WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості - Дипломна робота

Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості - Дипломна робота

вони складають в бюджеті міста в 1995 р. - 7,24%, в 1996р. - 16,97%, в 1997р. - 13,02%.
Натомість левова частка доходів місцевого бюджету формується за рахунок відрахувань від загальнодержавних податків і зборів та дотацій із вищестоящих бюджетів.
Так, у 1996 р. відрахування від регулюючих доходів становили 53,81% у доходах бюджету по м. Сміла, в бюджеті на 1997 р. їх частка передбачена в розмірі 20,83%, крім того, сума дотації з держбюджету становить45,62% доходів бюджету по м. Сміла.
Рис.2.2
Динаміки питомої ваги дотацій отриманої з держбюджету за 1995-1997рр.
Це означає, що рівень дотації збільшується, що відбувається фінансування видатків, що не покриваються доходами: 1995 р. дотація складала 1387,8 тис. грн, 1997 р. - 10209 тис. грн.
В 1996 р. бюджет міста збалансовано без надання дотацій з центру.
Отже, зростання частки дотацій у доходах місцевого бюджету м. Сміла негативно впливає на бюджетний процес. Ростуть споживацькі настрої, придушується ініціатива щодо збільшення податкових надходжень.
Щобзабезпечити необхідний рівень соціально-економічного розвитку м. Сміла, доходи відносно вирівнюються за допомогою таких інструментів, як диференціація норм відрахувань від загальнодержавних регулюючих доходів та надання субсидій та субвенцій нижчестоящим бюджетам та перерахування коштів із бюджетів нижчих рівнів до вищестоящих бюджетів - із другого.
До 1997 року в Україні було чотири регулюючих загальнодержавних податків: податок на додану вартість, податок із прибутку підприємств і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом "Про Державний бюджет України " встановлювалися відрахування від даних податків до бюджетів областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Ставки відрахувань диференціювалися залежно від забезпеченості тієї чи іншої області фінансовими ресурсами. Як регулюючий використовувався в основному лише ПДВ, норми відрахувань від податку з прибутку, акцизного збору та прибуткового податку з доходів громадян практично не диференціювалися.
З прийняттям нового Закону "Про податок на добавлену вартість" питання фінансової забезпеченості міста стало ще проблематичнішим. За цим законом із 1997 року ПДВ стовідсотково зараховується до державного бюджету. Саме таким чином уряд розв'язав проблему розрахунків із відшкодування вхідного ПДВ щодо експортних операцій та вугілля, посилаючись на зарубіжний досвід. В деяких країнах ЄС, наприклад, у Франції та Великобританії, ПДВ повністю зараховується до центрального бюджету. Однак у розвинутих країнах частка ПДВ в державних доходах становить лише 10-18% (в Україні 34,9% у 1996 р.), (в Смілі - 33,67% у 1996 р.) натомість значну питому вагу мають надходження від інших податків, наприклад, від особистого прибуткового податку - 40% (в Україні - 12,8%) (в Смілі - 13,02%).
Як підтвердження вищесказаного, спостерігається тенденція до зменшення контингенту надходжень (тобто загальної суми регулюючих доходів, від яких здійснюється відрахування до місцевого бюджету).
Рис 2.3
Динаміка питомої ваги регулюючих доходів у загальній сумі надходжень по м. Сміла.
