WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості - Дипломна робота

Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості - Дипломна робота

пунктів у суспільних благах і послугах.
Існуюча система формування доходів місцевих бюджетів України має ряд серйозних недоліків:
практично щороку змінюються види податків, зарахованих до місцевих бюджетів;
відсутні єдині та досить стабільні нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів;
відсутні єдині правила ув'язки доходів місцевих бюджетів і регіональних податкових надходжень і формули міжрегіонального перерозподілу доходів.
Графік 1.1
Витрати місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення (у % до середніх по Україні) [35. c.34]
Графік 1.2
Частка регіонів у планових витратах місцевих бюджетів у 1992 і 1997 рр (%) [35. c.33]
1.5. Порядок складання розгляду і затвердження місцевого бюджету по м. Сміла та контролю за виконанням бюджету позабюджетних фондів.
Як приклад бюджетного процесу та контролю за державними видатками розглянемо на прикладі проходження бюджетного процесу по м.Сміла.
Міськдержадміністрація організовує складання проекту місцевого бюджету. Згідно з порядком і строками складання бюджету, Смілянський міськфінвідділ за участю інших органів виконавчої влади на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста і проекту фінансових планів підприємств і господарських організацій, планів доходів і кошторисів видатків бюджетних установ і нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених міськдержадміністрацією, складають проекти міського бюджету і подають їх на розгляд міськдержадміністрації до 25 грудня.
Проект міського бюджету попередньо розглядається постійною комісією міськдержадміністрації.
Міськдержадміністрація розглядає проект бюджету за доповіддю завідуючого міськфінвідділу, висновками і співдоповідями постійних комісій.
Після розгляду міськдержадміністрація затверджує міський бюджет - у загальній сумі доходів, з виділенням окремих доходних джерел, і в загальній сумі видатків, виділенням всіх асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, соціального захисту населення, на утримання органів державної влади та виконавчих органів, а також розмір оборотної касової готівки.
У разі, якщо міськдержадміністрація не затверджує бюджет до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, набирають чинності показники бюджету, поданого на затвердження в міськдержадміністрацію.
Рішення міськдержадміністрації про затвердження міського бюджету публікується для загального відома в газеті "Смілянський обрій".
Контроль за виконанням бюджету і використанням органами державної виконавчої влади та виконавчими органами міськдержадміністрації коштів позабюджетних фондів здійснює міськдержадміністрація, яка самостійно визначає організаційні форми такого контролю. Міськдержадміністрація здійснює контроль за станом надходжень доходів до бюджету, коштів позабюджетних фондів і правильністю використання підприємствами, установами і організаціями видалених бюджетом з відповідного бюджету асигнувань та позабюджетних коштів. За передбачені законодавством порушення посадові особи органів державної виконавчої влади несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Звіт про виконання міського бюджету складає фінансовий відділ по м. Сміла. Постійна комісія міськдержадміністрації розглядає звіт про виконання бюджету, готує висновки і подає їх міськдержадміністрації.
Звіт про виконання міського бюджету затверджується на сесії міськдержадміністрації.
Рішення сесії міськдержадміністрації щодо звіту про виконання міського бюджету публікується для загального відома.
2. Аналіз доходів і видатків місцевого бюджету по м. Сміла 1995-1998 рр.
2.1. Аналіз дохідної частини місцевого бюджету по м. Сміла за 1995 - 1998 рр.
Проаналізуємо дохідну частину в бюджеті по м. Сміла за 1997 р. Власні доходи бюджету м. Сміла складають 13,02 % усіх доходів бюджету міста. Найвагоміші надходження: від земельного податку - 2,4%, місцевих податків та зборів - 2,7% доходів бюджету, збори та інші неподаткові доходи - 5,42% (штрафи, фінансові санкції, реєстраційні й ліцензійні збори), податок з власників транспортних засобів - 0,77% доходів бюджету м. Сміла. Інші податки та збори, а також доходи від управління комунальною власністю не забезпечують будь-якого значного надходження до бюджету.
Власні доходи бюджету формуються в основному за рахунок невеликої частки загальнодержавних податків і зборів, які закріплені за відповідними бюджетами.
До бюджету міста надходить частка ресурсних податків (20% лісового доходу, 20% плати за воду, 70% надходжень фонду охорони навколишнього середовища), суми від перевищення розрахункового фонду споживання, та різні збори і не податкові доходи.
Таблиця 2.1.
Структура дохідної частини бюджету по м. Сміла за 1995-1997 рр
Вид податку 1995 1996 1997
Факт. надійшло Питома вага в заг. сумі доходів
Факт. надійшло Питома вага в заг. сумі доходів
Факт. надійшло Питома вага в заг. сумі доходів
Власні та закріплені доходи 1074,2 7,24 2481 16,97 2916 13,02
Місцеві податки та збори 355,5 2,4 637 4,36 614 2,74
Надходження дивідендів - - - - - -
Надходження коштів від приватизації майна 29,6 2,0 157 1,07 34 0,15
1 2 3 4 5 6 7
Податок на промисел 3,9 0,26 6 0,001 21,0 0,09
Лісовий дохід - - - - - -
Державне мито 33,9 2,29 113 0,9 157 0,7
Плата за воду 16,3 1,1 31 0,21 18 0,08
Податок із власників транспортних засобів 56,5 0,38 172 1,17 172 0,77
Надходження сум від перевищення розрахункового фонду споживання 0,7 0,004 16 0,1 - 0,00
Плата за землю 376,9 2,54 1003 6,9 537 2,4
Збори та інші неподаткові доходи 192,9 1,3 261 1,8 1215 5,42
Плата за спецвикористання надр
Фонд охорони навколишнього середовища 0,00 0,0 33 0,14
Інші надходження 8,0 0,05 65 0,44 115 0,51
Регулюючі доходи 10537,7 71,11 7866 5381 4662 20,83
ПДВ 6668,3 45,0 4922 33,67
Податок із прибутку 2977 20,09 19,04 13,02 36 0,16
Акцизний збір 41,3 0,28 23 0,16
Прибутковий податок із громадян 851,1 5,74 10,17 6,96 46,26 20,67
Кошти отримані 1856,9 12,53 4155 28,42 13016 58,16
Кошти, отримані за взаємними розрахунками, позички
469,1 3,16 4155 28,42 28,07 12,54
Дотації із державного бюджету 1387,8 9,37 10209 45,62
Усього доходів 14818,8 100 14619 100 22388 100
Рис 2.1
Динаміка обсягів і структура доходів в бюджеті м. Сміла 1995-1997рр
Таким чином, структура доходної частини бюджету м. Сміла підтверджує ту закономірність, згідно з якою в умовах низького рівня доходів юридичних і фізичних осіб, низького рівня податкової культури, недосконалості фіскального законодавства і роботи податкової служби забезпечити пріоритет власним і закріпленим доходам

 
 

Цікаве

Загрузка...