WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Видатки державного бюджету - Курсова робота

Видатки державного бюджету - Курсова робота

зобов'язання.
Реальність доходів бюджету залежить багато в чому від правильності прогнозування соціально-економічних процесів на майбутній бюджетний рік. Прорахунки цього прогнозування є однієї з основних причин, що породжують проблеми бюджетного планування.
Однак слід зазначити, що навіть максимально правильне планування доходів бюджету не являється достатньою умовою виконання дохідної і видаткової частини бюджету через негативну практику внесення, що має місце, змін у чинне законодавство по податково-бюджетних питаннях 1999 бюджетного року після прийняття Закону України про Державний бюджет на даний рік. Так, цього року через прийняття трьох законів бюджет недоодержить близько 2 млрд грн.
Необхідно підкреслити, що незадовільний стан виконання бюджету негативно впливає на економічні процеси в цілому. Невиконання бюджетних зобов'язань приводить до виникнення нових неплатежів, підриваючи тим самим основи ринкового механізму.
Бюджетна політика, спрямована на постійне скорочення витрат, без цілеспрямованих дій по збільшенню дохідної частини бюджету може привести до розвалу економіки держави.
Вирішити задачу збільшення доходів держави не можна лише шляхом адміністративного тиску, не створивши при цьому для підприємств ефективних економічних стимулів для сплати податків. Варто скоротити податкові пільги, однак це скорочення не повинне бути механічним. Одержання податкових пільг повинне залежати від корисності і важливості для суспільства того чи іншого виду діяльності.
Велика кількість податкових пільг для одних підприємств означає високі податкові ставки для інших, що змушує останніх ховати свої доходи з метою збереження конкурентноздатності.
При зменшенні податкових пільг з'явиться можливість цілеспрямовано використовувати видаткову частину бюджету для підтримки деяких пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку суспільства.
Література
1. Макроекономічні показники за 1-ше півріччя 2000 р.// Фінанси України. - 2000. - № 10. - С. 75.
2. Видатки державного бюджету України// Фінанси України. - 2000, - № 5. - С. 76.
3. До проблеми виконання державного бюджету України// Бізнес-інформ. - 1999. - № 9-10. - С. 45.
4. Азаров В., Турчанко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. - 1995. - № 2. - С. 59-63.
5. Богиня Д., Волинський Г. До питання щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. України. - 1994. - № 3. - С. 29-34.
6. Браунинг П. Современные экономические теории. - М.: Экономика, 1986. - 160 с.
7. Деркач М. Формування фінансової бази регіонів // Екон України. - 1995. - № 1. - С. 12-21.
8. Епифанов А. О. Механизм регулирования комплексного социально-экономичсского развития обласного региона в условиях перехода к рынку. - Харьков: Основа, 1993. - 76 с.
9. Іванух Р., Крижановський Б. Економічні реформи і розвиток продуктивних сил України // Екон. України. - 1994. - № 3. - С. 35- 44.
10. Мкконнеа К. Р., Брю С. Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. - К.: Хагард-Демос, 1993. - 785 с.
11. Мінстат про випуск цінних паперів в Україні // Фінанс. Україна. - 1995. - № 43. - С. 41.
12. Покритая А., Зверям" М. Сучасна криза і практика реформ // Екон. України. - 1994. - № 7. - С. 14-25.
13. Федосов В. М; Огородник С. Я; Сутормина В. И. Государственные финансы. - К.: Либідь, 1991. - 276 с.
14. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. - М.: Финансы и статистика, 1984. - Т. 1. - 511 с.