Відбулося не тільки відносне, а й абсолютне зниження надходжень податку на прибуток. Так, у 1995 р. по бюджету м. Сміла надійшло 2977 тис. грн податку з прибутку, в 1996 р. - 1904 тис. грн., 1997 р. - 36 тис грн. Основна причина - поглиблення економічної кризи зниження обсягів виробництва - 1995 р. - 27%, 1996 р. - 36%, 1997 р. - 42%, що супроводжується збільшенням кількості збиткових підприємств, падінням реальних доходів підприємств, особливостями податкової політики.
Таблиця 2.2
Структура дохідної частини місцевого бюджету по м. Сміла за 9-ть місяців 1997 та 9-ть місяців 1998 року (тис. грн.)
Вид податку 1997 1998
Факт. надходження за 9-ть місяців Питома вага в загальній сумі доходів Факт. надходження за 9-ть місяців Питома вага в загальній сумі доходів
Власні та закріплені доходи 2174 11,15 2642 1024
Місцеві под. та збори 414 2,12 419 1,62
Надходження коштів від приватизації майна 30 0,15 28 0,1
Податк на промисел 15 0,07 17 0,06
Лісовий дохід
Державне мито 117 0,6 135 0,52
Податок із власників транс. Засобів 132 0,67 128 0,5
Плата за землю 3,37 1,72 390 1,5
Збори та інші непод. доходи 10,15 5,2 1405 5,4
Плата за спец. викор. надр 11 0,05 10 0,03
Фонд охорони навк. середовища 23 1,18 20 0,07
1 2 3 4 5
Інші надходження 80 0,41 90 0,34
Рег. доходи 5996 30,75 7399 28,66
Под. із прибутку
1540 7,9 2240 8,68
Акцизний збір 30 0,15 33 0,12
Приб. податок з громадян 4426 22,7 5126 19,86
Кошти отримані. 11320 58,08 15772 61,1
Кошти отрим. за взаємн. розрах., позичками 2300 11,8 3563 13,8
Дотації з обл. бюджету 9020 46,28 12209 47,3
Усього доходів 19490 100 25813 100
Порівнявши дохідні частини в місцевому бюджеті за 9-ть місяців 1997 р. і 9-ть місяців 1998 р. можна сказати, що власні доходи в місцевому бюджеті м. Сміла становлять 11,15% за 9-ть місяців 1997 р. і 10,24% за 9-ть місяців 1998 р. питомої ваги в загальних доходах бюджету.
Розмір власних доходів зменшився на 0,91%.
Найвагоміші надходження власних та закріплених доходів складають плата за землю 1,72% за 9-ть місяців 1997 р. і 1,5% за 9-ть місяців 1998 р. При порівнянні їх розмір зменшився на 0,22%.
Місцеві податки і збори за 9-ть місяців 1997 р. складають 2,12% і 1,62% за 9-ть місяців 1998 р. Тут також видно спад надходжень податків до бюджету. Їх розмір зменшився на 0,5%.
Збори та інші неподаткові платежі, при порівнянні за відповідний період 1997 року і 1998 року збільшилися на 0,2% (1997 р. - 5,2%, 1998 р. - 5,4%)
Рис.2.4
Надходження власних та закріплених доходів до міського бюджету м. Сміла за 9-ть місяців 1997 р. і 9-ть місяців 1998 р.
Зменшення власних та закріплених доходів в місцевому бюджеті відбулося за рахунок зменшення: місцевих податків і зборів на 0,5%, надходжень коштів від приватизації на 0,05%, податку з власників транспортних засобів на 0,17%, плати за землю на 0,22%, фонду охорони навколишнього середовища на 1,11%; збільшення коштів по зборах та інших неподаткових надходженнях на 0,02%.
Аналіз регулюючих доходів показує, що відбулося зменшення питомої ваги на 2,09% в загальній сумі доходів (за 9-ть місяців 1997 р. - 30,75% і за 9-ть місяців 1998 р. - 28,66%). Це відбулося за рахунок зменшення надходжень по акцизному збору на 0,03% і прибуткового податку з громадян на 2,84% (див. таб. 2.2).
Аналіз отриманих коштів показує, що їх розмір і питома вага в загальних доходах бюджету мають вагоме місце 58,08% за 9-ть місяців 1997 р. і 61,10% за 9-ть місяців 1998 р. Це свідчить про те, що доходи бюджету не можуть забезпечити фінансування міста. Розмір дотації з обласного бюджету не можуть забезпечити фінансування

 
 

Цікаве

Загрузка...