WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування місцевих бюджетів - Дипломна робота

Формування місцевих бюджетів - Дипломна робота

лісового доходу, 20% плати за воду, 70% надходжень фонду охорони навколишнього середовища), суми від перевищеннярозрахункового фонду споживання, та різні збори і не податкові доходи.
Закріплені за відповідними бюджетами невеликої частки загальнодержавних податків і зборів формують власні доходи бюджету.
Таблиця 2.1.
Структура дохідної частини бюджету по м. Тальне за 1996 1997 рр
Вид податку 1996 1997
Факт. надійшло Питома вага в заг. сумі доходів
Факт. надійшло Питома вага в заг. сумі доходів
1 2 3 4 5
Власні та закріплені доходи 2481 16,97 2916 13,02
Місцеві податки та збори 637 4,36 614 2,74
Надходження дивідендів - - - -
1 2 3 4 5
Надходження коштів від приватизації майна 157 1,07 34 0,15
Податок на промисел 6 0,001 21,0 0,09
Лісовий дохід - - - -
Державне мито 113 0,9 157 0,7
Плата за воду 31 0,21 18 0,08
Податок із власників транспортних засобів 172 1,17 172 0,77
Надходження сум від перевищення розрахункового фонду споживання 16 0,1 - 0,00
Плата за землю 1003 6,9 537 2,4
Збори та інші неподаткові доходи 261 1,8 1215 5,42
Фонд охорони навколишнього середовища 0,0 33 0,14
Інші надходження 65 0,44 115 0,51
Регулюючі доходи 7866 53,81 4662 20,83
ПДВ 4922 33,67
Податок із прибутку 19,04 13,02 36 0,16
Акцизний збір 23 0,16
Прибутковий податок із громадян 10,17 6,96 46,26 20,67
Кошти отримані 4155 28,42 13016 18,54
Кошти, отримані за взаємними розрахунками, позички 4155 28,42 28,07 12,54
Дотації із державного бюджету 10209 45,62
Усього доходів 14619 100 22388 100
Рис 2.1
Динаміка обсягів і структура доходів в бюджеті м. Тальне 1996 1997рр
Таким чином, структура доходної частини бюджету м. Тальне підтверджує ту закономірність, згідно з якою в умовах низького рівня доходів юридичних і фізичних осіб, низького рівня податкової культури, недосконалості фіскального законодавства і роботи податкової служби забезпечити пріоритет власним і закріпленим доходам вони складають в бюджеті міста в 1996р. - 16,97%, в 1997р. - 14,05%.
Більша частка доходів місцевого бюджету формується за рахунок відрахувань від загальнодержавних податків і зборів та дотацій із вищестоящих бюджетів.
Так, у 1996 р. відрахування від регулюючих доходів становили 53,81% у доходах бюджету по м. Тальне, в бюджеті на 1997 р. їх частка передбачена в розмірі 20,83%, крім того, сума дотації з держбюджету становить45,62% доходів бюджету по м. Тальне.
Рис.2.2
Динаміка питомої ваги дотацій отриманої з держбюджету за 1996-1997рр.
Це означає, що рівень дотації збільшується, що відбувається фінансування видатків, що не покриваються доходами: 1997 р. дотація складала 10209 тис. грн.
Отже, зростання частки дотацій у доходах місцевого бюджету м. Тальне негативно впливає на бюджетний процес. Ростуть споживацькі настрої, придушується ініціатива щодо збільшення податкових надходжень.
Щоб забезпечити необхідний рівень соціально-економічного розвитку м. Тальне, доходи відносно вирівнюються за допомогою таких інструментів, як диференціація норм відрахувань від загальнодержавних регулюючих доходів та надання субсидій та субвенцій нижчестоящим бюджетам та перерахування коштів із бюджетів нижчих рівнів до вищестоящих бюджетів - із другого.
