WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки - Курсова робота

Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки - Курсова робота

порівнянні з товарами (послугами), вже представлених на ринку. Така порівняльна оцінка здійснюється по параметрам функціональності товару (послуги), його якості, дизайну та іншихознаках.
Особливу увагу в процесі характеристики товару (послуги) треба звернути на оцінку його конкурентноздатності по основним якісним ознакам, рівню цін, наданням гарантій і післяпродажним послугам і т.п. Бажано також взнати запланований загальний період життєвого циклу даного товару (послуги) і можливість подальшого вдосконалення в рамках передбачених технологій і рівня технічного забезпечення.
?? ??????? ???????iально новим товарам, просуненим на ринок в процесi реалiзацi? iнвестицiйного проекту потрiбно вказати в даному роздiлi потрiбну форму його правового захисту (патент, авторське право, торговий знак).
4. ???????????? ??'????.
Розміщення об'єкту, що розглядається у слідуючому розділі бізнес-плану, дозволить, з однієї сторони, оцінити інвестиційну привабливість даного регіону, а з другої - роздивитися потенційні переваги його конкретного мізцерозташування із позицій наближеності до факторів виробництва (сировині, енергоресурсам, кадровому потенціалу) або до ринків збуту. Не останню роль у такій оцінці грає ринкова вартість земельної ділянки, що її займає об'єкт та прилягяючої до неї території, з врахуванням майбутнього законодавчого розширення приватизації та продажу землі.
При характеристиці розміщення об'єкту у даному розділі бізнес-плану можуть бути використані окремі показники, що розглядалися при оцінці інвестиційної привабливості регіонів України, а також загальні результати цієї оцінки.
5. ?????? ?????.
Аналіз ринку являє собою один із найбільш складних розділів при розробці бізнес-плану. Цей аналіз охоплює не тільки поточне, але й прогнозований стан даного ринку. Обгрунтованість висновків даного розділу суттєво впливає на запланований обсяг виробництва продукта, рівень цін та суму прибутку, а відповідно визначає і правильність розрахунків ефективності інвестиції. В окремих випадках для підготовки такого розділу слід залучати відповідних спеціалістів-маркетологів.
Розробка цього розділу починається з характеристики потенційних покупців (клієнтів) даного продукту (послуги), їх особливостей та запропонованої кількості у рамках даного регіонального регіону.
Наступний етап аналізу ринку пов'язаний тільки з такими видами продуктів та послуг, що розглядаються у інвестиційному проекті, котрі вже існують на внутрішньому ринку. Цей етап передбачає оцінку теперішнього обсягу попиту (продажі) на продукт або послугу на цьому ринку. Така оцінка по можливості повинна проводитися за останні три роки та розглядати продукти не тільки вітчизняного виробництва, а й імпортні. Результати такої оцінки подаються, як правило, у табличній формі .
При необхідності показники обсягу цієї таблиці можуть бути доповнені розрахунками показниками структури.
З врахуванням запропонованої чисельності роздрібних та оптових покупців та характеристики поточного стану попиту прогнозується можливий обсяг продажу продуків(послуг) у рамках даного інвестиційного проекту на майбутні п'ять років із моменту експлуатації об'єкту. Розрахунки диференціюються у розрізі окремих регіональних ринків (якщо реалізація даного товару(послуги) передбачається за межами даного регіону). Результати цьго прогнозу представляються у інвестиційному бізнес-плані також у вигляді таблиці ( у найбільш спрощеній формі вона показана у таблиці ).
У процесі аналізу ринку особливу увагу потрібно приділити оцінці рівнів та динаміки цін на продукцію (послуги). Така оцінка проводиться по внутрішньому ринку України у співставленні із рівнем світових цін на аналогічну продукцію (особливу роль світових цін на продукцію (послуги). Також оцінка проводиться по внутрішньому ринку України у співставленні з рівнем світових цін на аналогічну продукцію (особливу роль вивчення світових цін грає по продуктах, котрі прогнозується продавати на зовнішніх ринках). По результатах оцінки та виявлення тенденцій складається прогнос динаміки рівня цін на продукт на майбутній період.
Для того, щоб виключити вплив фактора інфляції в Україні прогнозований рівень цін на внутрішньому ринку виражається у доларах США ( перерахунок цін здійснюється по курсу Національного банку на момент закінчення бізнес-плану). Результати оцінки теперішнього та прогнозованого рівня цін на продукт (послугу) надається по формі, приведеній у таблиці .
Аналіз ринку завершується оцінкою теперішньог та прогнозованого рівнів конкуренції на внутрішньому ринку (у першу чергу - на ринку регіона, у якому реалізується інвестиційний проект). В процесі такої оцінки розглядається кількість підприємств, що випускають аналогічний продукт, чи здійснюють аналогічну послугу; частка основних підприємств у обсязі продаж у регіоні (Україні); прогнозуєма поява на ринку нових підприємств-конкурентів.
При необхідності у даному розділі можуть бути відображені і інші показники, що характеризують теперішній стан та перспективи розвитку даного продукту (послуги).
6. П????????? ????? ? ????????? ??????????? ?????? (?????ня ??????).
Планований обсяг та структура виробництва продукту (послуг що надаються), являється основою характеристики майбутьньої виробничої діяльності об'єкту інвестування на стадії його експлуатації.
У процесі розробки цього розділу бізнес-плану на першому етапі обсяг випуска продукта (надання послуг) в середньому за рік при виході інвестованого об'єкту на проектну потужність. На другому етапі аналогічні розрахунки проводяться у розрізі окремих асортиментних груп продукту (різновидностей послуги). І накінець, на третьому етапі результати вищевирахуваних розрахунків диференціюються по конкретним рокам майбутньогоперіоду, так як планується, що по мірі освоєння проекту його виробнича потужність буде зростати за рахунок реалізації окремих резервів. Планований обсяг та структура виробництва продукту (надання послуг) розраховуються на трьох одиницях виміру: 1) кількості одиниць (або у інших натуральних одиницях виміру); 2) у національній валюті; 3) в доларах США (також із врахуванням прогнозу динаміки цін).
Результати проведених розрахунків представляються у бізнес-планах по
формі, приведеній у таблиці .
Якщо розрахунки носять альтернативний характер(наприклад, при благоприємному та неблагоприємному варіантах розвитку ринку; більш швидкому або повільному освоєнні проектних потужностей и т.д.), то у приведеній формі вони викладаються, як різні варіанти прогнозованого випуску продукції.
7. ???????????? ??????? ?????? (???????) ????????? ?????????.
Забезпеченість випуску продукту (послуги) основними факторами виробництва дозволить з одної сторони, виявити реальність планованого об'єкту цього випуску, а з другої, ефективність розміщення інвестиційного проекту у вибраному регіоні.
Першочергова роль у розгляді окремих факторів виробництва

 
 

Цікаве

Загрузка...