WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Видатки державного бюджету - Курсова робота

Видатки державного бюджету - Курсова робота

порівняно з січнем - червнем минулого року відбувається за такими статтями
- охорона здоров'я - на 2,66 відсоткових пункти,
- освіта - на 1,75 відсоткових пункти,
- державне управління - на 1,27 відсоткових пункти
Найвищий рівень виконання видаткової частини за місцевими бюджетами має місце у м Києві - 115,3%, Запорізькій області - 76,8, Київській - 68,7, Одеській - 65,4, Автономній Республіці Крим - 64, Львівській - 63,3, Сумській - 63, Харківській області - 62,2%
Найнижчий рівень виконання видаткової частини за місцевими бюджетами має місце у Тернопільській області - 44,1%, Луганській - 45,1, Чернівецькій - 45,8, Хмельницькій - 46,2, Рівненській області - 46,3%
Найнижчий рівень виконання соціальних видатків має місце у таких областях
- у галузі освіти Херсонська область - 37,3% річного розрахункового показника, Хмельницька - 38,9%, Тернопільська - 42,3% відповідно
- охорони здоров'я Хмельницька - 36,4% розрахункового річного показника, Запорізька та Черкаська області - по 36,5%, Тернопільська - 40%
- соціального захисту та соціального забезпечення Івано-Франківська область - 17,7% річного розрахункового показника. Рівненська та Луганська - по 21,7%, Тернопільська область - 21,8%
2.4. Дефіцит бюджету
За січень - червень поточного року профіцит державного бюджету становив 509,2 млн. грн., за січень - червень минулого року дефіцит державного бюджету становив 450,1 млн. грн.
Якщо за січень - червень 1999 року дефіцит державного бюджету становив 0,81% ВВП при річному плані дефіциту 1 відсоток ВВП, то за січень - червень поточного року має місце профіцит державного бюджету, який становить 0,71% ВВП при бездефіцитному бюджеті на 2000 рік.
За січень - червень поточного року профіцит зведеного бюджету становив 670,4 млн. грн., за січень - червень минулого року дефіцит зведеного бюджету становив 504,7 млн. грн.
2.5. Державний борг
На 01.06.2000 року сума державного боргу України становила 80488 млн. грн. З них державний внутрішній борг становив 23099,9 млн. грн., або 28,7%, державний зовнішній борг - 57388,2 млн. грн. (10599,2 млн. доларів США), або 71,3%.
У структурі державного внутрішнього боргу заборгованість перед юридичними особами становить 12528,9 млн. грн., або 54,24% у загальній сумі державного внутрішнього боргу, заборгованість перед банківськими установами становить 10570 млн. грн., або 45,76% відповідно. Інша внутрішня заборгованість становить 954,7 млн. грн., або лише 0,004% у загальній сумі державного внутрішнього боргу.
Видатки на обслуговування державного боргу за січень - червень поточного року становили 2176,6 млн. грн., або 36,5% річного плану, в тому числі видатки на обслуговування внутрішнього державного боргу становили 287,6 млн. грн., або 15,5% річного плану, а видатки на обслуговування зовнішнього державного боргу - 1889 млн. грн., або 46%. За січень - червень 1999 року видатки на обслуговування державного боргу становили 1571,1 млн. грн., або 44,3% річного плану, в тому числі видатки на обслуговування внутрішнього державного боргу становили 416,6 млн. грн., або 44,3% річного плану, а видатки на обслуговування зовнішнього державного боргу - 1154,6 млн. грн., або 57,5% відповідно статтею 18 цього Закону. Такі рішення Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх прийняття.
Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають з визначених у частинах першій та другій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних з поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій протягом дії кредитної угоди.
Стаття 23. Державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти) покриття ризиків нерезидентів, пов'язаних з кредитуванням суб'єктів підприємницької діяльності України, можуть надаватися виключно під зустрічні безвідкличні та безумовні гарантії банків України, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України. Зазначені зустрічні гарантії мають видаватися на повну суму виданих державних гарантій, загальний обсяг яких у 2000 році не може перевищувати 600 млн. гривень.
Суб'єкти підприємницької діяльності України позичальники іноземних кредитів, щодо яких надані державні гарантії (поручительства, векселі, інші гарантійні інструменти), сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Міністерством фінансів України.
ІІІ. Аналіз видаткової частини державного бюджету України
3.1. Законодавчі нормативні акти щодо видаткової частини державного бюджету України
Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2000 рік згідно з додатком № 2 до цього Закону.
Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2000 рік у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України.
Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.
Дозволити Міністерству фінансів України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень по загальному
фонду в межах їх загального обсягу за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
При цьому забороняється збільшення бюджетних призначень на:
державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікаціївидатків бюджету;
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.
Стаття 25. Установити, що видатки спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.
Видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, затверджених згідно з додатком № 2 до цього Закону, в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.
Стаття 26. Затвердити такий

 
 

Цікаве

Загрузка...