WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки - Курсова робота

Аналіз інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки - Курсова робота

в комплексi.
Результати оцiнки ефективностi реальних iнвестицiйних проектiв використовуються при формуваннi iнвестицiйного портфелю компанiї.
РОЗДІЛ III.
Здійснення інвестиційної діяльності на прикладі банківської системи.
3.1. Суть та цілі банківських інвестицій.
???????????? ?????????? ?????????-????????? ??????? ???????????????????????? ?????????????? ??????? ? ???????????? ???????. ???????????? ?????- ?? ???????? ??????????? ????????? ??????????, ???????????? ?????????????? ?????????? ??????? ? ????????? ???? ? ????????????? ????????????? (??????????? ? ???????) ????? ?????? ? ?????????? ????????? ??? ????? ????? ???????? ?????`?????. ???????????? ????? ?????????? ?? ?????? ????????????? ??? ????????????? ? ???????????, ? ????? ???????? ?????? ? ????????????? ?????????? ????? ?????? ??????? - ???? ??????? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ? ????????? ?? ???? ???????, ??????? ??????? ???????? ?????? ???????.
?? ?????????????? ?????? ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ??????? ????? ??????????? ????? ???????, ?? ?????????? ????????????? ???????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ????????????? ? ???????????? ????????????? ??????? ?????. ????????? ??? ????????????? ?????? ??????????? ???, ?? ??????????? ?????? ?????????? ????????? ????????????? ?????????? (???? ???????? ? ?????????? ?? ?????????????? ???????????). ?? ????????? ????????????? ???????? ??? ??????? ??????? 700 ????????????? ??????. ? ???????? ?????? ?????? ??????? ???????????? ??? ???????????? ??????? ? ?????????????? ??????? ?? ?????. ? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????, ???????? ???????? ? ???? (??????? 60) ??????? ?? ?????а??? ????????? ?????. ? 70-? ??. ? ?? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? ?????.
В банківській практиці інвестиціями є засоби банків, вкладенні в цінні папери підприємств, організацій, установ різних форм власності на порівняно довгий термін часу.
Сукупність цінних паперів, придбаних банком шляхом активних операцій, формує його інвестиційний портфель. ????????????? ???????? ???????, ?? ???????, ????? ??????????? ???????????, ????????, ?????????, ??????? ?????`?????? (???????) ????????? ??????????????? ?????????.
????? ?????? ?????? ???? ??`????? ??????????? ?????????? ??? ???? ??????:
- ???? ??????? ?????????? ?? ?????;
- ??????? ????????? ?????`????????.
Основна мета банків як інвесторів ?????????? ? ????, ??? ??????????? ???? ?????????? ??????, тоб-то безпечність вкладень, дохідність банківських інвестицій, їх ліквідність та ріст.
Деякі західні вчені відносять до інвестиційних цілей диверсифікацію інвестиційного портфелю, хоча вона виступає скоріш за все, методом регулювання інвестиційної діяльності банку для досягнення банківськиї цілей, тоб-то є наслідком цих цілей.
Під безпекою, слід розуміти невразимість вкладень від зворушень на фондовому ринку та стабільність одержання доходу. Безпека зазвичай досягаєть збитками дохідності і росту вкладень. Найбезпечнішими вважаються вкладення в облігації державних позик, котрі забезпечуються своїм економічною вагою та платоспроможністю держави.
Якщо банк зацікавлений в доходності цінних паперів, тоб-то в одержані максимально можливих дивідентів по акціям і процентів по боргових зобов'язаннях, то йому, імовірно, прийдеться пожертвувати безпекою, оскільки рахується, що більш дохідними є цінні папери акціонерних товариств з низьким інвестиційним рейтингом. Однак це не означає, що чим ненадійніші цінні папери тим вони більше приносять доходу. Дохідність залежить і від інших чинників. Оптимальне поєднання безпечності і дохідності досягається ретельною і періодичною провіркою та підбором цінних паперів.
Ліквідність цінних паперів означає швидке та беззбиткове для їх власників переведення цих паперів в гроші. Ліквідність не обов'язково пов'язана з іншими інвестиційними цілями. Вона означає, що при певній ціні завжди знайдуться покупці, котрі придбають ці цінні папери.
Нарощувати вкладення можуть лише власники акцій. Збільшення капіталу забезпечується в основному за рахунок простих акцій акціонерних товариств котрі розвиваються, і котрі працюють в передових галузях народного господарства. Такі акції, як правило, приносять низький рівень дивідентів, але забезпечують швидке подорожчення капіталу.
Таким чином, потрібно відзначити, що ні один цінний папір не відповідає одночасно всім інвестиційним цілям, треба знайти компроміс між цілями інвестора. Якщо цінні папери надійні, то дохідність буде низькою, тому що інвестори, надаючи перевагу надійності, будуть купляти їх по більш високій ціні, порівнянно з номінальною, ціною, що відповідно знизить дохідність. Таке ж положення і при виборі інших цілей. Якщо прогнози вкажуть на ріст капіталу, то на такі цінні папери виникає підвищенний попит, в результаті якого будуть рости ціни і снижуватись дохідність.
Особливу увагу комерційні банки приділяють якості цінних паперів при їх купівлі, хоча надійного методу визначення захисту вкладених коштів на довгий термін немає, оскільки іноді мають місце ситуації, котрі неможливо передбачити.
Таким чином, коли визначені цілі інвестування, необхідно вибрати ті цінні папери, котрі відповідають цим цілям. З цією метою спочатку проводять галузевий аналіз, відбір галузей, діяльність яких за певний період дає найкращі результати. За допомогою такої оцінки прогнузується перспективи розвитку галузі, робляться висновки про взаємозв'язок обсягу виробництва, прибутку, рівня цін, і т.д. Після цього робиться аналіз публікованої фінансової звітності і порівнюють результати за ряд років в процентному і вартісному відображенні. Основними показниками, котрі розглядаються при такому аналізі, є обсяг продажі і загальна виручка, балансовий прибуток, чистий прибуток, ставка податку, розподілення активів та ін.
Пізніше розрахувуються ключеві коефіцієнти: норми прибутку на акціонерний капітал; коефіцієнт прибутковості (відношення чистого прибутку до виручки від реалізації); коефіцієнт обернення коштів (визначається шляхом ділення виручки від реалізації до вартості активів акціонерного товариства); співвідношення власних і позичкових коштів, коефіцієнт ліквідності та інші показники. Ці коефіцієнти доцільно співставити з аналогічними по галузі, а також прослідити динаміку за певний період часу.
Основними цінними паперами у відповідності до закону України "Про цінні папери і фодову біржу" є акції і облігації, решта походять від них.
Акція - це цінний папір без встановленого строку обігу, яка свідчить про внесення відомого паю в капітал акціонерного товариства, і яка підтверджує членство в цьому товаристві і праві її володаря на одержання частки прибутку у вигляді дивідента, а також на участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Таким чином, участь банку в капіталі акціонерного товариства дозволяє вишукати дивіденти на вкладений капітал, а також бути

 
 

Цікаве

Загрузка...