WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інфляційні очікування - Курсова робота

Інфляційні очікування - Курсова робота

та зовнішню торгівлю. Але подібні дії уряду зараз досить непопулярні в широких колах. Дії уряду за останній час примушують його стримувати грошову емісію та роздавати кредити після чергового обурення промисловості.
Для успішного вирішення цих проблем необхідна атмосфера довіри, щоб приватні особи могли в своїх розрахунках виходити з факту реформування та адаптуватись з найменшими втратами. Якщо недовір'я приватного сектору виявиться стійким, то приватні особи збережуть інфляційні очікування та будуть діяти відповідно, і багато результатів реформ буд втрачено. Люди будуть втримуватись від поставок товарів на ринку, вони будуть помилково трактувати цінові сигнали і таке інше. При недостачі довір'я реформа все-таки може бути доведена до кінця - наприклад, до стабілізації цін - але це буде досягнуто більш дорогою ціною.
Висновки
Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу. Інфляція негативно впливає на всі сторони життя суспільства. Висока інфляція знищує грошову систему, провокує витікання національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню всередині країни іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету.
Витоки інфляційних явищ є в макроекономічних диспропорціях, що склалися та постійно відновлюються, а також в створеній в адміністративній економіці формі управління, що визначає модель ціноутворення, спосіб прийняття інвестиційних та зовнішньоекономічних рішень. Розділення причин інфляцій на структурні, управлінські та монетарні досить умовне, оскільки всі вони тісно пов'язані та взаємообумовлені, між ними існують множинні прямі та зворотні зв'язки.
В даній курсовій роботі були розглянуті наступні питання: з наукових позицій визначена сутність інфляційних очікувань, їх причини та наслідки, а також узагальнений світовий досвід регулювання інфляційних очікувань, проаналізована на основі статистичної та фактичної інформації реальна економічна ситуація інфляційних очікувань в Україні, сформульовані аргументовані пропозиції щодо регулювання інфляційних очікувань.
Очевидно, що розширення внаслідок інфляційних очікувань поточного попиту стимулює подальше зростання цін. Одночасно скорочуються заощадження та зменшуються кредитні ресурси, що стримує зростання виробничих інвестицій та, що випливає з цього, пропозиція товарів та послуг. Економічна ситуація в цьому випадку характеризується повільним збільшенням сукупної пропозиції та швидким зростанням сукупного попиту. Результат - загальне підвищення цін.
Таким чином, інфляційні очікування підтримують інфляцію. Дефіцитне зростання ринкової ціни в сукупності з песимізмом раціональних очікувань населення та бізнесу, невизначеністю кон'юнктури провокує зростання попиту в кількісному вимірі (чим дорожчий товар, тим більше попит). Темпи приростів рівня цін в короткостроковому періоді мають певну інерційність, або мають очевидний часовий тренд. Під інерційністю в даному випадку розуміється наявність стійкої залежності поточної інфляції від попередніх значень темпів приросту. Часовий тренд передбачає очевидну тенденцію до зниження або зростання темпів приросту цін з випадковим характером коливань. Інфляційні очікування пов'язані з зростанням цін прямо. Тому інфляційні очікування необхідно досліджувати, складати оцінку інфляційних очікувань, аналізувати отримані дані та на основі даних робити висновки про подальші заходи, що могли б покращити економічний стан країни.
Вчені виділяють декілька видів інфляційних очікувань. Інфляційні очікування поділяються на очікування покупців та очікування виробників, що мають різну природу та різні механізми дії. Крім того, існують адаптивні, раціональні, перспективні очікування. При оцінці майбутньої інфляції економічні агенти користуються переважно адаптивними очікуваннями, так як саме ці очікування легко передбачити, та вони є головною основою для неухильно зростаючої інфляції.
Проаналізувавши стан ринку України, чином, можна зробити висновок, що інфляційні очікування в Україні останнім часом погіршились. До цього спричинились і падіння гривні, і дефіцит на ринкуу енергоносіїв, зокрема палива.
Заходи, що дадуть змогу призупинити інфляцію та і в першу чергу інфляційні очікування, наступні:
- стимулювання економічної активності;
- створення умов для зайнятості населення;
- стимулювання зростання організованих заощаджень;
- покращення стану платіжного балансу;
- відновлення фінансового ринку;
- відновлення банківської системи;
- вдосконалення платіжної системи.
Необхідно відмітити, що методи регулювання інфляції та інфляційних очікувань будуть ефективні лише у випадку їх адекватної відповідності до їх причин. Оскільки інфляцій в нашій країні носить структурно-системний характер, тобто породжена створеною структурою економіки та діючої довгий час системи керування господарством, і лише після того традиційними монетарними факторами, регулювання цього процесу повинне базуватись на знятті всіх бар'єрів на шляху дії ринкових механізмів, забезпеченні умов структурної перебудови економіки та включати в себе широкий спектр кредитно-грошових та бюджетно-фінансових регуляторів.
Література
1. Макроекономiка: пiдручник/ за ред. Савченка А.Г. та iн., Киiв, 1995, с.102-113.
2. Давыдов А.Ю. Инфляция в экономике: мировой опыт и наши проблемы. Москва., "Международные отношения", 1991, с.12-14, 40-45.
3. Тимофєєв В. До питання антиiнфляцiйного оподаткування i регулювання цiн в умовах ринкових вiдносин. Економiка України, 1993, №1, с.37-45.
4. Чувилин Е.Д., Дмитриева В.Г. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах. Москва., "Финансы и статистика", 1991, с. 9-12, 20-23, 87-91.
5. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчноїстабiлiзацii в Українi. Економiка Украiни, 1996, №2, с.4-13.
6. Экономика Украины.- Киев: " Преса України " - 1993 г., с.14-15.
7. С.Архиереев "Эластичность спроса и инфляция в трансформационной экономике" // БИЗНЕСИНФОРМ, №15, 1998, с.25-28.
8. Пинзенык В. Макроэкономическая стабилизация в Украине: итоги и проблемы первого года. Вопросы экономики, 1996, №2, с.88-97.
9. Илларионов А. Финансовая стабилизация в республиках бывшего СССР. Вопросы экономики, 1996, №2, с.88-97.
10. Панчишин С.М. та інші. "Фіскальні аспекти інфляційного процесу в умовах трансформації економіки України" // 'Фінанси України', №5, 1998 р., с.61-66.
11. "Indian Express" 1998 (Bombay). Матеріали Інтернет.
12. "Інфляційні процеси в країнах СНД". Матеріали Інтернет.
13. Milena Linden, Monte Sant Angelo Mercy College, North Sydney "National Economic Management". Матеріали Інтернет.
14. Кевин Доуд. "Денежная реформа в посткоммунистических странах" Часть II. "Подход к денежной реформе с позиций laisser-faire". Матеріали Інтернет.
15. "Wall Street Jorney" Monday March 17, 1997, page C18.
16. Матеріали всесвітньої мережі "Інтернет".
Додаток 1. Крива Філіпса.
Додаток 2. Врахування інфляційних очікувань та природного рівня безробіття в кривій Філіпса.

 
 

Цікаве

Загрузка...