WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування місцевих бюджетів - Дипломна робота

Формування місцевих бюджетів - Дипломна робота

відділу субсидій 5 штатних одиниць.
Таблиця 2.15
Виконання видаткової частини місцевого бюджету м. Тальне за1996-1997р. (тис. грн)
1996 1997
Факт. профінансовано % виконання Факт. профінансовано % виконання
Видатки по місцевому бюджету м. Тальне 14572 65,7 22124 114,5
Рис.2.12
Питомої ваги по виконанню видаткової частини місцевого бюджету м. Тальне за 1996-1997р. (тис. грн)
Видатки місцевого бюджету м. Тальне з 1996 р. в 1997 році вони збільшилися на 48,8%.
Витрати на народне господарство скоротилися на 2,08%. Це пояснюється недостатністю коштів у бюджеті для фінансування народного господарства, профінансовано лише 28,8% дійсної потреби.
Витрати на соціально-культурну сферу зменшилися на 17,25% питомої ваги загальних витрат бюджету. Це пояснюється тим, що відбулось скорочення закладів культури, профінансовані кошти задовольняють дійсну потребу на 19,5%.
Проаналізуємо стан основних показників фінансування народного господарства по місцевому бюджету м. Тальне за 1996-1997 рр. (див. табл.2.3)
Таблиця 2.16
Видатки на народне господарство по місцевому бюджету м. Тальне/ 1996 (млн. крб)
План Уточн. план Виконано факт. Питома вага в загальній сумі видатків
Інші заходи по сільському господарстві
5500
Поліграфічна промисловість 165 0,08
Будівництво, ремонт, утримання автомобільних шляхів
860 860
Побутове обслуговування населення 325 0,16
Житлово-комунальне господарство 82640 92450 184535 95
Житлово-експлуатаційне господарство 6300 6300 9723 5
1 2 3 4 5
Теплові мережі 13560 0,6
Комбінати комунальних підприємств 10946 5,6
Капітальні вкладення 15000 24000 32370 0,16
Благоустрій міста 20840 20840 45044 23,2
Всього на фінансування народного господарства
83800 93610 194038 207,3
Всього видатків по бюджету м. Тальне 804092 814707 147022 13,2
Видатки на фінансування народного господарства виконано на 207,3%. Перефінансування допущено в зв'язку з збільшенням заробітної плати, тарифів і цін на комунальні послуги. Видатки на фінансування народного господарства складають 13,2% в загальному обсязі видатків бюджету м. Тальне.
Всього недофінансовано народне господарство - 621 тис. грн. Видатки на фінансування народного господарства в м. Тальне складають 10,85% в загальному обсязі видатків бюджету.
Таблиця 2.17
Видатки бюджету на фінансування народного господарства за 1997 рік по м. Тальне (тис. грн.)
План Уточн. план Факт Відхилення Питома вага
Дирекція кіно 23 23 22 100
Житлово-експлуатаційне господарство 237 55 55 100
Благоустрій міста 200 979 979 100
1 2 3 4 5 6
Капітальні вкладення в т. числі 294 206 206 100
Житлове будівництво 50 59 59 100
Комунальне будівництво 244 147 147 100
Всього на фінансування народного господарства
784 1312 1312 0,100
Всього видатків по бюджету м. Тальне 19238 19328 22124 +2796 5,9
Видатки на фінансування народного господарства проведено в повному обсязі, згідно затвердженого плану. Вони складають 5,9% від загальних видатків м. Тальне.
Таблиця 2.18
Питома вага видатків на фінансування народного господарства в загальній сумі видатків (тис. грн)
1996 1997
Факт. профінансовано Питома вага в заг. сумі видатків Факт. профінансовано Питома вага в заг. сумі видатків
Народне господарство 1582 10,85 1312 5,9
Всього видатків 14572 100 22124 100
Рис.2.13
Динаміка видатків на фінансування народного господарства в загальній сумі видатків по м. Тальне
Ми бачимо спад фінансування видатків на народне господарство, в порівнянні з 1996 р. видатки зменшилися в 1997 р. на - 5%. Основна причина відсутність коштів в бюджеті м. Тальне.
3. Шляхи вдосконалення надходжень до місцевого бюджету м. Тальне
Законом "Про бюджетну систему України " передбачається регулювання доходів бюджетів з урахуванням економічного, соціального, природного й економічного стану відповідних територій. Проте невідомо за якими критеріями визначається стан цих територій. Тому практика регулювання залишається старою: визначається сума видатків, що не покриваються власними доходами регіонів, на дану величину обраховуються відрахування від загальнодержавних податків і зборів та дотацій з великим впливом суб'єктивного фактору. Така система не створює стимулів для регіонів щодо збільшення надходжень до бюджетів. Норми відрахування від регулюючих доходів постійно змінюється, що унеможливлює прогнозування доходів регіонів на перспективу.
З прийняттям нового Закону "Про податок на додану вартість" питання фінансової забезпеченості регіонів стало ще проблематичнішим. За цим законом з 1997р. ПДВ стовідсотково зараховується до державного бюджету. Саме таким чином уряд розв'язав проблему розрахунків із відшкодування вхідного ПДВ щодо експортних операцій та вугілля, посилаючись на зарубіжний досвід.
До 1997 року в Україні було такі регулюючі загальнодержавних податки: ПДВ, податок із прибутку підприємств і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян Законом "Про Державний бюджет України" встановлювалися відрахування від даних податків до бюджетів областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Ставки відрахувань диференціювалися залежно від забезпеченості тієї чи іншої області фінансовими ресурсами. Причому, як регулюючий використовувався в основному лише ПДВ, норми відрахувань від податку з прибутку, акцизного збору та прибуткового податку з доходів громадян практично не диференціювалися.
В деяких країнах ЄС, наприклад, у Франції та Великобританії, ПДВ повністю зараховується до центрального бюджету. Однак у розвинутих країнах частка ПДВ в державних доходах становить лише 10-18% (в Україні - 34,9% у 1996р., по м. Тальне - 33,67% у 1996р.), значну питому вагу мають надходження від інших податків, наприклад, від прибуткового податку до 40% (в Україниі - лише 12,8%, по м. Тальне - 13,02%) .
Закріплення ПДВ за державним бюджетом позначилось негативно на формуванні дохідної частини місцевого бюджету. І хоч Законом України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" бюджетам областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей передано 100% податку з прибутку як це встановлено Законом "Про бюджетну систему України", 100% плати за землю (замість - 70%), 100% плати за придбання торгового патенту, 100% прибуткового податку з громадян та 50% акцизного збору, крім збору із ввезених на територію України підакцизних товарів (замість частини в розмірі 50% та 20% відповідно, які діяли в 1996р.) це не вирішило питання забезпеченості фінансовими ресурсами адміністративно-територіальних утворень. Таким чином, за умови стовідсоткового зарахування ПДВ до державного бюджету надалі слід очікувати подальшої централізації бюджетних коштів.
Таблиця 3.1
Динаміка норм відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до

 
 

Цікаве

Загрузка...