати бюджету. Розрахунки показали неможливість збалансувати місцеві доходи і видатки без виділення субвенцій, субсидій і дотацій.
Необхідність формування податкової системи, яка базуватиметься на досвіді науки і практики нашої суворої дійсності. Податки не можуть бути інструментом швидкого й оперативного втручання у фінанси підприємств усіх форм власності та інших ринкових структур. Зміна податкового законодавства необхідна, але вона повинна спиратися на наукові й практичні дослідження і відповідати стратегічним цілям економічної політики в цілому удосконалення податкової політики повинно йти по трьох напрямках:
фінансовому, через формування доходу бюджету;
економічному, через вплив податкової політики на виробництві;
соціальному, через вплив податкової системи на доходи населення.
Досвід останніх років свідчить, що як фінансові, так і економічні і соціальні наслідки податкових реформ фактично не прогнозуються, а це є однією з причин напруженості в суспільстві.
Україна фактично перебуває в замкнутому економічному просторі держав СНД. Не просто складаються відносини із західними державами. Це потребує:
по-перше, погодження податкової політики;
по-друге, уникнення подвійного або й потрійного оподаткування одноіменних товарів;
по-трете, потрібне погодження податкових ставок по конкретних податках.
Недодержання цих положень може призвести до ще більшої напруги між державами СНД, або вирішувати питання про надання пільг по податках на товари, які будуть надходити до цих країн.
Вступ України у світову ринкову систему вимагає переходу на нормативну економіку, яка забезпечує справедливий розподіл благ: податки з одних, видатки з бюджету - іншим.
Держава в особі органів управління зобов'язана гостро реагувати на зміну економічної ситуації і коригувати податкову систему. Можна зрозуміти бажання в умовах дефіциту бюджету посилити фіскальну сторону податкової політики, але це загрожує важкими наслідками, оскільки без стимулювання розвитку виробництва та підприємництва, фіскальна функція податків починає переважати над стимулюючою, що зрештою призводить до зменшення надходжень до бюджету.
Доходи бюджетів утворюються за рахунок сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів і інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України. Вони поділяються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.
Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок:
податку на додану вартість;
акцизного збору;
податку на прибуток підприємств усіх форм власності і підпорядкування у розмірах, визначених Законом "Про Державний бюджет України" на наступний рік;
надходження від зовнішньо-економічної діяльності;
доходів від приватизацій державного майна та від його реалізації;
кредитної сплати за оренду майна, цільових майнових комплексів загальнодержавної власності;
внесків до Пенсійного фонду, фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення;
надходження від внутрішніх позик;
перевищення доходів над видатками національного банку України;
та інші доходи встановлені законодавством України.
В доходи республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів зараховується:
частина податків на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності цього рівня; частина прибуткового податку з громадян; відрахування дотацій і субвенцій з Державного бюджету України, плата за землю у зазначених відсотках відрахувань та інші надходження, встановлені законодавством.
У доходи районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів в порядку, на умовах і в межах, встановлених законами України, зараховуються:
податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності цього рівня;
прибутковий податок з громадян у межах, визначених радою народних депутатів вищого рівня;
плата за землю у розмірах, встановлених радою народних депутатів вищого рівня;
податок на нерухоме майно громадян;
місцеві податки і збори;
частина доходів від приватизації і державного майна, яка визначена радою народних депутатів вищого рівня;
надходження від оренди цільових майнових комплексів, що перебувають у комунальної власності цього рівня;
відрахування, дотації і субвенції з бюджету вищого рівня;
інші надходження.
Доходи районних у місті бюджетів не відрізняються від

 
 

Цікаве

Загрузка...