WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Збори на формування цільових державних фондів, збори і відрахування на фінансування автомобільних доріг - Реферат

Збори на формування цільових державних фондів, збори і відрахування на фінансування автомобільних доріг - Реферат

грошей у банках на оплату праці. Кошти від збору зараховуються на окремі рахунки державного бюджету:
обов'язкового соціального страхування, обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття. Забороняється використання цих коштів не за цільовим призначенням.
Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, збір визначено у розмірі 0,5% від об'єкта оподаткування тільки на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
Збір на формування Фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення. Порядок відрахувань у цей Фонд було визначено Законом України "Про формування Фонду для заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення" від 20 липня 1997 p.
Платниками збору (податку) були визначені:
o резиденти - суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, спільні підприємства, інші установи й організації, що здійснювали діяльність, спрямовану на отримання прибутку. і виплачували заробітну плату;
o нерезиденти - юридичні і фізичні особи будь-якої організаційно-правової форми власності, що отримували прибутки, джерело яких знаходилося в Україні, і здійснювали оплату праці;
o філії, відділення, інші відособлені підрозділи платників збору, що не мали статусу юридичної особи, але здійснювали оплату праці.
З 1 січня 1999 p. вказаний збір було відмінено. В бюджеті на 1999 p. передбачено надходження вказаного збору як погашення відповідної заборгованості суб'єктами господарювання за 1998 p.
Для фінансування заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення в 1999 році передбачено виділення коштів з державного бюджету.
Внески в державний інноваційний фонд. Державний інноваційний фонд почав створюватися згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 18 лютого 1992 р. № 77 "Про утворення державного інноваційного фонду".
Для формування вказаного фонду підприємства, об'єднання, ор-ганізації здійснюють спеціальні відрахування у розмірі 1% від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). Посередницькі, оптові, постачальницько-збутові організації, банки ці відрахування здійснюють від обсягу валового доходу. Указані відрахування включаються в собівартість продукції (робіт, послуг).
Згідно з указаною постановою із загальної суми відрахувань 30% в обов'язковому порядку треба було перераховувати в Державний інноваційний фонд. Інші 70% перераховувалися підприємствами, об'єднаннями, організаціями в галузевий спеціальний фонд позабюджетних коштів, якщо такий фонд утворювався міністерством або відомством. Кошти відрахувань, віднесені на собівартість продукції (робіт, послуг), але не перераховані міністерствам, відомствам, мали вилучатися податковими органами в державний бюджет.
В окремих випадках за письмової згоди керівного органу, який утворював галузевий спеціальний фонд позабюджетних коштів, державні підприємства, об'єднання, організації могли залишати у своєму розпорядженні частину коштів з відрахувань, що належали галузевому позабюджетному фонду.
Підприємства, об'єднання, організації, котрі не мали галузевого спеціального фонду позабюджетних коштів для фінансування інноваційної діяльності, могли залишати у своєму розпорядженні 70% відрахувань. Це було можливо за умови, що вони вели науково-дослідні роботи і здійснювали заходи щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції. У такому разі залишені в підприємств кошти не можна було спрямовувати на фінансування капітальних вкладень (будівництво, придбання основних фондів, обладнання, приладів), не зв'язаних зі здійсненням науково-дослідних робіт, заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції.
Кошти цих відрахувань залишались у розпорядженні підприємств. Якщо вони не були використані протягом року, то й далі залишались у розпорядженні підприємства і використовувались за цільовим призначенням у наступному році.
Якщо підприємство не проводило науково-дослідних робіт, не вживало заходів для освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції, відрахування здійснювались тільки в Державний інноваційний фонд у розмірі 0,3%. Решта 0,7% не нараховувалась.
Згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 1998 рік" у бюджеті було сконцентровано всі відрахування підприємств на інноваційну діяльність. Таке саме рішення прийнято на 1999 рік.
Збори і відрахування на фінансування автомобільних доріг
Чинний порядок визначення відрахувань і зборів на фінансування автомобільних доріг регулюється такими основними нормативними документами: Закон України "Про джерела фінансування народного господарства України" 1991 p.. Постанови Кабінету Міністрів України від 1.07.93 p. № 390 і від 4.04.94 p. № 367, Закон України "Про внесення змін в Закон України "Про систему оподаткування"" від 19.04.97 p.
Чинний порядок відрахувань і зборів коштів підприємств на фі-нансування автомобільних доріг передбачає використання трьох їх різновидів. Схему відрахувань і зборів, які здійснюють суб'єкти го-сподарювання, показано на рис. 1
Відрахування коштів підприємств іорганізацій. Здійснюють про-мислові, транспортні, будівельні та інші підприємства, кооперативи й го-сподарські організації. Для них розмір цих відрахувань встановлено від 0,4 до 1,2% обсягу виробництва продукції, виконаних робіт (послуг).
Заготівельні, торгові (в тому числі оптові), постачальницько-збутові організації відрахування здійснюють в розмірі від 0,03 до 0,06 % річного обороту (без обороту громадського харчування).
Фондові й товарні біржі, страхові компанії, інвестиційні фонди та компанії, комерційні банки та інші кредитні установи, підприємства, що займаються посередницькою діяльністю, відрахування здійснюють у розмірі 0,4 - 1,2 % від суми валового доходу, отриманого від наданих послуг.
Підприємства з іноземними інвестиціями ці відрахування здійснюють на загальних підставах.
Уточнений розмір відрахувань, але в межах встановлених нормативів, визначають обласні Ради народних депутатів, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
Фактичний обсяг виробництва продукції визначається з урахуванням всіх видів діяльності за даними статистичних бухгалтерських звітів.
Підприємства й господарські організації відрахування (збір) на фінансування автомобільних доріг включають до складу валових витрат, обчислюючи оподаткований прибуток, а також у собівартість продукції (робіт, послуг).
Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів. Цей збір встановлений для підприємств, об'єднань, організацій, а також підприємців незалежно від форми власності, що реалізують споживачам і населенню бензин, дизельне пальне, автомобільне дизельне масло, зріджений і стиснений газ для заправки транспортних засобів.
Збір становить 7 відсотків вартості реалізованих матеріалів без податку на додану вартість. Отже, реалізація названих матеріалів здійснюється за цінами, збільшеними на суму збору.
Слід звернути увагу на те, що до споживачів паливно-мастильних матеріалів належать підприємства, організації, підприємці, які використовують їх для власних потреб.
Рис. 1 Схема участі суб'єктів господарювання у фінансуванні автомобільних доріг.
Продаж дизельного пального і мастил сільськогосподарським під-приємствам (для яких виробництво сільськогосподарської продукції є основною діяльністю), а також сільським (фермерським) господарствам не обкладається збором. Тому відпускні ціни для них на суму збору не збільшуються. Джерелом сплати збору для підприємств є виручка, отримана від реалізації паливно-мастильних матеріалів.
Відрахування доходів від експлуатації автомобільного транспорту. Ці відрахування здійснюють: автотранспортні підприємства та організації незалежно від форми власності, які перебувають на самостійному балансі і здійснюють перевезення за вільними, державними регульованими і фіксованими цінами. Такі самі відрахування встановлено для підприємств, організацій (крім колективних сільськогосподарських підприємств), що мають автомобільні господарства, які хоч і не перебувають на самостійному балансі, але здійснюють перевезення за тарифними цінами.
Указані відрахування проводяться на спеціально відкриті субрахунки дорожніх організацій до 15 числа кожного місяця.
Норматив відрахувань - 2% від суми доходів від експлуатації автомобільного транспорту за попередній місяць.
Підприємства та організації, що мають автомобільні господарства, які не перебувають на самостійному балансі і не ведуть окремого обліку прибутків від експлуатації автомобільного транспорту, відраховують 2% від собівартості автомобільних перевезень.

 
 

Цікаве

Загрузка...