WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Видатки державного бюджету - Курсова робота

Видатки державного бюджету - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Видатки державного бюджету
Зміст
ВСТУП 2
I. СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 3
1.1. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 3
1.2. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 4
II. АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА 1 - ШЕ ПІВРІЧЧЯ 2000 РОКУ. 8
2.1. ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 8
2.2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 10
2.3. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ 15
2.4. ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ 17
2.5. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 17
ІІІ. АНАЛІЗ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 19
3.1. ЗАКОНОДАВЧІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 19
3.1.1. ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 24
3.1.2. ВИДАТКИ НА ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ І КУЛЬТУРИ 27
3.1.3. ВИДАТКИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я 32
3.1.4. ВИДАТКИ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 36
3.1.5. ВИДАТКИ НА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОНИ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 37
3.1.6. ВИДАТКИ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 38
3.1.7. ІНШІ ВИДАТКИ 41
IV. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 43
ЛІТЕРАТУРА 54
ДОДАТКИ 55
Вступ
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Тому питанням, що стосуються видаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги.
Метою курсової роботи являється дослідження видаткової частини державного бюджету України, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхи покращення ефективності видаткової частини державного бюджету України.
Предметом курсової роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під час формування і реалізації державного бюджету України, зокрема його видаткової частини.
Суб'єктом дослідження і аналізу є проведення бюджетної політики держави, а об'єктом відносини при формуванні і розподілі фондів грошових коштів.
Під час дослідження даної теми ми ставили завдання:
1) визначити суть, значення державного бюджету України;
2) здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , що стосуються видаткової частини бюджету, а також визначити проблеми, що виникають при формуванні видаткової частини бюджету;
3) запропонувати заходи, які можуть підвищити ефективність видаткової частини державного бюджету і бюджетної системи України в цілому.
У курсовій роботі була зроблена спроба дати відповідь на ряд запитань, зокрема: як впливають видатки на функціонування національної економіки; їх вплив на подальший розвиток держави; внести пропозиції які можна використати для покращення політики.
Перший розділ даної курсової роботи розкриває суть, значення державного бюджету і модель бюджету України.
У другому здійснюється аналіз макроекономічних показників за перше півріччя 2000 року.
У третьому розділі здійснюється аналіз видаткової частини державного бюджету України.
Четвертий розділ вивчає основні пропозиції щодо покращення ефективності видаткової частини бюджету України.
При написанні курсової роботи були використані законодавчо-нормативні акти України, що регламентують проведення бюджетної політики, закони України, а також статичні показники періодичної літератури, а саме журналів "Фінанси України", "Економіка України", "Статистика України".
I. Суть, значення державного бюджету України
1.1. Роль державного бюджету України
Державний бюджет є найдійовішим механізмом здійснення фінансової політики держави. У доходах бюджету відображається податкова політика держави, а у видатках - пріоритетні напрями вкладень коштів.
Держава використовує бюджет для здійснення територіального, внутрішньо - і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування ринкових відносин бюджетна система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту населення.
Основні напрями бюджетної політики визначаються Верховною Радою України в спеціальній постанові, яка має назву бюджетної резолюції.
З державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може передаватись частина доходів у вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на цій території, або дотацій і субвенцій. Розмір цих відрахувань затверджується Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Президента України з урахуванням економічного, соціального, природного і екологічного стану відповідних територій.
До проекту Закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України додає техніко-економічне обґрунтування відрахувань, дотацій і субвенцій бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Кошти державного бюджету України витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України.
У державному бюджеті України Передбачається резервний фонд Кабінету Міністрів України у розмірі до 2 % від обсягу видатків державного бюджету України Для фінансування невідкладних витрат у народному господарстві, соціально-культурних та інших заходів, що не могли бути передбачені під час затвердження державного бюджету України.
Понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка в розмірі до 2 % загального обсягу видатків бюджету. Вона може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і має бути відновлена у тому самому році до розмірів, установлених під час затвердження державного бюджету України.
Збалансованість бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, є необхідною умовою фінансово-бюджетної політики. Перевищення доходів над видатками становить надлишок, перевищення видатків над доходами - дефіцит бюджету. При визначенні розміру дефіциту бюджету кредити і позики в джерело доходів не враховуються. Граничний розмір дефіциту і джерела його покриття визначаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радами народних депутатів під час затвердження відповідних бюджетів. Дефіцит бюджету покривається за рахунок внутрішніх державних позик, позик іноземних держав та інших фінансових інституцій. Рішення про залучення позик до державного бюджету України в кожному конкретному випадку приймає Верховна Рада України.
У цілому частка загальнодержавного бюджету в державному бюджеті України досить значна. Це дає підстави говорити про високий рівень централізації в розподілі та перерозподілі фінансових ресурсів. У зв'язку з цим зростає актуальність проблеми подальшого пошуку оптимального співвідношення між загальнодержавним і місцевимибюджетами.
1.2. Складові елементи державного бюджету України
Бюджетний устрій України визначається закріпленим Конституцією України державним ладом України та її

 
 

Цікаве

Загрузка...