15. Финансово-кредитным словарь: В 3-х т. - М.: Финансы н статистика, 1986. - Т. 2. - 511 с.
16. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. - М.: Финансы к статистика, 1988. - Т. 3. - 511 с.
Додаток 1
Структура бюджету України
Додаток 2
Видатки зведеного бюджету України за січень - червень 1999-2000 років
ВИДАТКИ Січень - червень 1999 року Січень - червень 2000 року Видатки
Розрахункові річні показники Виконано
Рівень виконання,% Питома вага у ВВП,% Розрахункові річні показники Виконано Рівень виконання,% Питома вага у ВВП,% червень 2000 року порівняно з січнем - червнем 1999 року, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Державне управління 1159,0 604,7 52,17 1,09 2242,2 1430,1 63,78 2,00 236,51
Судова влада 132,0 42,7 32,34 0,08 195,2 69,3 35,51 0,10 162,34
Міжнароднадіяльність 549,5 112,5 20,47 0,20 722,2 253,2 35,06 0,35 225,11
Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу 511,2 141,4 27,66 0,26 544,4 240,6 44,20 0,34 170,17
Національна оборона 1702,8 557,9 32,76 1,01 2408,1 869,1 36,09 1,22 155,78
Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави 1723,7 625,2 36,27 1,13 2081,9 1156,8 55,56 1,62 185,03
Освіта 4661,8 1988,8 42,66 3,60 5976,0 2904,6 48,60 4,07 146,05
Охорона здоров'я 3927,2 1542,8 39,29 2,79 4578,7 2053,8 44,86 2,88 133,12
Соціальний захист і соціальне забезпечення 4304,3 1734,9 40,30 3,14 6157,8 2598,2 42,19 3,64 149,76
Житлово-комунальне господарство 294,8 421,7 143,02 0,76 461,4 382,1 82,80 0,54 90,62
Культура і мистецтво 353,0 172,9 48,99 0,31 379,8 249,8 65,76 0,35 144,44
Засоби масової інформації 166,1 59,2 35,64 0,11 162,8 70,2 43,12 0,10 118,54
Фізична культура 133,4 74,4 55,74 0,13 167,3 100,8 60,24 0,14 135,57
Промисловість та енергетика 2105,7 861,1 40,89 1,56 2177,0 934,3 42,92 1,31 108,50
Будівництво 1132,5 421,2 37,19 0,76 541,1 257,7 47,63 0,36 61,19
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство 527,9 143,2 27,13 0,26 847,0 280,7 33,14 0,39 196,01
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 1165,7 856,6 73,48 1.55 1162,4 734,2 63,16 1,03 85,71
Додаток 2 (продовження)
(млн. грн.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 161,5 33,4 20,65 0,06 487,5 186,6 38,28 0,26 559,49
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 1746,8 697,8 39,95 1,26 1812,9 726,8 40,09 1,02 104,15
Охорона навколишнього природного середовища 85,5 22,8 26,63 0,04 113,6 40,4 35,56 0,06 177,47
Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 137,0 63,3 46,21 0,11 164,8 50,5 30,65 0,07 79,76
Поповнення державних запасів і резервів 416,8 136,5 32,74 0,25 28,7 8,8 30,71 0,01 6,45
Обслуговування державного боргу 3545,1 1571,1 44,32 2,84 5957,6 2176,6 36,53 3,05 138,54
Обслуговування внутрішнього державного боргу 1536,0 416,6 27,12 0,75 1854,0 287,6 15,51 0,40 69,04
Обслуговування зовнішнього державного боргу 2009,1 1154,6 57,47 2,09 4103,5 1889,0 46,03 2,65 163,61
Цільові фонди 825,0 350,0 42,43 0,63 2060,8 1030,7 50,01 1,44 294,45
Інші видатки 4023,7 1148,3 28,54 2,08 891,6 816,6 91,58 1,14 71,12
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 35492,0 14423,4 40,64 26,10 42323,0 19637,2 46,40 27,53 136,15
Перевищення видатків над доходами (дефіцит) 1240,0 504,7 40,70 0,91 0,0 -670,4 -0,94
Додаток 3
Видатки державного бюджету України за січень - червень 1999-2000 років
(млн. грн.)
ВИДАТКИ Січень - червень 1999 року Січень - червень 2000 року Видатки за січень - червень 2000

 
 

Цікаве

Загрузка...