WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий лізинг - Дипломна робота

Фінансовий лізинг - Дипломна робота

лізингового процесу.
Як згадувалось вище, класичній лізинговій угоді відповідає як мінімум два договори:
договір купівлі-продажу, між лызингодавачем і постачальником;
безпосередньо договір фінансової оренди між лізингодавачем і лизингополучетелем.
Крім цього, якщо лізингодавач використовує позикові засоби для купівлі майна, він укладає кредитний договір із банком, для страхування лізингового майна - договір страхування, технічне обслуговування забезпечується договіром на технічне обслуговування.
Схема механізму багатосторонньої лізингової угоди.
1-кредит; 2-оплата устаткування; 3-продаж устаткування; 4-лізинговий договір; 5-лізингові платежі; 6-постачання устаткування; 7-страхування устаткування. 1
Не зупиняючись на договорі купівлі-продажу відзначимо, що в ньому обов'язково повинні бути присутнім такі положення:
майно купується з метою наступної передачі його лізингоотримувачу (вказується його найменування) у рамках договору лізингу;
замовник передає всі свої зобов'язання лізингоотримувачу за винятком платіжних, надає йому право безпосередньо пред'явити всі претензії до постачальника;
Основним документом лізингової угоди, є договір фінансової оренди (лізингу). Він укаладається між власником майна (лізингодавачем) і користувачем (лізингоотримувачем) про надання останньому в тимчасове володіння і користування для підприємницької діяльності об'єкта лізингу.
У договорі фінансової оренди повинні бути присутні такі положення:
1. Предмет договору
2. Порядок поставки і прийому майна
3. Права й обов'язки сторін
4. Використання майна, ремонт і модифікації
5. Страхування
6. Термін лізингу
7. Лізингові платежі і штрафні санкції
8. Відповідальність сторін
9. Порядок вирішення суперечок
10. Умови дострокового розірвання договору
11. Дії сторін по завершенню угоди
12. Інші умови
13. Форс-мажор
14. Юридичні адреси і банківські реквізити
Паралельно з підготуванням договору купівлі-продажу лізингодавач і лізингоотримувач майна підписують договір фінансової оренди (лізингу).
У преамбулі вказуються найменування сторін і прізвища осіб уповноважених підписувати договір.
У предметі договори вказується майно, що буде куплено і передано користувачу в тимчасове користування, його вартість, місце і терміни постачання. Як правило, транспортні витрати по доставці майна виділяються окремою сумою, тому що оплачуються лізингоотримувачем . Тут же згадується, що постачальник знає мету придбання маана. Також варто зазначити, чи брав участь лізингодавач у виборі майна і постачальника.
Обов'язковою умовою договору лізингу є вказівка термінів його дії, причому датою початку числення терміна договору є дата приймання майна лізингоотримувачем .
Окремий поділ у договорі лізингу присвячений порядку постачання і прийняття лізингового майна. У ньому відбивається, які сторони приймають устаткування. Як правило, це постачальник, лізингодавач і лізингоотримувач . У деяких випадках лізингодавач може передати свої права по прийняттю устаткування лізингоотримувачу. Обов'язково вказується термін, протягом якого майно повинно бути прийнято.
Передача майна оформляється актом передачі, що підписується всіма сторонами, які беруть участь у передачі майна. В акті засвідчується, що поставлене майно відповідає усім вимогам, записаним у заявці, цілком укомплектовано, дієздатне та готово до використання. З моменту підписання акта-передачі починається не тільки формальний відлік терміна договору лізингу, а до лізингоотримувача переходять всі права як звичайного одержувача (за винятком права власності) і всі ризики. У випадку виявлення переборних дефектів, що не впливають на нормальне функціонування устаткування, лізингоотримувач вказує їх в акті передачі, і узгоджує із постачальником терміни їхній усунення. Якщо постачальник не усуне недоліки в зазначений в акті термін, то лізингодавач або в його особі лізингоотримувач може зажадати заміни об'єкта лізингу. Невиконання постачальником вимог лизингодавача дає останньому можливість розірвати договір купівлі-продажу.
При відмові лізингоотримувача прийняти майно через дефекти, що виключають його нормальне використання, робиться відповідний запис в акті передачі. Крім цього, лізингоотримувач повинний у писемній формі довести до відома лізингодавача з докладним описом виявлених недоліків. Зазначена рекламація дає лізингодавачу право розірвати договір купівлі-продажу і зажадати заміни майна.
Підписання акта передачі майна є важливим моментом лізингової угоди, тому що з цього моменту на лізингоотримувача переходить багато прав й обов'язків лізингодавача і додаткової відповідальності, а саме:
- починається термін відліку
лізингового договору;
лізингодавач звільняється від відповідальності перед лізингоотримувачем за якість і придатність майна, гарантійних зобов'язань постачальника, збиток, що виникає в результаті його використання;
ризик випадкової загибелі, втрати, псування, розкрадання майна переходить до лізингоотримувачу;
лізингоотримувач приймає усе права лізингодавача стосовно постачальника, пов'язані з можливістю щиро висунути претензії по якості майна, ремонту і гарантійному обслуговуванню.
У договорі лізингу повинно бути відбите положення, що право власності на майно протягом його терміна належить лізингодавачу . Лізингоотримувач має виключне право володіння і користування предметом лізингу. Прибутки, отримані користувачем на лізинговому майні, належать лізингоотримувачу .
Лізингоотримувач повинний використовувати майно по прямому призначенню, зазначеному в договорі і не має права вносити в нього зміни і модифікації без згоди лізингодавача . У випадку якщо лізингоотримувач за згодою лізингодавача , вираженого в писемній формі, зробив за свій рахунок поліпшення предмета лізингу, без шкоди для предмета лізингу, лізингоотримувач має право після припинення договору лізингу на відшкодування вартості таких покращень, якщо інше не передбачено договором лізингу. Якщо ж лізингоотримувач без згоди в писемній формі лізингодавача зробив за рахунок власних коштів поліпшення предмета лізингу, без шкоди для нього, лізингоотримувач не має права на відшкодування вартості цих поліпшень. У будь-якому випадку поліпшення євласністю лізингоотримувача .
У процесі використання майна лізингоотримувач зобов'язаний підтримувати його в робочому стані, експлуатувати відповідно до інструкції, використовувати з метою, передбачених у договорі, здійснювати поточний і профілактичний ремонт, а в обговорених випадках і капітальний.
Лізингодавач має право в будь-який час провести інспекцію і перевірити, чи за призначенням використовується майно. Крім цього, на першу вимогу лізингодавача лізингоотримувач зобов'язаний надати інформацію про свій фінансовий стан за формою, що може бути передбачена в лізинговому договорі.
У договорі може бути спеціальний поділ, де перераховані права й обов'язку сторін, або ці питання можуть бути

 
 

Цікаве

Загрузка...