До 1997 року в Україні було чотири регулюючих загальнодержавних податків: податок на додану вартість, податок із прибутку підприємств і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом "Про Державний бюджет України " встановлювалися відрахування від даних податків до бюджетів областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Ставки відрахувань диференціювалися залежно від забезпеченості тієї чи іншої області фінансовими ресурсами. Як регулюючий використовувався в основному лише ПДВ, норми відрахувань від податку з прибутку, акцизного збору та прибуткового податку з доходів громадян практично не диференціювалися.
З прийняттям нового Закону "Про податок на добавлену вартість" питання фінансової забезпеченості міста стало ще проблематичнішим. За цим законом із 1997 року ПДВ стовідсотково зараховується до державного бюджету. Саме таким чином уряд розв'язав проблему розрахунків із відшкодування вхідного ПДВ щодо експортних операцій та вугілля, посилаючись на зарубіжний досвід. В деяких країнах ЄС, наприклад, у Франції та Великобританії, ПДВ повністю зараховується до центрального бюджету. Однак у розвинутих країнах частка ПДВ в державних доходах становить лише 10-18% (в Україні 34,9% у 1996 р.), (в Тальному - 33,67% у 1996 р.) натомість значну питому вагу мають надходження від інших податків, наприклад, від особистого прибуткового податку - 40% (в Україні - 12,8%) (в Тальному - 13,02%).
Як підтвердження вищесказаного, спостерігається тенденція до зменшення контингенту надходжень (тобто загальної суми регулюючих доходів, від яких здійснюється відрахування до місцевого бюджету).
Рис 2.3
Динаміка регулюючих доходів у загальній сумі надходжень по м. Тальне.
Відбулося не тільки відносне, а й абсолютне зниження надходжень податку на прибуток. Так, у 1996 р. по бюджету м. Тальне надійшло 1904тис. грн податку з прибутку, 1997 р. - 36 тис грн. Основна причина - поглиблення економічної кризи зниження обсягів виробництва 1996 р. - 36%, 1997 р. - 42%, що супроводжується збільшенням кількості збиткових підприємств, падінням реальних доходів підприємств, особливостями податкової політики.
Таблиця 2.2
Структура дохідної частини місцевого бюджету по м. Тальне за 1996-1997 року (тис. грн.)
Вид податку 1996 1997
Факт. надходження Питома вага в загальній сумі доходів Факт. надходження Питома вага в загальній сумі доходів
Власні та закріплені доходи 2642 10,24 2174 11,15
Місцеві податки. та збори 419 1.62 414 2,12
Надходження коштів від приватизації майна 28 0,1 30 0,15
Податок на промисел
17 0,06 15 0,07
Державне мито 117 0,6 135 0,52
Податок із власників транспортних засобів
132 0,67 128 0,5
Плата за землю 3,37 1,72 390 1,5
Збори та інші непод. доходи 10,15 5,2 1405 5,4
Плата за спец. використання надр 10 0,03 11 0,05
Фонд охорони навк. середовища
23 1,18 20 0,07
Інші надходження
80 0,41 90 0,34
Рег. доходи 5996 30,75 7399 28,66
Под. із прибутку
1540 7,9 2240 8,68
Акцизний збір 30 0,15 33 0,12
1 2 3 4 5
Прибуток податок з громадян 4426 22,7 5126 19,86
Кошти отримані.
11320 58,08 15772 61,1
Кошти отримані за взаєморозрахунки, позичками
2300 11,8 3563 13,8
Дотації з обл. бюджету 9020 46,28 12209 47,3
Усього доходів
19490 100 25813 100
Порівнявши дохідні частини в місцевому бюджеті за 1996 р. та 1997 р. можна сказати, що власні доходи в місцевому бюджеті м. Тальне становлять 11,15% за 1996 р. і 10,24 за 1997 р. питомої ваги в загальних доходах бюджету.
Рис 2.4
Надходження власних та

 
 

Цікаве

Загрузка...