WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки - Курсова робота

Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки - Курсова робота

????????? ? ??????. ????????? - ?? ???? ? ????????????? ??????, ?? ??????? ? ??? ? 1890 ?. ??? ????? ????? ??????? ?????? ? ??????? ????? ?????? ?????. ?? ???????, ???? ????? ??????????? ???????, ???`????? ? ????????? ??????? ?? ???????? ??????. ????????? ???????????? ?????????? ??? ?????? ? ???????? ???????????? ????????. ?? ????`????? ????? ??????? ?? ?????? ????????? ?????, ??? ? ??????? ?? ?????????????? ??????????: ?????? ????????? ?????????? ????????, ?????????, ????????? ?? ???? ?????? ????????? ?.?. ??????, ?? ?????? ???????????? ????, ??????? ??? ????? ????? ? ??????? 80-90% ???? ?????; 10-20% ????, ?? ??????????, ???? ????????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?? ????????? ????? ? ??????? 1-2% ????????? ???? ???????? ?????? ????????; ??????????? ????????, ???????????? ?? ??????? ??????? ?????.
?????? ??? ???????? - ?????? - ????? ????? ? ??? ? 50-?? ???? ? ????? ????? ???????? ??????????????? ???????, ???? ????????? ? ??????????? ????? ? ??????????? ???????? ? ??????????.
?????????? ???????? ??????? ? ??????????. ?? ???????? ??????? ???? ??????? ????? ?????, (????????????, ??????????? ??????, ????`????? ????) ? ??????? ?? ???? ????????? ??? ?????`?????? ????????, ????????? ???????????????? ?? ?????????? ?????, ???????? ????????? ????????, ?????? ???????? ????????. ??????, ?? ???????? ????? ???? ??????? ?????, ?????а? ? ?????? ????????? ??????? ??????, ? ????? ????????????, ????? ? ?????? ???????, ?????? ???????? ????? ? ????????????? ?? ????????. ??????? ????? ??????????? ? ???? ???????: ???????? ????? ? ?????????? ?????????? ?? ????????? ???????, ?? ???????? ???????? ?? ??????. ???????? ????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ?: ??????????? ???????? ? ?????????? ???????? ????? ?? ??????? ?????????? ?????? ??????. ?????????? ????? ?? ????????? ??????? ????? ??? ??????????? ????????, ???? ??????? ????????? ????????????? ????????, ??? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ???????? ??????????.
????? ??? ????? ???????:
- ??????????? - 3-5 ?????;
- ?????? ??????????? - 15-20 ?????;
- ?????????? ?????? - 2-6 ?????.
Висновки.
Інвестиційна діяльність в Україні ще перебуває в стані становлення, причому цей процес відстає від потреб реформування економіки. У цьому виявляється взаємозалежність всієї економічної системи та інвестиційної діяльності, яка є джерелом фінансування господарського механізму. Основною причиною слабкості інвестиційної діяльності в Україні є не стільки законодавча та правова база, скільки економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв'язків.
Лібералізація та безконрольне зростання цін спричинило велику нестачу оборотних засобів і коштів для інвестицій.
При написанні роботи були виявлені такі недоліки:
- мала частка банківських інвестицій, в зв'язку із складним становищем в Україні.
Необхідно змінити цю частку, оскільки це є одним із найважливіших компонентів НТП. Для зміни цієї частки потрібно:
- залучити іноземні інвестиції;
- під'єднати Україну до ЄЕС;
- отримувати інвестиції іноземних банків;
- законодавчими актами стимулювати банки, інвестувати кошти.
??????И.
додаток ?1
Рекомендована ????????? ???????? ? подання інвестиційного проекту.
1. ??????? ?????????????? інвестиційного
проекту (??????).
2. ?????????????? галузі ? якій
???????????? інвестиційний ??????.
3. ?????????????? товару (послуги)
4. Розташування ??'????.
5. ?????? ?????.
???????
6. ????ован?? ??'?? ? ????????? ?????????????? ???????
??????????? ?????? (???????).
7. ??????????????? ??????? ??????
(???????) ????????? ?????????.
8. ????????? ??????????
9. ?????????? ???????????
?????????????? ???????.
10. ?????? ???????, ?? ?????
?? ???????????.
11. ?????????? ????.
12. Стратегія фінансування
інвестиційного проекту
додаток ?2
????
?????????????? ??????.
1. ????? ??????????, ? ???? ???????????? ????????????? ??????:
?) ???????????;
?) ????????;
?) ??????? ??????;
?) ???? (???????).
2. ?????? (?????????), ? ???? ???????????? ????????????? ??????. ?????????? ?????????? ? ?????? ????????????? ??????? ????????? ???????
3. ????????????? ????????? ?????????????? ?????????????? ??????? ????? ??????????? ?????????? ????????? ??????? ? ??????????? ???????:
?) ?????????? ????????;
?) ?????????? ????????:
?) ?? ??????????.
4. ????????? ???????? ?????? ?? ????????? ??????:
?) ????? ?? ????????? ?????? ???? ?????? ?????????????;
?) ????? ?? ????????? ?????? ?????????? ??????????;
?) ????? ?? ????????? ?????? ???? ????????????..
5. ?????? ???????? ???????? ????????? ? ??????:
?) ?????? ???????????? ??????????? ??????;
?) ??????? ????????? ???????? ?????? ????????? ???????????;
?) ??????? ?????????? ??????????? ??? ?? ????????? ??????.
6. Середній рівен? рентабельнос?? ??????????? ?????? ?????? ?? ???????? ??????? ??????:
?) ?і???? ??????? ???????? ?? ????????????? ???????? (???? ???????? ? ????????? ??????), ? ?????????;
?) ?????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? (????????? ?????? ????????????), ? ?????????;
?) ?????? ??????? ???????? ?? ??'??? ??????? ????????? (???????????, ??????), ? ?????????.
таблиця ?1
Характеристика сучасного обсягу попиту (продажі) на товар (послугу)
на внутрішньму ринку*.
Роки звітного періоду
1993р. 1994 р. 1995 р.
ВИД
Загаль- В тому числі насичений
Загаль В тому числі насичений
Загаль- В тому числі насичений
РИНКУ ний обсяг попиту (прода-ж?) за рахунок вiтчиз-няного вир-ва за рахунок імпорту ний обсяг попиту (прода-ж?) за рахунок вiтчиз-няного вир-ва за рахунок імпотру ний обсяг попиту (прода-ж?) за рахунок вiтчиз-няного вир-ва за рахунок імпорту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Регіональний (об-ласть, в якій пердба-чається реал?-зація ?нвести-ц?йного проекту) $93000 $60500 $32500 $112000 $ 56000 $ 56000 $122500 $ 36750 $85750
Національний (в цілому по Укра?нi) $133000 $ 86450 $ 46550 $160000 $ 80000 $ 80000 $175000 $ 52500 $122500
таблиця ?2
Прогноз можливого обсягу продажі товару (послуги) в межах
розглядуваного інвестиційного проекту на майбутні п'ять років*.
(в натуральних одиницях виміру)
РЕГIОНИ Роки прогнозуваноого періоду
ПРОДАЖУ 1996р. 1997р. 1998р. 1999р. 2000р.
1 2 3 4 5 6
1. Область, в якій передбачається реалізація інвес-тиційного проекту
600
1800
1800
1200
1200
2. Інші області Укра?ни
30
600
1200
2400
3600
3. Інші кра?ни СНГ - 30 60 120 600
4. Інші закордонні держави (перера-хувати)
-
-
-
-
-
В цілому по всіх регіонах
630
2430
3600
4320
5400
таблиця ?3
Характеристика сучасного і планованого рівня цін на товар (послугу) на внутрішньому і зовнішньому

 
 

Цікаве

Загрузка...